Publiceret: 3/18/2013
Visninger: 44
Bedøm casen:

Městský úřad Břeclav Břeclav přešla na virtualizaci a správu od Microsoftu, ušetří 40 nákladů

Městský úřad v Břeclavi řadu let využívá pokročilé IT nástroje, které mu umožňují spravovat IT infrastrukturu pro 180 uživatelů jen ve třech lidech. V roce 2010 však přistoupil k revizi své informační strategie, která ukázala na řadu potřebných změn, které by bylo možné financovat z dotačních titulů EU. V rámci inovované informační strategie úřad přešel na virtualizaci v prostředí Windows Server 2008 R2 s technologií Hyper-V a nástroje pro automatizovanou správu serverů a desktopů System Center Essentials 2010. Toto řešení bylo o 40 % levnější, než předchozí alternativa a navíc nabídlo komfort jednotného prostředí od jednoho dodavatele.

Situace

Rozvoj IT infrastruktury je v Břeclavi již řadu let systematický

Městský úřad v Břeclavi už v roce 2005, tedy dlouho před zavedením povinné spisové služby a nástupu prvních služeb eGovernmentu, vypracoval komplexní informační strategii, která měla zajistit dlouhodobý systematický rozvoj IT infrastruktury úřadu tak, aby se finanční prostředky do IT investovaly smysluplně a aby nedocházelo při zavádění nových aplikací k zbytečným obměnám jednotlivých technologických celků. Už tehdy se úřad rozhodl nasadit virtualizaci serverů, která mu nabídla úsporu na serverovém hardware i jednodušší správu. Po personální stránce totiž poměrně velký úřad této obce s rozšířenou působností se 180 uživateli obsluhují jen 3 pracovníci IT. Na virtualizovaných serverech už tehdy byl v provozu poštovní server Microsoft Exchange, databázový server na platformě Microsoft SQL Server, informační systém úřadu a systém včasné intervence pro prevenci kriminality mládeže. Později pak na virtualizovanou infrastrukturu přibyla i spisová služba. O zálohování celé serverové infrastruktury se pak staral další samostatný systém. Celkem tak úřad jen v případě serverové infrastruktury, přicházel do kontaktu s třemi různými platformami – serverové aplikace na platformě Microsoft, virtualizační platforma a nástroj pro zálohování a obnovu serverů – od dalších různých dodavatelů s třemi různými administračními prostředími.

IT chce od podpory IT přejít k podpoře uživatelů a využívání IT aplikací

Součástí informační strategie byl také záměr IT oddělení, aby i v tak malém personálním obsazení, bylo možné více podpořit koncové uživatele a zaměřit se především na to, aby břeclavští úředníci uměli nové IT nástroje správně používat.Aby IT v důsledku skutečně přinášelo časové i finanční úspory při provozu úřadu. Proto informační strategie také počítala s budoucí virtualizací desktopů a automatizací jejich správy. IT oddělení zároveň chystalo nové aplikace a nástroje, které by měly dále usnadnit úředníkům práci, zrychlit a zefektivnit kontakt s občany a otevřít nové možnosti kontaktu mezi občanem a městským úřadem.

Projekt technologických center jako příležitost k revizi

Příležitostí k tomu zahájit tuto další etapu bylo vypsání dotačního programu na Projekt technologických center v roce 2011. Tento dotační titul se zaměřoval na podporu nové infrastruktury, spisovou službu a vnitřní integraci úřadu a nabízel dotaci 85 % až do výše 2 milionů korun v oblasti infrastruktury. Městskému úřadu v Břeclavi se tak otevřela jedinečná možnost získat za 300 tisíc korun vše potřebné k tomu, aby posunul realizaci svých strategických záměrů v oblasti IT. Díky velice dobrému základu v podobě stávající informační strategie se mu přitom podařilo potřebnou dotaci získat. Původní strategii stačilo pouze revidovat z pohledu stávajících a budoucích IT potřeb v roce 2011 i možností v oblasti správy a poskytování IT služeb. Celý projekt pak zahrnoval nejen obměnu stávajícího hardware, serverového software a nástrojů pro správu, ale také přípravu základů pro dalších pět let rozvoje v rámci inovované informační strategie.

Řešení

Microsoft nabídl jednotnou správu za nižší cenu i základ dalšího rozvoje

Po získání dotace oslovil Městský úřad v Břeclavi hned několik firem, včetně stávajících dodavatelů, které by mohly potenciálně požadovanou obnovu a přípravu infrastruktury na další rozvoj zajistit. Hlavním požadavkem bylo vejít se do maximálně dvou milionů korun, protože Městský úřad v Břeclavi neměl k dispozici další finanční prostředky, které by do rozvoje IT mohl investovat. Jedním z hlavních požadavků na realizaci bylo minimalizovat množství použitých technologií a zjednodušit správu dodaného řešení. Stávající roztříštěnost totiž při třech lidech na správu celého IT vytvářela dílčí problémy se zastupitelností jednotlivých odborníků v případě dovolených či nemoci a alokovala si zbytečně moc jejich času, který by jinak mohli věnovat právě podpoře uživatelů a využívání stávajících aplikací. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost AutoCont. AutoCont navrhl konsolidaci serverů na platformě od Microsoftu, která na úřadě byla dominantní a která umožňovala splnit přísný finanční limit. K jeho splnění navíc přispěl i fakt, že vedení IT oddělení dlouhodobě postupovalo podle strategického plánu a bylo na inovaci infrastruktury připravené. Stávající virtualizační řešení tak nahradil nový operační systém Microsoft Windows Server 2008 R2 s technologií Hyper-V a původní software pro zálohování a obnovu dat nahradila komplexní sada nástrojů pro automatizovanou správu a údržbu serverů i koncových stanic Microsoft System Center Essentials 2010. V rámci implementace proběhla kompletní aktualizace stávajícího serverového software a hardware i přebudování původní domény Active Directory. Celá realizace probíhala v souladu s novou informační strategií, která předpokládá v brzké době nasazení desktopové virtualizace na platformě Windows Server Remote Desktop Services. V tomto ohledu bylo pozitivní i to, že nové řešení už v sobě obsahovalo i nástroje pro správu desktopů. To vše přitom při celkových nákladech vlastnictví o 40 % nižších než v případě původního řešení pro virtualizaci a zálohování serverů.

Přijde virtualizace desktopů i vnitřní portál úředníka

Přechod na moderní konsolidovanou serverovou IT infrastrukturu vytvořil na Městském úřadu v Břeclavi základ pro rozvoj IT pro následující roky. Díky systematickému přístupu si přitom nově příchozí aplikace nevyžádají žádné dodatečné investice do změn v serverové platformě. Úřad tak bude moci pouze v případě potřeby vyššího výpočetního výkonu rozšířit stávající Hyper-V cluster o další fyzické servery. Úřad kromě desktopové virtualizace plánuje také přijít s vnitřním portálem úředníka – novou aplikací pro oběh dokumentů, správu workflow a správu informací. Cílem je, aby úředníci s každou informací pracovali jen na jednom místě, ale přitom ji mohli publikovat na různých místech různým způsobem. Portál by měl také sloužit k rozšíření možností elektronické komunikace mezi úřadem a občany.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
180 medarbejdere

Software & Services
  • Windows Server 2008 R2
  • Microsoft System Center Essentials 2010

Industri(er)
Local Government Agencies

Land
Czech Republic

Udfordringen
Virtualization

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.