Komma igång

Skapa en kampanj

En kampanj är en post där du kan lagra information om en marknadsföringsåtgärd där flera åtgärder används för att nå kunderna.

I följande diagram illustreras hur du använder en kampanj i Microsoft Dynamics CRM för att spåra dina marknadsföringsåtgärder.

Diagram över kampanj

När du är redo att planera en ny marknadsföringskampanj är de första stegen ofta att samla in information och identifiera målgruppen. Efter det kan du välja medarbetare och fastställa budget för kampanjen och förbereda dig för lanseringen. All den här informationen, ihop med information om kampanjuppgifterna, kan lagras i en kampanjpost så att du enkelt kan komma åt informationen för en viss kampanj. Du kan också köra rapporter för kampanjerna och se vilken typ av marknadsföring som fungerar bäst för organisationen.

Relaterade länkar

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM Online December 2012 Service Update

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)