Allmänt intresse

Artiklar om hur du importerar poster

Använd dessa länkar om du vill veta mer om hur du importerar poster till Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Guiden Importera data. Detaljerade anvisningar för hur du förbereder en källfil för import av poster och importerar filen finns i Arbeta med importer.

På den här sidan

Videoklipp

Komma igång

Förbereda data för import

Exempel på import av specifika posttyper

Blogginlägg

Videoklipp

Videoklipp: Flytta data till Microsoft Dynamics CRM (på engelska)

I det är videoklippet lär du dig hur du importerar data, t.ex. listor med leads eller kontakter. Längd: 3:13 minuter

Komma igång

Importera data – översikt

Hur importerar du data till Microsoft Dynamics CRM? Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av hur du importerar data till Microsoft Dynamics CRM med hjälp av guiden Importera data.

Förbereda data för import

Importera data som innehåller icke-ASCII-tecken

Tips: Så här importerar du data som innehåller utökade tecken till Microsoft Dynamics CRM.

De 10 bästa sätten att rensa dina data

I den här artikeln finns information om hur du använder Microsoft Office Excel när du vill stavningskontrollera, ta bort dubbletter, söka och ersätta text, ändra skiftläge, ta bort blanksteg och icke utskrivbara tecken, korrigera datum och tid, dela och sammanfoga kolumner och omvandla och sortera kolumner.

Exempel på import av specifika posttyper

Importera Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM

Du kan importera dina kontakter från Outlook och integrera informationen i Microsoft Dynamics CRM.

Självstudier: Importera Outlook-kontaktinformation som innehåller kategorier

Du kan importera kontaktdata som innehåller fältet Kategorier från Outlook till Microsoft Dynamics CRM.

Importera kontaktdata som innehåller anteckningar från Outlook

Du kan importera kontaktdata som innehåller data i fältet Anteckningar från Outlook till Microsoft Dynamics CRM.

Blogginlägg

Söka efter data och guiden Importera data i Microsoft Dynamics CRM

Importera poster som innehåller referenser till befintliga poster i Microsoft Dynamics CRM.

Det här blogginlägget är för Microsoft Dynamics CRM Online tjänsteuppdatering november 2009, men innehållet i blogginlägget kan även vara användbart för användare av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Filtyper som stöds i guiden Importera data i Microsoft Dynamics CRM

Importera data från olika filformat.

Det här blogginlägget är för Microsoft Dynamics CRM Online tjänsteuppdatering november 2009, men innehållet i blogginlägget kan även vara användbart för användare av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM 2011

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)