Tilpassing

Personlige tilpassinger

Disse tilpassingsalternativene er tilgjengelige for alle. I stedet for å implementere systemomfattende tilpassinger som bare er til nytte for enkelte personer, kan du hjelpe alle til å forstå hvordan de kan utføre tilpassinger etter egne behov.

På denne siden

Personlige alternativer

Personlige visninger

Personlige alternativer

Hvor som helst i Webprogram, kan alle få tilgang til personlige alternativer ved å velge Alternativer i kategorien Fil. I Microsoft Dynamics CRM for Outlook i kategorien Fil, klikker du CRM i Navigasjonsrute, og deretter klikker du Alternativer. Begge metodene viser dialogboksen Angi personlige alternativer.

Dette er noen av alternativene som kan velges:

 • En standard startside og kategori som hjelper deg å komme i gang hurtigere.
 • Hvor mange oppføringer som skal vises per side i oppføringslister Dette er en innstilling for å optimalisere ytelsen. Et mindre sett med oppføringer vises litt raskere.
 • Om du vil at Avansert søk-visningen skal åpnes i Enkel eller Detaljert modus som standard.
 • Gjeldende tidssone
 • Standardvalutaen brukes for dataene.
 • Alternativer for arbeidsområde for å styre hvilke grupper som vises i Arbeidsområdet.
 • Standard kalendervisning
 • Standard arbeidstid.
 • Dine personlige standarder og formater for tall, valuta, klokkeslett og dato. Velg fra en liste over standardformater etter språk og land eller område. Du kan tilpasse hver enkelt innstilling.
 • Alle egendefinerte e-postmaler.
 • Om du vil spore e-postmeldingene i Microsoft Dynamics CRM
 • Alternativer for personvern i forbindelse med sending av feilinformasjon om Microsoft Dynamics CRM til Microsoft
 • Hvilket språk som skal brukes i brukergrensesnitt og Hjelp.

Personlige visninger

Alle kan endre kolonnene som vises i en visning, eller andre visningsvilkår, ved å opprette en personlig visning. Hvis ikke hele organisasjonen trenger visningen, er det ikke nødvendig å ha sikkerhetsrollen Systemansvarlig eller Systemtilpasser.

Opprett en personlig visning ved å lagre en Avansert søk-spørring. Definer og behandle visningen selv. Del visningen med andre brukere. Den vises i listen over visninger gruppert under overskriften Mine visninger.

Opprette en personlig visning

 1. Klikk Avansert søk i områdekategorien.

  Tips!

  Avansert søk starter med vilkår basert på hvor du er. Hvis du klikker Avansert søk fra en visning, lastes vilkårene for visningen inn på forhånd.

  - ELLER -

  Hvis du vil redigere et lagret søk, klikker du Lagrede visninger, og deretter dobbeltklikker du søket du vil redigere.

 2. Angi søkevilkårene.
 3. Angi kolonnene som skal inkluderes i søkeresultatene.
  1. Klikk Rediger kolonner, og klikk deretter Legg til kolonner .
  2. Velg oppføringstypen som inkluderer kolonnene du vil legge til.
  3. Merk av for kolonnen du vil legge til. Hvis en kolonne ikke står i listen, kontakter du systemansvarlig.
  4. Klikk OK .
  5. Følgende alternativer er også tilgjengelige:
  • Du kan justere kolonnebredden ved å klikke kolonnen og deretter klikke Endre egenskaper , velge en bredde og klikke OK .
  • Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å merke en kolonne og bruke piltastene å flytte den til høyre eller venstre.
  • Du kan fjerne en kolonne ved å merke den og klikke Fjern.
 4. Klikk OK .
 5. Angi sorteringsrekkefølgen. Klikk Rediger kolonner, klikk Konfigurer sortering , og angi deretter kolonnen det skal sorteres etter, samt sorteringsrekkefølgen.

  Tips!

  Hver visning sorteres etter bare én kolonne. Du kan imidlertid sortere etter flere kolonner ved å klikke Søk etter. Hvis du vil sortere en søkeresultatliste etter en ekstra kolonne, trykker du Skift-tasten mens du klikker den ekstra kolonneoverskriften.

  Du kan bare sortere etter kolonner fra hovedoppføringstypen.

 6. Lagre søket som en lagret visning. Hvis du lagrer en eksisterende lagret visning, klikker du Lagre. Hvis du lagrer en ny visning eller vil endre navnet på visningen fordi du har endret vilkårene, klikker du Lagre som.
  • Skriv inn et navn på søket i Navn -boksen i dialogboksen Egenskaper for spørring.
  • Skriv inn en kort beskrivelse i Beskrivelse-boksen, og klikk deretter OK .

Søket lagres som en visning, og vises i kategorien Lagrede visninger i Avansert søk -skjemaet. Denne nye visningen er også tilgjengelig fra listesiden for oppføringstypen i Vis-boksen i Mine visninger-delen.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)