Vlastní nastavení

Vlastní individuální nastavení

Tyto možnosti individuálního nastavení jsou k dispozici pro všechny. Namísto implementace systémového vlastního nastavení, které bude sloužit pouze několika jednotlivcům, pomozte všem uživatelům zjistit, jak mohou aplikaci přizpůsobit svým potřebám.

Na této stránce

Osobní možnosti

Osobní zobrazení

Osobní možnosti

Kdekoli ve webové aplikaci mohou všichni uživatelé získat přístup k osobním možnostem výběrem možnosti Možnosti na kartě Soubor. V klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook klikněte na kartě Soubor na možnost CRM na panelu nástrojů navigační podokno a potom klikněte na možnost Možnosti. Obě metody zobrazí dialogové okno Nastavit osobní možnosti.

Zde jsou některé z možností, které může vybrat každý:

 • Výchozí úvodní stránka a karta pro rychlejší zahájení práce
 • Počet záznamů, které mají být zobrazeny na stránce jednotlivých seznamů záznamů. Tato možnost slouží k optimalizaci výkonu. Menší sada záznamů se zobrazí o něco rychleji.
 • Zda chcete, aby se zobrazení Rozšířené hledání ve výchozím nastavení otevřelo ve stručném nebo podrobném režimu.
 • Časové pásmo
 • Výchozí měna používaná pro vaše data
 • Možnosti pracovního místa určující, které skupiny se zobrazí v podokně Pracovní plocha.
 • Výchozí zobrazení kalendáře
 • Výchozí pracovní doba
 • Osobní standardy a formáty čísel, měny, data a času. Můžete vybrat ze seznamu standardních formátů pro daný jazyk a zemi. Každé nastavení můžete přizpůsobit.
 • Jakékoli vlastní e-mailové šablony
 • Zda mají být e-mailové zprávy sledovány v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
 • Možnosti ochrany osobních dat související s odesíláním informací o chybách aplikace Microsoft Dynamics CRM společnosti Microsoft.
 • Jazyk, který má být používán v uživatelském rozhraní a nápovědě aplikace

Osobní zobrazení

Všichni uživatelé mohou konfigurovat, jaké sloupce budou viditelné v zobrazení, nebo jiná kritéria zobrazení vytvořením osobního zobrazení. Pokud zobrazení nebude potřebovat celá organizace, není nutné mít roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému.

Osobní zobrazení můžete vytvořit uložením dotazu Rozšířené hledání. Nadefinovat a spravovat můžete toto zobrazení sami. Podle potřeby ho pak můžete sdílet s ostatními uživateli. Zobrazí se v seznamu zobrazení ve skupině pod záhlavím Moje zobrazení.

Vytvoření osobního zobrazení

 1. Na kartě kterékoli oblasti klikněte na možnost Rozšířené hledání.

  Tip

  Rozšířené hledání je zahájeno pomocí kritérií založených na tom, kde se nacházíte. Pokud kliknete na tlačítko Rozšířené hledání v některém zobrazení, budou automaticky načtena kritéria pro toto zobrazení.

  – NEBO –

  Chcete-li upravit uložené hledání, klikněte na možnost Uložená zobrazení a potom dvakrát klikněte na hledání, které chcete upravit.

 2. Zadejte kritéria hledání.
 3. Určete sloupce, které mají být zahrnuty do výsledků hledání:
  1. Klikněte na položku Upravit sloupce a potom na tlačítko Přidat sloupce.
  2. Vyberte typ záznamu obsahující sloupce, které chcete přidat.
  3. Zaškrtněte políčko vedle sloupce, který chcete přidat. Pokud sloupec není uveden, obraťte se na správce systému.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. K dispozici jsou také následující možnosti:
  • Šířku sloupce upravíte tak, že kliknete na sloupec, dále na položku Změnit vlastnosti, vyberete šířku a pak kliknete na tlačítko OK.
  • Chcete-li změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec a pomocí tlačítek se šipkami ho přesuňte doleva nebo doprava.
  • Sloupec můžete odebrat, pokud jej vyberete a kliknete na tlačítko Odebrat.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Určete pořadí řazení. Klikněte na položku Upravit sloupce, dále na položku Konfigurace řazení a určete sloupce, které mají být seřazeny, a pořadí řazení.

  Tip

  Každé zobrazení je seřazeno pouze podle jednoho sloupce. Po kliknutí na tlačítko Najít však můžete záznamy seřadit podle dalších sloupců. Chcete-li výsledky hledání seřadit podle dalšího sloupce, podržte při kliknutí na další záhlaví sloupce stisknutou klávesu SHIFT.

  Řazení lze provádět pouze podle sloupců z primárního typu záznamu.

 6. Uložte hledání jako uložené zobrazení. Jestliže ukládáte existující uložené zobrazení, klikněte na tlačítko Uložit. Pokud ukládáte nové zobrazení nebo chcete změnit jeho název, protože jste změnili kritéria, klikněte na tlačítko Uložit jako.
  • V dialogovém okně Vlastnosti dotazu zadejte do pole Název název hledání.
  • Do pole Popis zadejte stručný popis a potom klikněte na tlačítko OK.

Hledání bude uloženo jako zobrazení a zobrazí se na kartě Uložená zobrazení formuláře Rozšířené hledání. Toto nové zobrazení bude k dispozici také na stránce seznamu pro daný typ záznamu v poli Zobrazení v části Moje zobrazení.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)