Publiceret: 11/6/2009
Visninger: 12
Bedøm casen:

Sundbybergs stad Skräddarsydd information för olika yrkesroller i Sundbyberg

Sundbyberg är till ytan landets minsta kommun och också den som är mest tätbefolkad. Under de närmaste åren kommer invånarantalet att öka kraftigt. För att hänga med i utvecklingen och klara av den framtida kommunala servicen gör staden en tidig satsning på ny IT-plattform.

En viktig följd av satsningen som gör arbetet lättare för kommunens anställda är att deras roller med automatik styr vilken information och vilka applikationer de kommer åt på det interna nätverket. Dessutom innebär den nya IT-plattformen att staden – och därmed skattebetalarna – sparar en hel del pengar, bland annat på grund av att administrationen förenklas.

– De omedelbara resultaten av uppgraderingen är att inloggningarna går snabbare och att säkerheten har blivit bättre. Dessutom är användarna mycket nöjda och glada, säger Stefan Söderlund, IT-chef i Sundbybergs stad.

IT-verksamheten i staden omfattar all kommunal verksamhet, såsom förskolor och daghem, skolor och administrativa arbetsplatser. Staden har totalt cirka 2 000 anställda. Antalet elever uppgår till runt 4 500. Tillsammans med ytterligare användare som politiker och vissa entreprenörer finns det cirka 7 000 användarkonton.

Flexibelt med virtuella nät

Tidigare hade Sundbyberg skilda nät för olika verksamheter i kommunen. En lärare som var inloggad på skolans nät kunde exempelvis inte komma in på det administrativa nätet utan att logga in sig på en annan dator. För att göra något åt detta infördes dynamiska virtuella nät, så kallade VLAN, som finns på ett och samma fysiska nät. Användarna kan nu välja vilken dator som helst i kommunen och har därifrån åtkomst till sina resurser. Det har hittills förutsatt att en tredjepartsprodukt används som numera slutat utvecklas.

– Genom att uppgradera till det nya operativsystemet Windows 7 och serveroperativsystemet Windows Server 2008 R2 kan vi fortsätta arbeta med de virtuella näten utan att behöva några tredjepartsprodukter. Det var den viktigaste anledningen till att vi så fort uppgraderade till Windows 7, säger Stefan Söderlund.

– Den nya IT-plattformen gör det möjligt att vidareutveckla vår IT-lösning för att gå mot en mer rollbaserad åtkomst. Användarnas roller styr med automatik vad de kommer åt på vårt interna nätverk. Deras arbete blir lättare samtidigt som hanteringen av lösenord förenklas och kostnaderna för säkerhetsadministrationen minskar, fortsätter han.

– Det är oerhört positivt att vi på köpet får tillgång till alla andra nya funktioner samt sänkta kostnader, säger han.

Med Direct Access-funktionen kan användarna på sina bärbara datorer nå e-post och kommunens nät var de än befinner sig.

– Eftersom risken för störningar minskar gör detta att användarna kan bli betydligt effektivare samtidigt som vi sparar pengar, säger Stefan Söderlund.

Förbättrad säkerhet

Säkerheten förbättras på flera plan med den nya plattformen. När BitLocker-funktionen är aktiverad krypteras automatiskt alla filer som användaren sparar.

– Vi kan låsa hårddiskarna på de bärbara datorerna, vilket gör att det blir säkrare om användarna vill arbeta hemma. Det gäller även enheter som USB-minnen och externa hårddiskar, säger Stefan Söderlund.

– Vi kommer ta bort vårt gamla antivirusprogram och köra Microsoft Forefront i stället. Även detta innebär att vi sparar pengar. I och med att vi kör virtualisering på servrarna ger serveroperativsystemet tillgång till ytterligare en mängd bra funktioner. Vi kan till exempel flytta en server utan att behöva ta ned den, säger han.

En annan funktion som Sundbybergs stad kommer få nytta av är XP Mode. Genom den kan program i Windows XP helt integreras på Windows 7 trots uppgraderingen av alla klientdatorer.

– Den kommer vi att använda för en av våra viktiga applikationer, vilket betyder att vi slipper en mängd krångel, säger Stefan Söderlund.

Staden sparar tid och pengar

Uppgraderingen innebär att kommunen totalt sparar en hel del tid och pengar.

– Det ser vi främst som en bonus. Vi gör inte den här satsningen i första hand för att spara pengar, säger Stefan Söderlund.

Hela uppgraderingen kostar mindre än vad det skulle göra att fortsätta köpa tredjepartsprodukter. Därmed kan dessutom utvecklingskostnaderna minskas. Kommunen kan också sänka kostnaderna för energiförbrukningen genom att låta IT-plattformen gå ned i strömsparläge på ett bättre sätt än tidigare.

Hittills har den nya IT-plattformen rullats ut till cirka 150 datorer på en av stadens skolor.

– Implementeringen har gått bra. Vi räknar med att rulla ut plattformen till resterande skolor under jullovet. Sedan går vi vidare med den administrativa verksamheten. Vi räknar med att ha genomfört utrullningen i hela kommunen till sommaren, säger Stefan Söderlund.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortalt
Organisationsprofil

Sundbybergs stad är till ytan landets minsta kommun och med sina cirka 34 000 invånare landets mest tätbefolkade kommun. Organisationen består av två delar. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med förtroendevalda politiker. I förvaltningsorganisationen arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.


Software & Services
  • Windows Server
  • Windows

Industri(er)
Government

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Addition IT