Hjelp for Microsoft Dynamics CRM

Synkronisere manuelt med Microsoft Outlook

Kan jeg utføre denne oppgaven?

Outlook og Microsoft Dynamics CRM synkroniserer regelmessig koblede data. Du kan endre hvor ofte disse dataene synkroniseres, og hvilke data som synkroniseres, i de personlige alternativene.

Mer informasjon: Angi personlige alternativer

Du kan oppdatere koblede data manuelt ved hjelp av følgende prosedyre:

 1. Hvis Outlook 2007 er installert, klikker du Synkronisere med CRMCRM-menyen.

  - ELLER -

  Hvis Outlook 2010 er installert, klikker du Fil. Klikk kategorien CRM, og klikk deretter Synkronisere med CRM.

 2. Klikk Vanlige i dialogboksen Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-data for å vise fremdriften for synkroniseringen. Du kan vise informasjon i følgende kategorier:
  • Oppgaver. Denne kategorien viser informasjon om antallet oppføringer og aktiviteter som blir synkronisert.
  • Feil. Denne kategorien viser en forklaring av eventuelle feil som inntreffer under synkroniseringsprosessen, slik at du kan korrigere dem.

  Obs!

  Hvis du mottar feilmeldingen "Finner ikke CRM-serveren", kontrollerer du at du har Internett-tilkobling, og at Microsoft Dynamics CRM-serveren kjører. Prøv deretter å synkronisere på nytt.

Beslektet emne

Synkronisere data

Synkronisere informasjon

Arbeide frakoblet

© 2012 Microsoft Corporation. Med enerett.