Publiceret: 5/30/2011
Visninger: 10
Bedøm casen:

Advania Effektivare kommunikation för Advania

Minskade reskostnader och ökad effektivitet är några av resultaten när Advania låter Lync Server 2010 sköta internkommunikationen.

Advania är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Företaget erbjuder lösningar och tjänster genom hela livscykeln från förstudie, design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning. Eftersom Advania finns på åtta orter i Sverige är det av högsta vikt att kommunikationen mellan kontoren fungerar smidigt. Fram till december 2010 använde företaget Microsofts lösning Office Communicator för konferenser, distansmöten och seminarier.

Systemet fungerade bra, men när betaversionen av Lync Server 2010 dök upp var det lätt beslut att testa den med avsikt att senare migrera dit, menar Daniel Albertsson, marknadschef på Advania. Eftersom produkten var ny hade den förstås en del styrkor jämfört med Office Communicator.

- LiveMeeting hade inte HD-kvalitet bildmässigt, till exempel, vilket ju Lync har. En del användare tyckte också att det var svårt att veta om de körde Office Communicator eller Live Meeting. I Lync uppstår inte den frågan, där finns allt i samma lösning.

Styrkor med Lync

Styrkor som på kortare sikt handlar om användarvändlighet och på längre sikt kunde innebära minskade restider, ökad effektivitet och grönare it.

- Idag har vi ett annat system som är hårt knutet till konferensrummen, och så jobbar man ju inte idag. Vi har säljare och konsulter ute på fält och då måste man ha en smidigare lösning, vilket Lync är, helt klart. Men det var inte bara de rent tekniska förbättringarna som gjorde Lync intressant för Advania.

- Vi är partner med Microsoft och vill ligga i framkant när det gäller deras teknologi. Och vi hade valt Microsoft även om vi inte varit partnerföretag, helt enkelt för att lösningen är både bra och kostnadseffektiv. Betaversionen testades under december förra året, varpå Lync implementerades fullt ut under januari. Resultaten har inte låtit vänta på sig.

- Vi var ute efter ett mer användarvänligt gränssnitt, HD-kvalitet och en bättre upplevelse och närvaro i det virtuella rummet. Allt det där har uppfyllts, och totalt sett ligger resultatet faktiskt över min förväntan. Vi har fått ett väldigt positivt gensvar även från våra 280 användare, samt från kunder och leverantörer. För att visa hur Lync fungerar och hur man bäst jobbar med systemet har vi dessutom bjudit in leverantörer och kunder till olika events. Det har också varit uppskattat. Folk är intresserade och Lync är ett av de mest efterfrågade lösningarna som vi erbjuder just nu. Just nu inför vi även Lync i hela Skyrrgruppen, där Advania ingår som bolag. Tanken är att köra samma lösning i varje bolag men med en federation för hela koncerngruppen. Det innebär att vi enkelt samverka i hela gruppen med närvarustatus och videomöten etc. avslutar Daniel Albertsson.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

Advania är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Företaget arbetar inom fyra tjänsteområden: affärs- och it-processer, integration, infrastruktur och sourcing. Advania har idag 280 medarbetare varav ca 200 är anställda konsulter. Företaget finns på åtta orter i Sverige.


Software & Services
Windows Server

Industri(er)
Other Services

Land
Sweden

Languages
Swedish