Publiceret: 11/6/2010
Visninger: 10
Bedøm casen:

Varbergs kommun Hyper-V som grund i MSKD-projekt

Med ambitionen att skapa en it-miljö som stöttar de anställda och ger invånarna bättre service valde Varbergs Kommun en virtuell plattform som grundar sig i nytänkande och bygger på deras befintliga miljö.

Att inte behöva uppfinna hjulet på nytt var viktigt, liksom att ta tillvara på det som fanns och det arbete som gjorts. Med den grundinställningen har kommunen startat ett projekt där man planerar att gå från Microsoft Kommundesign (MSKD) 2.0 till att använda MSKD 4.0 som ramverk för hur den nya it-plattformen ska struktureras.

Från VMware till Hyper-V

Beslutet av plattformsbyte var enkelt. Den VMware-lösning man tidigare kört började bli till åren och Hyper-V som virtualiseringsplattform för all serverinfrastruktur passade väl in som grund i kommunens MSKD-arbete.

- Hyper-V passar väl in i vår MSKD-strategi och vi ser många vinster med ett byte, berättar Magnus Svärd projektledare på Varbergs Kommun.

Virtualisering av gamla servrar

Målet är att virtualisera alla gamla servrar, vilket man ser en rad positiva effekter med; kostnader för hårdvara hålls nere, elkostnader sänks, manageringen förenklas (i och med att alla delar styrs i System Center-miljön) och framförallt får man en mer dynamisk miljö där lösningen enkelt kan växa. Detta tack vare Hyper-V och System Center Operations Manager.

Stora fördelar kommer också av att kunna täcka in större delen av sin it-infrastruktur i ett licensavtal, istället för att ha det spritt på flera tillverkare.

- Vi kommer att licensiera per processor och köra Datacenter-versionen vilket ger oss möjlighet att sätta upp hur många servrar vi vill i Hyper-V. Enklare kan det knappast bli, säger Magnus Svärd.

Magnus berättar också att man i steg två kommer att gå över från VMware till Hyper-V även för deras administrativa applikationer och system, för en än mer kostnadseffektiv virtualiseringslösning:

- Kostnaden för licenser blir lägre och befintlig personal kan lätt anamma kunskaper och göra mer själva utan konsultinblandning.

Mer it för pengarna gynnar alla

När den nya lösningen är implementerad räknar Varbergs Kommun med att göra stora vinster i såväl tid som sänkta konsultkostnader och enklare hantering. Som en naturlig följd av det kommer kommunens invånare att vinna på uppgraderingen genom bland annat nya och förbättrade e-tjänster.

Som bollplank och stöd vid design och implementeringen finns it-partnern Atea som kommunen har en lång etablerad relation med. Atea kommer också att stötta vid utbildning av personal.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
4000 medarbejdere

Organisationsprofil

Varbergs kommun i Hallands län är kommunens största arbetsgivare med ca 4600 anställda


Software & Services
Windows Server

Industri(er)
Government

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Atea