Publiceret: 4/29/2013
Visninger: 23
Bedøm casen:

Mostecká uhelná a.s. Mostecká uhelná a.s. využívá výhod

“MUS očekává snížení administrativních nákladů při nasazení Microsoft Office 2007 s Exchange Server 2007 a současné zvýšení produktivity práce koncových uživatelů.”
Bernard Nechvíla, solution architect, Autocont CZ a.s.

Mostecká uhelná a.s. (MUS) je jedním z rozhodujících producentů hnědého uhlí v České republice. Hlavním oborem podnikání společnosti je vyhledávání, těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí. Pro Mosteckou uhelnou je dominantní tuzemský trh, kde uplatňuje více než 98% produkce.

Z hlediska informačních technologií se MUS připravuje na celoplošný přechod z prostředí Novell a GroupWise do Microsoft Windows 2003 Active Directory a Exchange, spolu s předpokládaným nasazením Office 12. S ohledem na výše zmíněné se MUS zapojila do beta testovacího programu společnosti Microsoft v rámci produktu Exchange Server 2007. MUS očekává od nasazení Microsoft Active Directory spolu s Exchange Serverem 2007 snížení nákladů na správu díky nové management konzoli a lepší funkcionalitě Exchange serveru oproti Novell GroupWise. Díky nasazení Microsoft Office 2007 se očekává zvýšení osobní produktivity koncových uživatelů, spolu se snížením zátěže HelpDesku.

Situace

V roce 2006 společnost Infotea s.r.o. (100% dceřinná společnost MUS)  poskytuje MUS služby pro 1800 uživatelů v 16 lokalitách, přičemž 2 centrální střediska zahrnují zhruba 1100 osob, kterým se poskytují služby v oblasti informačních technologií.

Drtivá většina účtů je zpravována v prostředí Novell NDS a poštovní schránky jsou umístěny na serverech s produktem GroupWise 6.5.

K tomuto stavu uvedl Ing. Pavel Chyla, vedoucí Odboru strategického řízení IT (IT Strategy Management Section): „Stávající infrastruktura nám neumožňuje nabídnout našim uživatelům služby na vysoké úrovni, zejména v oblasti mobilního přístupu k informacím. Vezmeme-li současně do úvahy dobré zkušenosti s testovacím prostředím na bázi Exchange 2003, situaci kolem Novellu a potřebu obměny stávající infrastruktury s ohledem na konec jejího životního cyklu, rozhodli jsme se, že nebudeme dále rozvíjet GroupWise a připravíme se v rámci beta programu přímo na nasazení Microsoft Exchange 2007 Serveru“

Řešení

V druhém čtvrtletí roku 2006 se MUS rozhodla akceptovat nabídku společnosti Microsoft na zapojení do testování beta verze Microsoft Exchange Serveru 2007. Ke spolupráci vedle odborníků z české pobočky Microsoft Corp. byl přizván „Microsoft Gold Certified Partner“ společnost AutoCont CZ, a.s.

Vzájemnou spoluprací vzniklo řešení, které se zaměřilo na následující oblasti:

  • Infrastruktura na bázi Windows 2003 R2 Active Directory

  • Implementace Microsoft Exchange Serveru 2007

  • Příprava nového desktopu a migračních postupů

  • Budování bezpečnosti s použitím Microsoft ISA 2006 serveru a PKI

Na základě dobrých zkušeností IT MUS s virtualizací bylo rozhodnuto vytvářet veškeré servery v podobě virtuálních strojů s operačním systémem Microsoft Windows 2003 R2.

Vybudovaná infrastruktura Active Directory je navržena s ohledem na snadnou administraci, delegací rolí a nasazení skupinových politik.

Do tohoto základu jsou nainstalovány 3 Exchange servery (2 x Exchange 2007) s následujícími rolemi:

  • Klientský přístup přes OWA, ActiveSync a „RPC over https“

  • Databázový server se schránkami

  • Exchange 2003 server s konektorem do systému GroupWise

V oblasti přípravy desktopu, který se plánuje nasadit na rozmezí let 2006/2007 se testuje beta verze Microsoft Office 2007, zejména poštovní klient Outlook 2007 vzhledem k jeho využívání nových možností, které poskytuje Exchange Server 2007.

