Publiceret: 5/5/2010
Visninger: 9
Bedøm casen:

SATS SATS centraliserar sin it-organisation med Hyper-V

Att centralisera sin it-miljö och konsolidera alla sina servrar i Norden är ett stort steg, även för ett stort företag. På SATS med cirka 4 500 anställda ses satsningen som ett naturligt steg i deras ambition att växa, och att virtualisera som en förutsättning för kostnadseffektivitet och bästa möjliga redundans i driften.

I samband med omfattande organisationsförändringar och det faktum att den befintliga it-miljön var eftersatt valde man att ta ett ordentligt krafttag. Som nytillträdd CIO tog Arvid Johansson tag i frågan från dag ett:

- Detta var ett ypperligt tillfälle att införa de nödvändiga förändringar som krävdes, och samtidigt låg i linje med den nya organisationen, säger han.

Samma it-avdelning, nya möjligheter

På it-avdelningen jobbar idag elva personer, vilka med den nya lösningen kan lägga mer tid på utveckling och förbättring istället för att ”släcka bränder”. I en virtuell miljö får man en mycket bra överblick, vilket också bidrar till ökad proaktivitet.

I sin roll som operativ it-chef ser Ludvig Nilsson dagligen hur investeringen betalar sig. Utöver det uppenbara, ny hård- och mjukvara, berättar han att ökad stabilitet och bättre support tydligt kommer att märkas för användarna runt om i Norden. Han fortsätter:

- I den virtuella miljön är det avsevärt lättare att sätta upp och hantera såväl datorer som servrar, vilket ger oss ökad kontroll och nya möjligheter till proaktivitet, säger han.

Helhetsgrepp med en partner

Under det förberedande arbetet genomfördes bland annat en workshop med it-partnern Atea, som man kände sedan tidigare. Genom att addera uppgraderingen av it-miljön och virtualiseringen togs ett helhetsgrepp med en stark partner, vilket gynnat såväl det förberedande arbetet som migrering och stöttning.

- Ett uppdrag som detta lägger man inte på vem som helst, att Atea har insikt i vår verksamhet och stor kunskap kring denna typ av lösningar är en trygghet, berättar Arvid Johansson.

It en förutsättning för att växa och ligga i framkant

På SATS är it en viktig del av verksamheten och ses som nödvändig för att genomföra de mål som satts upp. Kanske inte så konstigt för ett företag med en vision att förbättra människors vardag? Även om det framförallt handlar om att vara en drivkraft för bättre hälsa och ökat välbefinnande.

- Ska vi ligga i framkant måste vi göra det på alla plan, inte minst i det som dagligen stöttar och driver vår versamhet framåt. Vår ambition är att forstätta växa och då krävs en it-miljö som hänger med i svängarna och lätt kan anpassas, avslutar Arvid Johansson.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
618 medarbejdere

Organisationsprofil

SATS är Nordens ledande träningsföretag med 116 helägda center. SATS finns i ett trettiotal tätorter i Norge, Sverige, Danmark och Finland.


Software & Services
Windows Server

Industri(er)
Life Sciences, Chemicals; Oil & Gas, Mining

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Atea