Anpassning

Personliga anpassningar

De här anpassningsalternativen är tillgängliga för alla. I stället för att implementera systemomfattande anpassningar som gagnar endast några personer, kan du hjälpa alla att förstå hur du kan göra anpassningar efter sina egna behov.

På den här sidan

Personliga alternativ

Personliga vyer

Personliga alternativ

Var som helst i webbprogrammet kan vem som helst komma åt personliga alternativ genom att välja Alternativ på fliken Arkiv. I Microsoft Dynamics CRM för Outlook klickar du på CRM i navigeringsfönstret på fliken Arkiv. Klicka sedan på Alternativ. För båda metoderna visas dialogrutan Ange personliga alternativ.

Vissa alternativ kan alla välja:

 • En standardversion av startsida och startflik så att du kommer igång snabbare.
 • Hur många poster som ska visas per sida i en lista med poster. Detta är en prestandaoptimering. En mindre mängd poster går något snabbare att visa.
 • Om du vill att vyn Avancerad sökning ska öppnas i Enkelt eller Detaljerat läge som standard.
 • Din tidszon.
 • Den standardvaluta som används för data.
 • Arbetsytealternativ som kontrollerar vilka grupper som visas på området Arbetsyta.
 • Din standardkalendervy.
 • Dina standardarbetstider.
 • Dina personliga standardinställningar och format för tal, valuta, tid och datum. Välj från en lista med standardformat efter språk och land eller region. Du kan anpassa varje inställning.
 • Eventuella egna e-postmallar.
 • Huruvida du vill spåra dina e-postmeddelanden i Microsoft Dynamics CRM.
 • Sekretessalternativ som används när felinformation om Microsoft Dynamics CRM skickas till Microsoft.
 • Vilket språk som ska användas i gränssnittet och hjälpen.

Personliga vyer

Alla kan ändra vilka kolumner som visas i en vy eller andra vykriterier genom att skapa en personlig vy. Om inte hela organisationen behöver vyn är det inte nödvändigt att säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare.

Skapa en personlig vy genom att spara en fråga för en Avancerad sökning. Definiera och hantera den här vyn för din egen användning. Dela vyn med andra användare. Den visas i listan med vyer, grupperad under rubriken Mina vyer.

Skapa en personlig vy

 1. Klicka på Avancerad sökning på någon av flikarna.

  Tips!

  Avancerad sökning startar med olika villkor beroende på var du är. Om du klickar på Avancerad sökning från en vy används villkor för den vyn.

  \endash ELLER \endash

  Du kan redigera en sparad sökning genom att klicka på Sparade vyer och sedan dubbelklicka på den sökning du vill redigera.

 2. Ange sökvillkoren.
 3. Ange vilka kolumner som ska ingå i sökresultaten:
  1. Klicka på Redigera kolumner och sedan på Lägg till kolumner.
  2. Välj den posttyp som omfattar de kolumner du vill lägga till.
  3. Markera kryssrutan bredvid kolumnen som du vill lägga till. Om en kolumn saknas kontaktar du systemadministratören.
  4. Klicka på OK.
  5. Följande alternativ är också tillgängliga:
  • Om du vill justera en kolumnbredd klickar du på kolumnen och sedan på Ändra egenskaper och väljer en bredd. Klicka sedan på OK.
  • Om du vill ändra ordningen på kolumnerna väljer du en kolumn och använder sedan piltangenterna för att flytta den åt höger eller vänster.
  • Om du vill ta bort en kolumn markerar du den och klickar sedan på Ta bort.
 4. Klicka på OK.
 5. Ange sorteringsordningen. Klicka på Redigera kolumner, på Konfigurera sortering och ange sedan vilken kolumn du vill sortera efter och i vilken ordning.

  Tips!

  Varje vy sorteras efter en enskild kolumn. När du klickat på Sök kan du emellertid sortera efter fler kolumner. Om du vill sortera en lista över sökresultat efter ytterligare en kolumn trycker du på Skift samtidigt som du klickar på kolumnrubriken.

  Du kan bara sortera efter kolumner från den primära posttypen.

 6. Spara sökningen som en sparad vy. Om du sparar en befintlig sparad vy klickar du på Spara. Om du sparar en ny vy, eller om du har ändrat villkoren och vill ändra namnet på vyn, klickar du på Spara som:
  • Ange ett namn för sökningen i rutan Namn i dialogrutan Frågeegenskaper.
  • Skriv en kort beskrivning i rutan Beskrivning och klicka sedan på OK.

Sökningen sparas som en vy och visas på fliken Sparade vyer i formuläret Avancerad sökning. Den nya vyn är också tillgänglig från listsidan för posttypen i rutan Vy i avsnittet Mina vyer.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)