Publiceret: 8/21/2013
Visninger: 9
Bedøm casen:

Skogsstyrelsen Windows 8 Enterprise hjälper Skogsstyrelsen att klara tuffa användarkrav.

Hos Skogsstyrelsen är medarbetarna ofta på språng – i skogen, i bilen, hemma hos skogsägare eller hos skogsbolag. För att tillmötesgå behovet av mobila system som detta medför har Skogsstyrelsen nu valt en IT-lösning som bygger på Windows 8 Enterprise och surfplattor.

Skogsstyrelsen är en statlig myndighet med ansvar för frågor som berör den svenska skogen. Verksamheten vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Myndigheten ska alltså försöka se till att skogsproduktionen sköts så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.

Huvudkontoret för Skogsstyrelsen finns i Jönköping, dessutom finns man på plats vid cirka 100 distriktskontor runtom i landet. Sammanlagt arbetar knappt 1 000 personer vid myndigheten som fick sitt nuvarande utseende 2006 då elva myndigheter slogs ihop till en.

Ur IT-synvinkel betyder det att man haft ett stort fokus på att centralisera och standardisera.

– Innan sammanslagningen hade de elva myndigheterna var sin IT-drift på elva olika ställen. Den fick vi successivt centralisera till Jönköping och där finns den nu samlad sedan 2012, säger Johan Hagelin, IT-chef på Skogsstyrelsen.

Daglig verksamhet ute i fält
En stor del av den dagliga verksamheten bedrivs ute i fält och i genomsnitt befinner sig skogsstyrelsens anställda på kontoret 20–30 procent av arbetstiden. I kombination med att man vanligtvis arbetar i utomhusmiljö ställer detta särskilt stora krav på robust mobilitet.

– Våra medarbetare jobbar ofta i skogen, i bilen, hemma hos enskilda skogsägare eller hos skogsbolag. Det innebär att det finns en stor efterfrågan på mobila system, säger Johan Hagelin.

För att kunna tillmötesgå behoven hos dessa användare har Skogsstyrelsen nu valt en IT- lösning där man använder sig av Windows 8 Enterprise och surfplattor. Fälttester pågår för att säkerställa att lösningen fungerar ute i den ofta ganska krävande skogsmiljön.

– Det är viktigt att vi utvärderar fälttåligheten, hur skärmen fungerar i solljus, hur surfplattan klarar kyla och fuktighet, vilken batteritid vi får och hur noggrant GPS:en fungerar.

Förutom hårdvaran är det också viktigt att Windows 8 Enterprise kan klara kraven från Skogsstyrelsens mobila användare. Hittills har detta fungerat väldigt bra, enligt Johan Hagelin.

– Det fungerar utmärkt, allt som vi tidigare kört med Windows 7 fungerar lika bra med Windows 8 Enterprise, jag är nästan förvånad över att det varit så lite strul.

Goda resultat från fälttester
Under arbetet med den nya IT-lösningen har Skogsstyrelsen hela tiden haft stöd från infrastrukturleverantören Atea. Carl Andersson, som är platschef på Atea i Jönköping, kan också se att fälttesterna hittills har visat goda resultat.

– Funktionellt har det inte varit några som helst problem och det är närmast så att deras medarbetare nästan skriker efter att få plattorna utlevererade, säger han.

En av fördelarna med den nya lösningen är att användarna snabbt och enkelt kan koppla upp sin mobila enhet mot Skogsstyrelsens nätverk.

– Det är en av godbitarna, så fort man har åtkomst till internet blir man på ett väldigt enkelt sätt direkt uppkopplad till nätverket på samma sätt som om man sitter på kontoret. Arbetet blir mycket mer effektivt genom att man på så vis kan jobba direkt ute i skogen, där täckning finns, säger Johan Hagelin som också värdesätter den säkerhet som erbjuds i Windows 8 Enterprise.

Men även när det inte finns mobiltäckning har användarna goda möjligheter att arbeta effektivt genom att ladda ner all information som behövs till plattan innan man ger sig ut i skogen. Väl på plats kan man då arbeta off line, och så fort man är tillbaka till kontoret eller en plats med mobiltäckning synkroniseras informationen via nätverket.

För att hantera den geografiska informationen har Skogsstyrelsen tagit hjälp av Esri som är ett av Sveriges ledande företag inom GIS (Geografiska Informationssystem).

– Vi har bidragit med vår produktspecialistkunskap och levererat en mjukvaruapplikation som är baserad på en av våra standardappar, säger Martin Forsslund som är affärsområdeschef för skogsbranschen hos Esri.

Esris app kallas ArcGIS och är anpassad för att kunna användas i Windows 8 Enterprise. Med hjälp av denna kan användaren ladda ner geografisk information, plocka ut satellitbilder och se i plattan hur det aktuella området ser ut.

– Där kan man sedan göra olika åtgärder, till exempel följa upp hur en viss avverkningsyta ser ut och göra anteckningar direkt i plattan, säger Johan Hagelin.

Tre datorer i samma enhet
Det finns även en direkt ekonomisk vinst med Skogsstyrelsens satsning på Windows 8 Enterprise och surfplattor. Johan Hagelins vision är att det snart kommer att vara möjligt att ha tre datorer i samma enhet – en stationär dator för kontoret med stor skärm, vanligt tangentbord och mus; en bärbar dator med tangentbord och slutligen en surfplatta som man använder ute i skogen.

Valet att jobba med surfplattor är ett steg i den riktningen och redan idag kan han konstatera att det innebär en rejäl besparing.

– Från början hade vi räknat med att rulla ut cirka 1 300 enheter, nu hoppas vi klara oss med 950 enheter och slipper därmed köpa 350.

Och på längre sikt hoppas Johan Hagelin att kunna spara ännu mer pengar genom det mobila arbetssättet.

– För närvarande binder vi mycket pengar i lokaler och resor. Jag tror att vi genom att arbeta mobilt från till exempel hemmet eller andra ställen kan minska resandet, öka effektiviteten och minska miljöpåverkan, säger han.

Uppgift
Att ta fram en IT-lösning som erbjuder mobila funktioner ute i skog och mark.

Lösning
Windows 8 Enterprise i kombination med surfplattor.

Resultat
En mobil lösning som fungerar under krävande yttre förhållanden och som ger snabb åtkomst till nätverk.

Kontaktpersoner
Johan Hagelin, IT-chef, Skogsstyrelsen
Tel: 036-35 93 94
johan.hagelin@skogsstyrelsen.se

Carl Andersson, platschef, Atea Jönköping
Tel: 08-477 47 00
carl.andersson@atea.se

Martin Forsslund, affärsområdeschef, Esri
Tel: 026-15 05 07
martin.forsslund@esri.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
1000 medarbejdere

Organisationsprofil
Skogsstyrelsen är en statlig myndighet med knappt 1 000 anställda vid huvudkontoret i Jönköping och cirka 100 distriktskontor runtom i landet. De anställda befinner sig i genomsnitt på kontoret under 20-30 procent av arbetstiden, resten tillbringas ute i fält.

Software & Services
Windows 8

Industri(er)
Public Administration

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
ATEA Sverige ESRI Sverige