Publiceret: 6/24/2013
Visninger: 87
Bedøm casen:

Aditro Skalbarhet löser månadstoppar

Molnplattformen Windows Azure är språngbrädan för produkt och tjänsteföretaget Aditros tekniklyft. Nu kan Aditro fokusera på det företaget gör bäst – att ge sina kunder verktyg för att hantera allt inom HR-, löne- och ekonomiförvaltning.

Det finns de som är bättre på att sälja tröjor än att sköta tidrapporter och löneutbetalningar. De låter Aditro sköta personaladministrationen. Enligt samma princip kommer tjänsteföretaget Aditro att använda molnplattformen Windows Azure för att få mer tid att utveckla sin programvara och snabbare serva sina kunder.

Tekniklyft
– Att börja jobba med Windows Azure ger oss två stora fördelar. Den första är det tekniska lyft vi får i och med att vi både kan utveckla, testa och producera nya funktioner i samma teknikplattform. Vi har haft oönskat långa utvecklingstider för att släppa ny funktionalitet till våra kunder. Det har kunnat ta mellan ett och två år från idé till produktion, vilket inte är bra när man har kunder som frågar efter snabba lösningar. Med Windows Azure slipper vi lägga energi i utvecklingsledet i och med att testerna görs på Microsofts plattform, säger Helene Ålander som ansvarar för produktutveckling på Aditro.

Den andra stora fördelen är att Aditro genom att lägga om driften av sina servrar till Microsoft också låter Microsoft följa teknikförändringar och ta över ansvaret för tidskrävande uppdateringar av all mjukvara, som att se till att det finns stöd för alla olika webbläsare, förklarar hon.

Flexibilitet och skalbarhet löser toppar
Windows Azure är en flexibel molnplattform där användaren kan skapa, hantera och distribuera program i ett globalt nätverk av Microsoft-hanterade datacenter. Flexibiliteten innebär en fördelaktig skalbarhet för företag som Aditro, som därmed slipper sitta på en överkapacitet på serverutrymme för att klara månatliga pikar så som vid lönehantering i slutet av varje månad. När trycket är som störst köper Aditro istället extra processorkapacitet.

Enda molnplattformen som uppfyller kraven från offentliga sektorn
– Molnplattformen ger Aditro en både säkerhets- och resursmässigt effektiv driftsmiljö. Windows Azure är också den enda tekniska molnplattform som uppfyller säkerhetskraven inom svensk offentlig sektor, där vi har många kunder, vilket är av stor betydelse, säger Helene Ålander.

I april 2013 avslutade Aditro ett Proof of Concept av Windows Azure. Ett antal centrala moduler i kundlösningar kring personaldata har testats för att se om produkten levde upp till kravställningarna. Resultatet blev klart godkänt.

– Testet blev så lyckat att vi nu är beredda att sälja in lösningen hos våra kunder. Det mest positiva var att vi kunde återanvända så mycket av den kod vi skrivit in i våra system och att vi kunde använda Microsofts gemensamma komponenter på ett bra sätt i våra program. Genom att använda Windows Azure som gemensam plattform blev det också enklare och snabbare för oss att rent fysiskt lägga in nya kunder i systemet, säger Helene Ålander och tillägger att nästa steg blir att göra Windows Azure till en fullskalig lösning.

Lättare samarbeta med utländska leverantörer
Beslutet att använda Windows Azure som plattform för teknisk utveckling är ny, men Windows Azure har använts i verksamheten sedan drygt ett år tillbaka för att förenkla kommunikationen med de programutvecklare som företaget anlitar i Indien och Ryssland.

– Vi hade problem att dela dokument och testmiljö med dem eftersom vi inte kunde ge dem tillgång till vårt interna IT-nät. Även där blev Windows Azure lösningen.

Uppgift
Förkorta tiden för utveckling och implementering av ny programvara för Aditros kunder, och få en mer effektiv och säker driftsmiljö.

Lösning
Driften av Aditros servrar lades över till Microsoft. Med hårdvaruplattformen Windows Azure kan Aditro både utveckla, testa och producera nya funktioner i samma teknikplattform.

Resultat
Förkortad produktionstid av nya program och funktioner för Aditros kunder.
En mer effektiv driftsmiljö, både säkerhets- och resursmässigt, där bevakning av teknikförändringar och uppdateringar ingår.

Produktion: Appelberg
Text: Susanna Lindgren

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
1300 medarbejdere

Organisationsprofil
Aditro levererar programlösningar inom flera personaladministrativa områden, allt från rekrytering till bemanning, reseutlägg och löneutbetalningar. Inom ekonomi erbjuder företaget flera olika typer av redovisning och rapportering. Aditro säljer både enskild programvara, molntjänster och outsourcing, där företaget ansvarar för att driva hela eller delar av kundernas HR- och ekonomiprocesser.

Software & Services
Microsoft Azure

Industri(er)
Other Services

Land
Sweden

Languages
Swedish