Hjälp för Microsoft Dynamics CRM Online

Lägga till en planeringsuppgift till en kampanj

Kan jag göra det här?

  1. Klicka på Marknadsföring i navigeringsfönstret och sedan på Kampanjer.
  2. Klicka på namnet på den kampanj som du vill lägga till en planeringsuppgift till.
  3. Klicka på Planera aktiviteter under Relaterade.
  4. Under Listverktyg klickar du på Lägg till ny aktivitet i gruppen Posthantering på fliken Aktiviteter. Sedan klickar du på Uppgift.
  5. Ange en beskrivande text för uppgiften i rutan Ämne.

    I rutan nedanför kan du lägga till specifik information om hur uppgiften ska slutföras.

  6. Om det behövs anger du en ny ägare för posten i rutan Ägare. Som standard är det den användare som har skapat posten. Klicka på knappen Slå upp Knappen Slå upp om du vill söka efter andra poster.
  7. Klicka på Anteckningar och aktiviteter under Information. Klicka på Lägg till en ny anteckning... i avsnittet Anteckningar och lägg till den information som är tillämplig för posten.
  8. Klicka på Spara eller Spara och stäng.

Relaterade ämnen

Arbeta med kampanjer och kampanjmallar

Hantera kampanjaktiviteter och planera uppgifter

Skapa produktkatalogen

© 2012 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.