Publiceret: 4/28/2010
Visninger: 8
Bedøm casen:

Lantmännen Lantmännens nya it-miljö ökar prestandan och säkerheten

Lantmännen centraliserar nu sin it-verksamhet på koncernnivå. Därmed kommer man bort från en starkt decentraliserad infrastruktur. Med Windows 7 får koncernen en plattform som ger bättre prestanda, ökad tillgänglighet och högre säkerhet.

 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk och har verksamhet i 19 länder med närmare 12 000 anställda. Det finns drygt 6 000 PC och till för något år sedan 10 000 skrivare. Lägg dessutom till att ansvaret för IT för drygt två år sedan var decentraliserat och utspridd på de olika affärsområdena. Det var både kostsamt och ineffektivt.

Detta ville Lantmännen komma till rätta med. För drygt två år sedan påbörjades projektet för att centralisera. Allt från skrivare till applikationer och operativsystemet har samlats i ett fast grepp. Det är många olika delprojekt som har genomförts. Bland de sista är att byta operativsystem från XP till Windows 7.

– Vi centraliserar på koncernnivå och konsoliderar även operativsystemen till Windows 7. Därmed får vi ett modernt operativsystem som ger oss bättre prestanda, ökad tillgänglighet och högre säkerhet. Det finns dessutom fler grundfunktioner och stöd här än i XP vilket gör att underhållet blir lättare rent tekniskt, säger Jonas Andersson som är projektledare för att införa Windows 7 hos Lantmännen.

Mycket positiva användare

Projektet med att gå över till Windows 7 började i augusti i år. I ett samarbete med Microsoft fick Lantmännen tillgång till en betaversion av operativsystemet. I slutet av samma månad hade samtliga modeller med applikationer certifierats.

– Strax därefter fick vi tillgång till den skarpa versionen av Windows 7 för att testa den innan den kom officiellt. Det gjorde att vi snabbt kunde bestämma oss för att byta. Vi har idag ett hundratal användare som arbetar i version 7 och under december flyttar vi in den i vår produktionsmiljö.

Erfarenheterna från höstens pilotprojekt är mycket goda, menar Jonas Andersson. Användarna är mycket positiva överlag. De har upplevt bättre prestanda och ökad effektivitet även i äldre maskiner. Han menar att det är viktigt att kunna erbjuda användarna det som de efterfrågar. XP, som visserligen har fungerat bra, är åtta år gammalt och har inte samma intuitiva gränssnitt som Windows 7.

Även Thomas Åhlstedt som har varit teknisk konsult från Atea anser att Lantmännen nu får en stabilare och säkrare plattform.

– Installationen har gått förvånansvärt bra, mycket smidigare än vad vi först trodde, säger Thomas Åhlstedt. De verktyg vi har använt från Microsoft har fungerat utmärkt vilket har underlättat arbetet. Vi har även sett tydliga prestandaökningar bland annat när Windows 7 startar.

Minskade kostnader

– När vi får ett enda operativsystem för hela plattformen kommer våra kostnader att minska. Istället för att underhålla tre operativsystem, XP, Vista och Windows 7 kan vi koncentrera oss på ett enda. Dessutom har vi licenskostnader för ett operativsystem istället för tre.

En annan stor fördel är den ökade säkerheten som kommer med Bitlocker vilket ingår i operativsystemet. Den applikationen gör det möjligt att kryptera diskar eller delar av dem. Säkerhetsfrågorna är viktiga inom koncernen, med XP har man inte kunnat erbjuda en likvärdig lösning. Eftersom Bitlocker ingår i Windows 7 är det licensmässigt en stor fördel anser Jonas Andersson.

Erbjuder senaste tekniken

Det konsolideringsarbete som påbörjades för två år sedan har lett till att alla applikationer ska paketeras för att vara gemensamma. Målet är att ha så få applikationer som möjligt. I de certifierade programpaketen ingår basapplikationer som Microsoft Office, Outlook och Acrobat Reader. Samtidigt går Lantmännen över till Exchange vilket skapar större tillgänglighet.

– Med gemensam standard på våra funktioner arbetar vi effektivare. På i stort sett samtliga orter har vi installerat trådlöst nätverk. Oavsett var man är kan man arbeta i samma miljö och känna igen sig. Användaren är satt i fokus. Man ska beakta att användarnyttan också är en lönsam investering, säger Jonas Andersson.

Det har varit ett mycket stort projekt och en lång väg där Windows 7 har varit en del i att skapa en effektivare, bättre och säkrare koncerngemensam plattform. Det som Jonas Andersson känner sig mest nöjd med inom projektet Windows 7 är förbättrad prestanda och nya funktioner samt användarnas positiva kommentarer.

– Jag tycker vi kan vara stolta över att vara med och erbjuda den senaste tekniken, säger han.

Den här fallstudien är endast till för informationssyften. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN.
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
10000 medarbejdere

Organisationsprofil

Lantmännen ägs av 40 000 svenska lantbrukare. Koncernen har fem verksamhetsområden, ett sjuttiotal bolag, drygt 12 000 anställda i över 19 länder. Koncernen omsatte de tre första kvartalen 2009 drygt 26,7 miljarder kronor.


Software & Services
Windows

Industri(er)
Agriculture, Forestry & Fishing

Land
Sweden

Languages
Swedish

Partner(e)
Atea