Publiceret: 8/26/2013
Visninger: 83
Bedøm casen:

Kunskapsskolan Global skola når sin information i molnet

Utbildningsföretaget Kunskapsskolan har lagt sina IT-system i molnet, så att eleverna enkelt kan nå utbildningsmaterialet var och när som helst. Den skalbara lösningen gör att Kunskapsskolan hela tiden har den prestanda som behövs, och bara betalar för det man använder.

Kunskapsskolans satsning på en molnlösning gjordes i första hand för att varje skola bara ska behöva ha en internetförbindelse för att ha åtkomst till systemen, och för att det ska vara enkelt att skala upp och skala ned lösningens prestanda.

– Idag står vi mycket starka som användare av molntjänster. Miljön är mycket flexibel och enkelt åtkomlig för alla våra skolor. Vi har effektiviserat driften och fått ned kostnaderna påtagligt, säger IT-chef Ingemar Ladekrans.

Kunskapsskolan driver 42 skolor i Sverige, Storbritannien, USA och Indien, och ytterligare skolor kommer etableras i dessa och andra länder. Undervisningen utgår från principen att alla elever är olika och lär sig på olika sätt och i olika takt. För att stödja detta arbetssätt har Kunskapsskolan byggt elevdokumentationssystemet EDS. Där finns elevernas individuella utvecklingsplaner. Med systemet kan lärare, föräldrar och elever följa elevernas kunskapsutveckling.

– För två år sedan fattade vi beslutet att bygga ny funktionalitet i systemet, och samtidigt göra det molnbaserat. Vi valde Windows Azure, inte minst för att vi har en uttalad strategi att använda Microsofts serverprodukter, säger Ingemar Ladekrans.

Utvecklingsarbetet har gjorts i nära samarbete mellan Kunskapsskolan och IT-konsultbolaget Agero.

– Ett alternativ till Azure hade varit att anlita en hostingleverantör som har global närvaro, men sådana finns knappast. Ett annat hade varit att teckna avtal med flera olika leverantörer i skilda länder. Det skulle vara mycket besvärligt på många sätt. Därför var Azure och Microsofts globala nätverk med datacenter ett lätt val, säger Johan Strömhielm, systemutvecklare på Agero.

Belastningen på lösningen är ojämn. Den ökar framför allt vid terminsstarter och terminsslut. I början av terminerna ska alla planeringar och målsättningar in i systemet. I slutet av terminerna ska omdömen skrivas och alla betyg läggas in. Men det är lätt att skala upp och skala ned lösningen så att den anpassas till skolornas behov.

– Vi köper IT på kran till 100 procent idag. Vi har hela tiden den prestanda vi behöver – och vi betalar bara för den vi använder. Vi behöver inte investera pengar i hårdvara. Därför sparar vi väldigt mycket pengar, säger Ingemar Ladekrans.

En viktig del av molnstrategin är att eleverna ska kunna nå sina applikationer när som helst och var som helst med sina egna mobila datorer, surfplattor eller smartphones.

För lärarnas och företagets övriga medarbetares datorer används Windows Intune – en paketlösning för klientförvaltning och virusskydd av Microsofts molntjänster. Med den kan medarbetarnas datorer hanteras, supportas och fjärrstyras via internet.

Kunskapsskolan vinnlägger sig om att ligga i framkant med ny teknik, vilket ger företaget en klar konkurrensfördel.

– Det är inte många andra skolor som kör egna system i Azure. Vi kommer fortsätta att ligga långt framme i den här utvecklingen, säger Ingemar Ladekrans.

Text: Måns Widman
Produktion: Appelberg Publishing

UPPGIFT
Möjliggöra enkel åtkomst till företagets IT-system för elever, lärare och administrativ personal på företagets skolor runt om i världen, införa kontinuerlig anpassning av systemens prestanda till skolornas varierande behov i tiden samt sänka IT-kostnaderna.

LÖSNING
Microsofts molnplattformar Windows Azure och Windows Intune.

RESULTAT
Flexibel och enkel åtkomst till molnlösningen för samtliga skolor, effektivare drift anpassad till skolornas behov och påtagligt sänkta IT-kostnader.

PARTNER
Agero AB är ett IT-konsultföretag som hjälper kunder att förändra sin verksamhet genom ny IT. Det gör man genom att utveckla kundunika IT-lösningar och erbjuda specialistkompetens inom användbarhet, krav och test, utveckling och arkitektur, projektledning och beslutsstöd. Agero grundades 1990, har 40 medarbetare och kontor i Stockholm.

KONTAKTPERSONER
Ingemar Ladekrans, IT-chef, Kunskapsskolan i Sverige AB
Tel: 08-506 91049
ingemar.ladekrans@kunskapsskolan.se

Johan Strömhielm, systemutvecklare, Agero AB
Tel: 08-693 9345
johan.stromhielm@agero.se

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
900 medarbejdere

Organisationsprofil
Utbildningsföretaget Kunskapsskolan i Sverige AB är en friskola i privat regi som driver grundskolor för årskurserna 4–9 och gymnasier. I Sverige finns skolorna från Ystad i söder till Borlänge i norr. Företaget har också skolor i Storbritannien, USA och Indien, och ytterligare skolor kommer etableras i dessa och andra länder. För närvarande uppgår det totala antalet skolor till 42. De har sammanlagt cirka 10 000 elever, 800 lärare och ett hundratal administrativa medarbetare.

Software & Services
  • Microsoft Azure
  • Windows Intune

Industri(er)
Primary & Secondary Edu/ K-12

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Agero AB