Hjälp för Microsoft Dynamics CRM Online

Skapa eller redigera en kampanj

Kan jag göra det här?

 1. Klicka på Marknadsföring i navigeringsfönstret och sedan på Kampanjer.
 2. Klicka på Nytt i gruppen Posthantering.
 3. Under Information klickar du på Allmänt och anger sedan informationen som du har för den här kampanjen. Du måste ange information i följande rutor:
  • Namn
  • Valuta

   Tips

  Markera åtminstone en prislista för att kunna fastställa kampanjens kostnad i förhållande till de intäkter som den genererar.

 4. Under Information klickar du på Tillgångar och anger sedan den information som du har tillgänglig i följande avsnitt:
  • Avsatt budget
  • Beräknad omsättning
  • Övriga kostnader

   Du måste ange tal mellan 0,00 och 1 000 000 000,00.

  Du kan använda blanksteg och decimalkomma, men inte valutasymboler som euro (€), dollar ($) eller yen (¥).

  Värdena Total kostnad för kampanjaktiviteter och Total kostnad för kampanj beräknas automatiskt i Microsoft Dynamics CRM Online.

 5. Klicka på Anteckningar och aktiviteter under Information. Klicka på Lägg till en ny anteckning... i avsnittet Anteckningar och lägg till den information som är tillämplig för posten.
 6. Klicka på Spara eller Spara och stäng.

Obs!

 • I Microsoft Dynamics CRM Online genereras automatiskt all information som visas i avsnittet Administration. Namnet på användaren som skapar kampanjen visas i rutorna Ägare och Redigerad av.
 • I Microsoft Dynamics CRM Online genereras en kampanjkod automatiskt när du sparar den nya kampanjen. Eftersom den här koden genereras automatiskt går det inte att ändra den efter att du har sparat kampanjen.
 • Mer information om hur du aktiverar och konfigurerar kampanjen av typen Internetmarknadsföring finns i Översikt över Internetmarknadsföring.

Närliggande information

Arbeta med kampanjer och kampanjmallar

Planera kampanjer

Hantera kampanjaktiviteter och planera uppgifter

Förstå snabbkampanjer

Använda prislistor

© 2012 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.