Publiceret: 4/26/2013
Visninger: 23
Bedøm casen:

Eurotel Praha V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Systém je postaven na technologii Microsoft Office Project 2003 a programových nadstavbách, doplňujících funkcionalitu základních vlastností produktů.

Microsoft Office Project Server 2003 je platforma, která podporuje správu projektů a zdrojů a funkce řešení EPM pro týmovou spolupráci. Pro zpracování dat na serveru Project Server používají uživatelé aplikaci Project Professional nebo portál Project Web Access.

Výchozí stav

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o., zaujímá vedoucí postavení na českém telekomunikačním i mobilním trhu. V současné době registruje přes 4 mil. zákazníků. Společnost Eurotel Praha spol. s r.o. má zavedený integrovaný systém řízení (IMS), který je složen ze dvou složek: systém kvality (QMS) a ochrany životního prostředí (EMS).

Společnost Eurotel Praha hledala řešení, které by jí umožnilo získávat okamžité informace o stavu prací na projektech a o vytížení lidských zdrojů. Na základě analýzy těchto informací pak optimalizovat projektové činnosti a rozhodování managementu. Řešení mělo také podporovat standardizaci projektů, koordinaci projektových týmů, centralizovanou správu zdrojů a vytváření zpráv o projektech a zdrojích na vyšší úrovni.

Na základě těchto požadavků bylo zvoleno řešení postavené na použití specializovaného software na projektové řízení, řešení na technologii Microsoft Office Project 2003.

Cíle projektu

Cílem bylo podpořit interní spolupráci a efektivní správu projektů společnosti Eurotel Praha a poskytnout přehled o veškeré práci, která v organizaci probíhá, poskytnout možnost lépe spravovat pracovní úkoly, vytvářet opakující se procesy a optimalizovat využití zdrojů organizace za účelem snižování nákladů a zvyšování kvality a zdokonalit sdílení a koordinaci informací.

Řešení

Implementované řešení ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o. je postaveno na technologii Microsoft Office Project 2003 a programových nadstavbách, doplňujících funkcionalitu základních vlastností produktu.

Hlavní informační základnu všech projektových informací zde tvoří centrální projektový server Microsoft Office Project Server 2003, ke kterému se přihlašují všichni účastníci projektového řízení a kde jsou ukládána všechna data projektového systému. Jednotliví uživatelé přistupují k informacím podle typu své role v projektu buď pomocí klientské aplikace Microsoft Office Project Professional 2003 nebo přes intranet pomocí Microsoft Office Project Web Access.

Microsoft Office Project Server 2003 je centrálním "mozkem" celého řešení. Jeho smyslem je nabízet aktuální informace o probíhajících projektech všem zúčastněným, tedy:

 • projektovým manažerům

 • správcům zdrojů společnosti

 • správcům portfolia projektů společnosti

 • členům projektových týmů

 • vedení společnosti

Řešení umožňuje projektovým manažerům připojit se k serveru pomocí aplikace Project Professional a publikovat na něj plány svých projektů. Správci zdrojů společnosti mohou vytvářet, upravovat a sledovat fond zdrojů společnosti. Správci portfolia projektů společnosti mají možnost využít funkcí Microsoft Office Project Serveru k analýzám portfolia probíhajících projektů. Projektoví manažeři a členové jednotlivých projektových týmů mají možnost se k Microsoft Office Project Serveru připojit například pomocí klasického internetového prohlížeče a sledovat úkoly, které mají naplánovány a projekty na kterých se podílí. Také mohou aktualizovat informace o jejich průběhu, případně doplňovat chybějící úkoly. Management společnosti se může připojovat k Microsoft Office Project Serveru pomocí internetového prohlížeče a sledovat stav portfolia projektů, stav a vytížení fondu zdrojů a zjišťovat další aktuální informace o probíhajících projektech.

Centrální přístup k projektovým informacím

Ve spojení s nástrojem Microsoft Windows SharePoint Services umožní Microsoft Office Project Server kvalitní správu dokumentů a řešení problémů a rizik souvisejících s projekty. Výsledek tvoří komplexní platformu pro sdílení informací týkajících se nejen plánů projektů, ale i informací týkajících se obsahu řešených projektů.

Uživatelské rozhraní bylo realizováno v anglickém jazyce, ale systém umožňuje vkládání informací používajících znaky s českou diakritikou..

Nastavení systému umožňuje zakládat nové projekty a jejich vlastnosti přímo z intranetového rozhraní aplikace a povoluje pouze řízené a kontrolované zakládání projektů do systému členům projektové kanceláře. 

Insert into case study

Pro uživatele, kteří potřebují získat jakékoliv dostupné informace o příslušných projektech, je v systému umožněno zobrazení základních informací o projektu v Project Center výběrem příslušného projektu z nabídky.

Insert into case study

Pravidelné projektové reporty

V systému je umožněno zobrazení informací o stavu projektu, status reportů a dalších relevantních informací týkajících se vybraného projektu.

Insert into case study
Zobrazení status reportů

Systém podporuje pravidelné vyplňování projektových reportů včetně automatické kontroly stavu reportů u jednotlivých projektů. Aplikace zjistí, zda je vyplněn u každého projektu report za aktuální týden. V případě, že u některého projektu report není vyplněn, aplikace automaticky odesílá e-mailovou zprávu na zúčastněné pracovníky.

Přehledné sledování vytížení zdrojů

Systém nabízí zobrazení údajů o vytížení zdrojů v divizích, resp. za jednotlivé oddělení či úseky společnosti. Byly doplněny přehledné grafické pohledy na týdenní, měsíční vytížení zdrojů nebo ve vybraném časovém intervalu.

V případě vytížení daného zdroje v zadaném časovém intervalu je vykreslen odpovídající barevný pruh.

Insert into case study
Zobrazení měsíčních údajů s detailem kalendáře

Nastavení meziprojektových vazeb

Součástí celého řešení je aplikace, která rozšiřuje základní možnosti vazeb mezi projekty. Funkcionalita umožňuje vytvoření jednosměrné vazby z několika projektových plánů do jednoho projektu (obecně ze zdrojového plánu do cílového). Změna v jednotlivých projektových plánech se vždy promítne do cílového projektu, ale nikoliv naopak.

Projektový manažer si otevře svůj projekt (cílový projekt) a otevře též projektový plán (zdrojový projekt). V panelu nástrojů má panel pro kopírování úkolů a pohodlně pouhým označením úkolů vytvoří pomocí tlačítek panelu vazbu mezi úkoly v různých projektech.

Import finančních údajů ze SAPu

Součástí systému je plánování projektových rozpočtů a sledování jejich skutečného čerpání z finačního systému SAP. Projektový manažer nebo členové projektové kanceláře mají tedy k dispozici tyto údaje v prostředí jedné aplikace – Microsoft Office Project Web Access.

Přínosy

Přínos řešení pro společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. spočívá ve:

 • standardizaci projektových prací

 • účelném plánování projektů a jejich organizace

 • sjednocení a zjednodušení správy dokumentů a informací k projektu

 • zefektivnění komunikace a on line spolupráce v projektovém týmu

 • rychlé optimalizaci portfolia

 • celkovém přehledu o projektech

 • zvýšení productivity

Løsningen - kort fortalt
Software & Services
 • Windows Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Sharepoint Server
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft Office Web Apps

Industri(er)
Communications and Network Service Providers

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.