Publiceret: 4/26/2013
Visninger: 20
Bedøm casen:

Magistrát města Karlovy Vary Certifikovaná školení Microsoft na Magistrátu města Karlovy Vary zvyšují odbornost a zefektivňují správu IT

Odbor IT Magistrátu města Karlovy Vary provádí již delší dobu pravidelné vzdělávání svých pracovníků. Každý z nich je koncepčně vzděláván ve znalosti technologií Microsoft, o které se stará v rámci odboru IT Magistrátu města Karlovy Vary.

Výchozí stav

Magistrát města Karlovy Vary má prostředí pro zhruba 300 uživatelů řízené 15 servery.

Prostředí prošlo za posledních šest let řadou zásadních změn. Jednalo se například o přechod na terminálové služby, nasazení clusterového řešení, konsolidaci serverového prostředí a jeho virtualizaci.

Kvalitní a pravidelné zvyšování odbornosti správců těchto technologií se ukázalo jako důležitý bod v rozvoji odboru IT.

Obchodní cíle

Cílem zvyšování odbornosti zaměstnanců odboru IT Magistrátu města Karlovy Vary bylo zlepšení jejich znalostí o implementovaných technologiích a v souvislosti s tím zvýšení efektivity a profesionality správy využívaných řešení.

Řešení

Základ informačních technologií Magistrátu města Karlovy Vary tvoří produkty společnosti Microsoft.

Rostoucí potřeby Magistrátu města Karlovy Vary kladly stále větší nároky na využití informačních technologií a tím i na kvalifikaci zaměstnanců odboru IT magistrátu.

Kvůli co možná nejlepšímu splnění rostoucích požadavků na pracovníky IT magistrát rozhodl vykonávat systematické vzdělávání zaměstnanců odboru IT pomocí certifikovaných školení od společnosti Microsoft.

Pro každého zaměstnance odboru IT tak vzniknul vzdělávací plán zaměřený na tu část správy technologií, kterou je zaměstnanec pověřen.

Vzdělávací plán samozřejmě kopíruje rozvoj informačních technologií a nasazování nových produktů na Magistrátu města Karlovy Vary.

Přínosy

Certifikovaná školení společnosti Microsoft zaručují Magistrátu města Karlovy Vary zvyšování odbornosti zaměstnanců odboru IT. Tím se následně přispívá ke zvýšení efektivity implementací, správy a dalšího rozvoje informačních technologií.

Nemalou měrou také certifikovaná školení přispívají k vyššímu využití investic vynaložených do nákupu produktů Microsoft.

*
* Zvýšila se úroveň IT jak po stránce vzdělání, tak po stránce technologické. Školení nám pomáhá lépe reagovat na potřeby magistrátu, jejich uživatelů a lépe využívat nasazených technologií . *

Petr Bönsch
Magistrát města Karlovy Vary

*

Løsningen - kort fortalt
Software & Services
  • Microsoft Windows Server 2003
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Office 2007 Suites
  • Microsoft SQL Server 2000

Industri(er)
Intergovernmental Organizations

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.