Haas Profile: S Microsoft Dynamics AX jsme se výrazně rozrostli

Psal se rok 2003, když znojemská společnost Haas Profile, dcera stejnojmenné rakouské strojírenské skupiny, plánovala rozběhnout 100 % meziroční růst. Management společnosti věděl, že k tomu potřebuje odpovídající manažerské nástroje. Rozhodl se implementovat Microsoft Dynamics AX, který by mu k dosažení cíle pomohl. Díky přechodu na novou verzi v roce 2009 pak firmu provedl krizí a s novými nástroji nastartoval v roce 2011 její další růst.

Situace

Skelety autobusů i klimatizace pro Railjet

Znojemská společnost Haas Profile se specializuje na výrobu standardních i speciálních typů kovových konstrukcí a výrobků. Její výrobky slouží jak ve stavebnictví (konzoly, objímky), tak také v oblasti technologií budov (opláštění klimatizací, opláštění bojlerů). Vyrábí se zde skelety autobusů české značky Tedom či opláštění obrovských klimatizací (jejich rozměry jsou cca. 3×4 metry) pro známé vysokorychlostní lokomotivy Siemens Railjet, které nyní zakoupily i České dráhy. Montáž jedné takové klimatizace trvá obvykle tři až čtyři týdny. Zhruba 20 % tržeb firma získává ze speciální opakované projektové výroby, u které však musí cenu finálního výrobku fixovat i na dva až tři roky dopředu.

O systému rozhodla mateřská společnost

Když v roce 2003 přišli rakouští manažeři za mateřskou firmou, že pro zajištění rychlého růstu firmy budou potřebovat silný a všestranný podnikový informační systém, vedení mateřské společnosti jim vyhovělo. Poněkud překvapivě však nevybrali stejný systém, který sama mateřská firma využívala. Samo vedení v Rakousku jej totiž označovalo jako předražený, neflexibilní a celkově méně vhodný než to, co uměl za podstatně méně peněz nabídnout Microsoft Dynamics AX. Znojemská společnost tak získala jako vůbec první v celé skupině Microsoft Dynamics AX. Implementace byla svěřena rakouské partnerské společnosti, ale vzhledem k rozdílnému jazykovému a legislativnímu prostředí ji později převzala společnost Dynamica, která dále zajišťovala i podporu uživatelů a provozu informačního systému.

Řešení

V roce 2009 přišla implementace nové verze

V roce 2009, pět let po první implementaci Dynamics AX, se vedení Haas Profile rozhodlo implementovat novou verzi tohoto podnikového informačního systému. Vedení společnosti celou implementaci zároveň vzalo jako příležitost znovu se zamyslet nad tím, co by se v systému a tím i ve firmě mohlo změnit. Mezi novými požadavky se objevily hlavně modul pro přesné plánování výroby, Business Intelligence pro kalkulace s různými variantami cen vstupů právě pro dvou- až tříleté kontrakty s fixovanou cenou i drobná vylepšení v oblasti workflow apod. Implementace tentokrát probíhala čistě v režii společnosti Dynamica, která nejprve převedla původní verzi systému i s daty do nové, což trvalo pouhý měsíc, a potom začala pracovat na jednotlivých úpravách systému podle požadavků managementu.

Dynamics AX jako kritická aplikace

V Microsoft Dynamics AX funguje ve firmě naprosto vše – účetnictví, sklad, výroba, technologie i odvádění práce. Pokud má firma vyrobit něco nového, nabídne Dynamics AX na základě zadání typu materiálu a kilové váhy podobné produkty, které firma historicky vyráběla, včetně jejich původních cen a cen reflektujících aktuální ceny vstupů. Implementační partner do systému také zakomponoval možnost práce s budoucími odhady cen těchto vstupů. Ty Haas Profile získává přímo od analytických společností z oboru. Dynamics AX tak při přípravě každého cenového návrhu vygeneruje několik cenových variant – na základě aktuální ceny vstupů, na základě předpokládaného vývoje ceny vstupů, atd. Firma tak zejména u projektů s garancí ceny na několik let dopředu může minimalizovat riziko toho, že na výrobě v budoucnu prodělá.

Krize pomohla uvedení změn do praxe

Dynamics AX také už od první implementace v roce 2004 získával celou řadu důležitých dat o průchodu výrobků celou výrobou, o reálných výrobních časech, skutečných spotřebách materiálu atd. Některá data však nebyla zadávána úplně a správně. Paradoxně dopad špatných vstupů dat nastal až po krizi, kdy v roce 2011 firma najednou měla tolik zakázek, že neúplná data v systému a omezené možnosti kapacitních výpočtů v Excelu způsobily, že ve výrobě došlo k přetížení. Výrobní kapacity už tak nestačily a firma musela využít pro výrobu i subdodavatele. To vedlo ke zvýšeným nárokům na zaměstnance, ke zpoždění, nespokojenosti klientů
i zbytečným nákladům Zaměstnanci tak najednou poznali reálné dopady, které mohou mít nepřesně zadávaná a špatně kontrolovaná čísla v systému. Lidé pochopili, že nezadávají „svoje“ data jen pro sebe, ale že je zadávají pro celou firmu a že o ně musí pečovat, protože to ovlivňuje veškeré plánování, kvalitu výroby i dodržení výrobních postupů a časů.

Přínosy

Zavedení modulu pro plánování zvýšilo efektivitu i spokojenost zákazníků

V druhé polovině roku však Haas Profile uvedl do plného provozu připravovaný modul plánování výroby přímo v Dynamics AX a spolu s ním se zpřesnilo i zahlašování výroby pomocí terminálů umístěných přímo u výrobních linek. Nyní Dynamics AX plánuje už naprosto vše – průchod výroby, přestavovací časy jednotlivých strojů, časy pro lakování i dopravu. Firma tak naprosto přesně zná své dostupné výrobní kapacity i termíny, ve kterých může jednotlivé výrobky dodávat. U výroby, která je opakovaná, navíc systém umí velice jednoduše propočítat vliv počtu vyráběných kusů na výslednou cenu. Haas Profile tak v případě dosažení úspor může zákazníkovi proaktivně nabídnout vyrobení většího množství kusů za nižší cenu, včetně propočtu kusové ceny při různém vyrobeném množství (opět včetně respektování měnících se cen vstupů). A to je přesně to, co zákazníci chtějí – mít garanci termínu a získat rychle informaci o kapacitách i ceně. Firma má navíc všechny důležité informace o výrobě k dispozici s předstihem a může tak s maximální efektivitou využít všech výrobních i přepravních kapacit.

Grösse des Kunden: Medium Organization
Branche: Automotive, Industrial Equipment & Aerospace
Land oder Region: Czech Republic
Lösungen:
  • Microsoft Dynamics AX
Herunterladbare RessourcenPDF-Dokument