Všeobecné informace

Články o importu záznamů

Pomocí těchto odkazů získáte další informace o importu záznamů do aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí Průvodce importem dat. Podrobný postup pro přípravu zdrojového souboru k importu a import tohoto souboru naleznete v tématu nápovědy Práce s importovanými daty.

Na této stránce

Videa

Začínáme

Příprava dat k importu

Příklady importu do specifických typů záznamů

Příspěvky blogu

Videa

Video: Přesunutí dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM (v angličtině)

Toto video ukazuje, jak lze importovat data, například seznamy zájemců či kontaktů. Délka: 3:13 min.

Začínáme

Přehled importu dat

Jak lze do aplikace Microsoft Dynamics CRM importovat data? Tento článek popisuje přehled importu dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM pomocí Průvodce importem dat.

Příprava dat k importu

Import dat obsahujících jiné znaky než ASCII

Tip: Import dat obsahujících neanglické znaky do aplikace Microsoft Dynamics CRM

10 způsobů vyčištění dat

Tento článek vysvětluje, jak lze pomocí aplikace Microsoft Office Excel zkontrolovat pravopis údajů, odebrat duplicity, najít a nahradit text, změnit malá a velká písmena textu, odebrat mezery a netisknutelné znaky, opravit kalendářní data a časy, sloučit a rozdělit sloupce a transformovat a přeuspořádat sloupce.

Příklady importu do specifických typů záznamů

Import kontaktů aplikace Outlook do aplikace Microsoft Dynamics CRM

Svoje kontakty můžete importovat z aplikace Outlook a jejich údaje integrovat do aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Výukový kurz: Import údajů kontaktů aplikace Outlook obsahujících kategorie

Do aplikace Microsoft Dynamics CRM můžete importovat údaje kontaktů aplikace Outlook, které obsahují data v poli Kategorie.

Import údajů kontaktů aplikace Outlook obsahujících poznámky

Do aplikace Microsoft Dynamics CRM můžete importovat údaje kontaktů aplikace Outlook, které obsahují data v poli Poznámky.

Příspěvky blogu

Vyhledávací data a Průvodce importem dat aplikace Microsoft Dynamics CRM

Naimportujte záznamy odkazující na existující záznamy v aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

Tento příspěvek na blog je pro aplikaci aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online z listopadu 2009

, ale obsah v příspěvku je také užitečný pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Podporované typy souborů v Průvodci importem dat pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM

Importujte data z různých formátů souborů.

Tento příspěvek na blog je pro aplikaci aktualizace aplikace Microsoft Dynamics CRM Online z listopadu 2009

, ale obsah v příspěvku je také užitečný pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM 2011.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)