Publiceret: 10/30/2009
Visninger: 3
Bedøm casen:

Arbetsgivarföreningen Arbetsgivarföreningen KFO skapar hög tillgänglighet med virtualisering

I samband med en stor satsning på webbaserade applikationer och nya system stod Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) inför en betydande investering i hård- och mjukvara. För KFO, som uteslutande har Windowssystem i drift, var virtualisering med Hyper-V det naturliga valet. Skälen var såväl strategiska som hanteringsmässiga, eftersom personalen är väl förtrogen med Microsoftmiljön.

 Redan i början av projektet var KFO tydliga med att hög tillgänglighet och redundans på systemen var ett grundkrav för virtualiseringen. Ett 2008 failoverkluster för Hyper-V uppfyllde kraven och gav samtidigt en skalbar lösning som gör det möjligt att enkelt lägga till fysiska hostar och virtuella maskiner efter behov.

– Hyper-V var precis det verktyg vi behövde för att kunna hantera det växande behovet av tillgänglighet och skalbarhet i våra IT-system, säger Lars Nygren, supportansvarig på KFO.

För att minska resursbehovet på de fysiska hostarna valdes Windows Server 2008 Core som plattform. Avsaknaden av GUI, IIS och andra tjänster gör att Windows Server 2008 Core kräver betydligt färre säkerhetsuppdateringar än ett vanligt operativsystem. Det förenklar patchhanteringen och minskar behovet av omstarter.

Tack vare virtualiseringen blev det även möjligt att separera system som tidigare, med blandat resultat, körts på gemensamma servrar. Numera löser man enkelt kompabilitetsproblem genom att separera applikationer/system när det behövs. Möjligheten att snabbt och effektivt sätta upp testmiljöer och driftsätta nya virtuella maskiner har avsevärt förenklat både drift och underhåll i KFO:s IT-miljö.

– Vår tidigare IT-miljö krävde mycket arbete, så vi såg virtualisering som ett bra verktyg för att konsolidera och effektivisera”, berättar Mats Persson, IT-ansvarig på KFO.

Lösning i tre delar

Installationen och konfigurationen av Hyper-V utfördes i samarbete med Xite Consulting och Density Communication och bestod av tre delar:

• Tre Windows Server 2008 Core som är konfigurerade i ett failoverkluster med Hyper-V

• HP Proliant-servrar och ett MSA2000 FC SAN

• System Center Operations Manager för övervakning av hård- och mjukvara

Grundliga förberedelser gjorde att installationen kunde genomföras snabbt och effektivt, utan att störa verksamheten.

– Redan ett par veckor efter installationen var det möjligt att flytta majoriteten av test-/utvecklingsmiljön till Hyper-V och driftsätta ett antal nya system. Resterande system har successivt förts över till det nya systemet med undantag för domänkontrollanter, övervakning/management och backup, som även i fortsättningen kommer att köras på fysisk hårdvara, säger Lars Nygren.

Genom att strukturera processen för installation av nya servrar och underhåll av befintliga frigör man resurser från IT-avdelningen, vilket ger utrymme för sänkta kostnader.

Xite Consulting och Density Communication samarbetade med KFO:s it-personal under planeringen och driftsättningen av den nya lösningen. KFO får idag tekniskt stöd från Xite Consulting och Density Communication i form av experthjälp och teknisk rådgivning.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för sina medlemmar, ger råd och stöd i både små och stora frågor och delar med sig av sina kunskaper. KFO finns till hands i arbetsgivarens vardag och arbetet bygger på personliga och nära kontakter


Software & Services
Windows Server

Industri(er)
Nonprofit

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Xite Consulting