Publiceret: 4/16/2013
Visninger: 10
Bedøm casen:

Asiana s.r.o. Windows 7 snižuje náklady ve společnosti Asiana

Společnost Asiana, která je na trhu známá prodejem letenek na internetu, využívala ve svých počítačích operační systém Windows 2000, ke kterému patřila komplikovaná a nákladná správa. Asiana se proto rozhodla pro nasazení nového operačního systému Windows 7. Spolu s ním se dočkala snížení nákladů na instalaci i provoz koncových stanic v celém jejich životním cyklu.

Situace

Asiana spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a v současnosti je jednou z největších cestovních agentur s akreditací IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) v České republice. Její specializací je online prodej letenek.

Operační systémy Windows XP a Windows 2000 neumožňovaly jednoduché nasazení na různé typy hardwaru, při správě instalace bylo velice složité a v mnohých případech nemožné dosáhnout požadovaného výsledku jednoduchými kroky.

Míra automatizace instalace byla téměř nulová, při instalaci byla nutná asistence IT specialistů, kteří se tak nemohou věnovat jiným činnostem.

Obchodní cíle

Cílem nasazení nového operačního systému bylo přepracování stávajících instalací, jejich optimalizace, automatizace nasazení a to včetně zjednodušení následné správy koncových stanic pomocí nástrojů zvoleného Windows 7 a skupinových politik.

Dalším cílem bylo zajistit jednotné pracovní prostředí pro koncové uživatele, zjednodušit postupy při poskytování podpory koncovým uživatelům.

Při přípravě projektu musel být dán důraz na distribuované prostředí, kde pouze část koncových stanic je provozována na centrální lokalitě a část stanic je provozována na pobočkových sítích.

Řešení

Asiana se rozhodla pro nasazení nového operačního systému Microsoft Windows 7. V rámci přípravy proběhla analýza stávající situace ve společnosti, byly specifikovány aplikace, které mají být součástí jednotného instalačního image.

Dále byla provedena volba způsobu nasazení na koncové stanice s ohledem na zachování uživatelských dat, které jsou částečně umístěny na síti.

Při řešení přípravy a následného nasazení bylo využito technologií, které jsou součástí operačního systému Windows 7 a řeší problematiku vlastní instalace pomocí obrazů (imaging).

Díky tomu došlo k eliminaci nástrojů třetích stran, které byly dříve používány. Pro automatizaci procesu nasazení bylo využito Windows Serveru 2008 R2 – Windows Deployment Services, u něhož se nabízelo startovat instalaci operačního systému, aniž by na koncovém počítači byl nainstalovaný jakýkoliv operační systém.

S řešením vlastního procesu nasazení pomohl Microsoft Deployment Toolkit 2010, v němž byl připraven požadovaný obraz operačního systému, ovladače pro všechny provozované počítače a zařízení, dále pak aplikace, které se liší dle jednotlivých oddělení a také potřebné aktualizace pro operační systém.

V rámci Microsoft Deployment Toolkitu 2010 byly následně vytvořeny 2 různé způsoby instalace, které se liší ve způsobu užití koncového operačního systému. První způsob je používán pro běžné koncové počítače a po ukončení vlastní instalace operačního systému jsou instalovány aplikace, které jsou vyžadovány uživatelem. Druhý způsob instalace je primárně využíván pro nasazení virtualizovaných operačních systémů v prostředí VDI.

Přínosy

Řešení nasazení Windows 7 zajistilo snížení nákladů na instalaci a provoz koncových stanic v celém jejich životním cyklu. Díky využitým technologiím pro nasazení operačního systému bylo dosaženo sjednocení instalačních obrazů na jeden a tím bylo dosaženo snížení nákladů na přípravu instalace, její správu a následné nasazení. Všechny přínosy podstatně snižují náklady na celkovou cenu vlastnictví (TCO) počítačů provozovaných ve společnosti Asiana.

Nasazením operačního systému Windows 7 s technologiemi pro automatizované nasazení přineslo hned několik vylepšení při nasazení koncových stanic

Flexibilita: díky Windows 7 existuje pouze jediná instalace pro všechny druhy provozovaného hardwaru bez ohledu na to, zda se jedná o počítač, notebook nebo virtualizovaný operační systém. Jednoduše lze provést rozšíření celého instalačního procesu o nové kroky, které mohou zajišťovat například instalaci nových aplikací či jakékoliv další aktivity, které vzejdou z budoucích požadavků.

Automatizace: pro nasazení nového operačního systému, ať se jedná o reinstalaci existujícího počítače, či instalaci kompletně nového PC, není nutné zvláštních znalostí ani postupů, proces je unifikován. Automatizace není zavedena jen v případě instalace operačního systému, ale také ve fázích testování kompatibility aplikací, nasazení nových aplikací a migrace stavu uživatele.

Snížení počtu instalačních obrazů: při provozu původního operačního systému existovalo více než 8 různých instalačních obrazů, které nebylo možné jednoduše spravovat, a pokaždé s příchodem nového hardwaru musel vzniknout nový instalační obraz. Z tohoto důvodu nedocházelo k běžné obměně počítačů.

Možnost správy životního cyklu instalací: instalace Windows 7 umožňuje spravovat celý životní cyklus včetně integrace aktualizací operačního systému a ovladačů. Výsledkem je, že po nainstalování operačního systému přichází vždy ta nejaktuálnější verze, díky čemuž je celé IT prostředí více zabezpečeno.

Časová úspora: nasazení koncových operačních systémů je připraveno takovým způsobem, že je zvládnutelné i koncovým uživatelem bez zvláštních znalostí. Při nasazení je zapotřebí pouze několikrát stisknout klávesu Enter a dle typu a určení počítače je celý proces automatizován. Zkrácena byla také doba nasazení na cca 45 minut, kde v rámci procesu probíhá kromě instalace operačního systému také instalace aplikací a jeho přizpůsobení koncovému uživateli.

Zajištění kompatibility aplikací: při řešení projektu nasazení Windows 7 proběhlo ve společnosti Asiana mimo jiné testování aplikací, které jsou kritické pro běžnou práci koncových uživatelů a závisí na nich podnikání společnosti. V případech, kdy aplikace nebyly schopné provozu bez zakoupení nových verzí, byly tyto aplikace ošetřeny tak, že bez větších investic fungovaly s Windows 7.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
49 medarbejdere

Software & Services
  • Windows 7 Enterprise
  • Microsoft Deployment Toolkit
  • Windows Server 2008 R2

Industri(er)
IT Services

Land
Czech Republic

Languages
Czech