Posledním bodem je nasazení dvojice ISA Server 2006, které mají 2 primární úkoly:

  • Publikování Exchange 2007 do veřejného internetu a tím pádem zajištění přístupu k informacím odkudkoliv

  • Zabezpečení řízeného přístupu uživatelů k webovým stránkám

Neméně významným bodem je vybudování základu PKI, v první fázi pro podepisování a šifrování pošty, dále s možností zabezpečení komunikace s webovými servery pomocí aplikace SSL

Přínosy

Office 2007 – zrychlení práce uživatelů

Uživatelé z MUS, kteří používají ke své práci aplikace Excel či Word z Microsoft Office 2007, jsou příjemně překvapeni zjednodušením často vykonávaných operací díky nové grafické podobě. Nové uživatelské rozhrání přináší po několika dnech zaučení výrazné časové úspory ve výběru a vykonání potřebných akcí.

Nové formáty souborů

Ve verzi Microsoft Office 2007 došlo ke změně formátů, ve kterém jsou dokumenty ukládány. Byl opuštěn binární formát a přešlo se na XML formát.

Ve spojení s přenosem souborů elektronickou poštou se uplatní nová vlastnost souborového formátu, zajišťující ukládání dokumentu komprimovaně, a tedy je minimalizováno množství dat, které musí projít přes Exchange Server 2007, aniž by uživatel sám použil komprimační program.

Diagnostické nástroje v MS Office 2007

Přínosem pro helpdesk při řešení případných problémů jsou nové diagnostické nástroje, které se zaměřují na analýzu případných problémů s hardwarem stanice i na problémy způsobené instalací či konfliktem verzí.

Publikace dokumentů ve formátu PDF ve Word 2007

Uspokojení uživatelů, kteří musí předávat dokumenty do jiných organizací či je publikovat tak, aby nebylo možné výsledný dokument měnit, přinesl možnost uložit dokument ve formátu PDF pro jeho zobrazení pomocí programu Adobe Reader.

Velkým přínosem nové verze Wordu se ukázala práce s tabulkami. Zde je opravdu ve srovnání s Wordem 2003 vidět výrazný narůst efektivity práce.

Vizualizace dat v Excel 2007

Pokročilejším uživatelům programu Excel se dostalo vylepšení při vytváření vzorců, kde nová vlastnost “AutoComplete” nabízí doplnění výrazů se seznamu vhodných položek, které odpovídají vstupu zadanému z klávesnice.

Pro grafické zobrazení dat přináší Excel 2007 nové typy grafů, které usnadní pochopení a analýzu informací vložených do Excelu.

Další možností pro snadnou vizuální interpretaci hodnot je použití podmíněného formátování buněk ve stylu “Data Bar”, kde velikost údaje v tabulce je současně graficky znázorněna různou šířkou odlišného zbarvení buňky v závislosti na velikosti údaje.

Automatizace konfigurace v Outlooku 2007

Kombinace Exchange Server 2007 s klientem Outlook 2007 také vedla k významnému snížení administrační zátěže při správě stanic s ohledem na nastavování konfiguračních parametrů Outlooku pro spojení s Exchange serverem. Helpdesk a administrátoři MUS si velmi pochvalují vlastnost zvanou „AutoDiscovery“, kdy uživatel nemusí znát název serveru, kde má poštovní schránku a k nastavení poštovního profilu stačí zadat pouze heslo k předvyplněnému uživatelskému jménu a poté již konfigurace pokračuje automatizovaně dále.

Pro správce Exchange je nastavení AutoDiscovery velmi jednoduché, které spočívá v přidání záznamu do DNS a v jednom konfiguračním příkazu v Exchange Management Shellu.

Nárůst produktivity uživatelů Outlooku 2007 v rámci skupinové spolupráce
Velkým přínosem se jeví nové možnosti plánování schůzek pomocí „Schedulling Assistant“, kdy dochází k automatickému zobrazování „free/busy“ informací přímo z kalendářů jednotlivých účastníků plánované schůzky spolu s informací o čase, kdy mají uživatelé volno, současně se sumární informací kolik z kolika má v navrhovaný čas volno.

Projektové týmy si oblíbily možnost zaslat zprávu všem účastníkům schůzky bez toho, že by musely příjemce vybírat z adresáře pomocí funkce „Message to Attendees“ přímo z kalendáře.

Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
2000 medarbejdere

Software & Services
Windows Server

Industri(er)
Power & Utilities

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.