Aanpassing

Persoonlijke aanpassingen

Deze aanpassingsopties zijn beschikbaar voor iedereen. Leer gebruikers hoe ze kunnen afstemmen op hun behoeften. Dan hoeft u niet een aanpassing die slechts nuttig is voor een klein aantal gebruikers te implementeren in het gehele systeem.

Op deze pagina

Persoonlijke opties

Persoonlijke weergaven

Persoonlijke opties

Iedereen kan overal in Webtoepassing toegang krijgen tot persoonlijke opties door Opties te selecteren op het tabblad Bestand. Klik in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook, op het tabblad Bestand op CRM in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Opties. Op beide manieren wordt het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen weergegeven.

Hier volgen enkele opties die iedereen kan selecteren:

 • Een standaardstartpagina en -tabblad waarmee u sneller aan de slag kunt.
 • Het aantal records dat per pagina wordt weergegeven in een lijst met records. Hiermee kunnen de prestaties worden verbeterd. Een kleinere set records wordt net iets sneller weergegeven.
 • Of Geavanceerd zoeken standaard wordt geopend in de modus Eenvoudig of Gedetailleerd.
 • De tijdzone.
 • De standaardvaluta die voor gegevens wordt gebruikt.
 • Werkplekopties om te bepalen welke groepen worden weergegeven in de gebied Werkplek.
 • De standaardagendaweergave.
 • De standaardwerktijden.
 • Uw persoonlijke standaardinstellingen en notaties voor getallen, valuta, tijd en datum. Maak een keuze uit een lijst met standaardnotaties op taal, land of regio. U kunt elke instelling verder aanpassen aan uw voorkeuren.
 • Alle aangepaste e-mailsjablonen.
 • Of u uw e-mailberichten wilt bijhouden in Microsoft Dynamics CRM
 • Uw privacyopties die betrekking hebben op het naar Microsoft verzenden van foutgegevens over Microsoft Dynamics CRM
 • Welke taal u wilt gebruiken voor de gebruikersinterface en Help.

Persoonlijke weergaven

Door een persoonlijke weergave te maken kan iedereen de kolommen die in een weergave worden weergegeven of andere weergavecriteria wijzigen. Tenzij de gehele organisatie de weergave nodig heeft, is het niet noodzakelijk dat u beschikt over de beveiligingsrol Systeembeheerder of Systeemaanpasser.

Maak een persoonlijke weergave door een Geavanceerd zoeken-query op te slaan. Definieer en beheer deze weergave zelf. Deel de weergave met andere gebruikers. De weergave wordt vermeld in de lijst met weergaven onder de kop Mijn weergaven.

Een persoonlijke weergave maken

 1. Klik ergens in het gebied op Geavanceerd zoeken.

  Tip

  Geavanceerd zoeken begint met criteria die zijn gebaseerd op waar u zich bevindt. Als u klikt op Geavanceerd zoeken vanuit een weergave, worden de criteria voor die weergave geladen.

  -OF-

  Als u een opgeslagen zoekactie wilt bewerken, klikt u op Opgeslagen weergaven en dubbelklikt u vervolgens op de zoekactie die u wilt bewerken.

 2. Geef de zoekcriteria op.
 3. Geef de kolommen op die moeten worden opgenomen in de zoekresultaten:
  1. Klik op Kolommen bewerken en vervolgens op Kolommen toevoegen.
  2. Selecteer het recordtype met de kolommen die u wilt toevoegen.
  3. Schakel het selectievakje in naast de kolom die u wilt toevoegen. Als een kolom niet wordt vermeld, neemt u contact op met de systeembeheerder.
  4. Klik op OK.
  5. De volgende opties zijn ook beschikbaar:
   • Als u de breedte van een kolom wilt aanpassen, selecteert u een kolom, klikt u op Eigenschappen wijzigen, selecteert u de breedte en klikt u op OK.
   • Als u de volgorde van de kolommen wilt wijzigen, selecteert u een kolom en verplaatst u deze met behulp van de pijltoetsen naar links of naar rechts.
   • Als u een kolom wilt verwijderen, selecteert u de kolom en klikt u op Verwijderen.
 4. Klik op OK.
 5. Geef de sorteervolgorde op. Klik op Kolommen bewerken, klik op Sorteren configureren en geef vervolgens de kolom op waarop u wilt sorteren en welke sorteervolgorde moet worden aangehouden.

  Tip

  Elke weergave wordt op slechts één kolom gesorteerd. Nadat u op Zoeken naar hebt geklikt, kunt u op meer kolommen sorteren. Als u zoekresultaten wilt sorteren op een extra kolom, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op de extra kolomkop.

  U kunt alleen sorteren op kolommen van het type van de primaire record.

 6. Sla de zoekopdracht op als opgeslagen weergave. Als u een bestaande opgeslagen weergave opslaat, klikt u op Opslaan. Als u een nieuwe weergave opslaat of de naam van de weergave wilt wijzigen omdat u de zoekopdracht hebt gewijzigd, klikt u op Opslaan als.
  • Typ in het dialoogvenster Eigenschappen voor query een naam voor de zoekopdracht in het vak Naam .
  • Typ een korte beschrijving in het vak Beschrijving en klik op OK.

De zoekactie wordt opgeslagen als weergave en wordt weergegeven op het tabblad Opgeslagen weergaven van het formulier Geavanceerd zoeken. Deze nieuwe weergave is ook beschikbaar vanaf de lijstpagina voor het recordtype in het vak Weergave in de sectie Mijn weergaven.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)