Hjälp för Microsoft Dynamics CRM Online

Skapa och redigera en kampanjmall

Du kan skapa en kampanjmall genom att kopiera en befintlig kampanj eller genom att skapa en helt ny kampanjmall.

  1. Klicka på Marknadsföring i navigeringsfönstret och sedan på Kampanjer.
  2. Om du vill skapa en helt ny mall klickar du på Ny mall i gruppen Posthantering.

    \endash ELLER \endash

    Om du vill kopiera en befintlig kampanj som en mall klickar du på namnet på den kampanj som du vill kopiera. Klicka på Kopiera som mall i gruppen Åtgärder.

  3. I kampanjmallformuläret anger du information på samma sätt som för en kampanj och lägger till objekt som planeringsuppgifter, kampanjaktiviteter och marknadsföringslistor.
  4. Klicka på Spara eller Spara och stäng.

Obs!

Om du behöver säkerhetskopiera dina mallar eller exportera dem för användning i en annan implementering av Microsoft Dynamics CRM Online kan du exportera dem som en del av export av anpassningar. Mer information: Exportera en lösning

Relaterade ämnen

Arbeta med kampanjer och kampanjmallar

Planera kampanjer

Hantera kampanjaktiviteter och planera uppgifter

Förstå snabbkampanjer

Använda prislistor

© 2012 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.