Allmänt intresse

Vanliga frågor och svar om teknisk support för Microsoft Dynamics CRM-kunder

Vi får ofta frågor från Microsoft Dynamics CRM-kunder om hur man använder produkten eller löser problem.

Du har säkert märkt att det finns ett avsnitt med frågan "Hittade du den information du sökte efter?" när du läser ett hjälpavsnitt eller en artikel i Resurscenter. Du kan välja Ja eller Nej och lämna feedback eller ställa en fråga. Sedan klickar du på knappen Skicka feedback så skickas ett e-postmeddelande till författaren i Microsoft Dynamics CRM-teamet.

Ja, det är riktiga människor som läser och besvarar frågorna. Vi är här för att hjälpa dig!

Här är svaren på de vanligaste frågorna. Om du är administratör och inte hittar de specifika frågor du har, kan du ringa vår tekniska support för Microsoft Dynamics CRM. Om du är företagsanvändare och behöver mer hjälp kontaktar du administratören.

Obs!

Den här e-postadressen övervakas av skribenter och redigerare som utvecklar innehåll för Microsoft Dynamics CRM, till exempel hjälpartiklar och Resource Center-artiklar. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla teknisk support.

På den här sidan

Vilken definition av en incident används i Microsoft Dynamics?

Arbeta med poster och funktioner

Arbeta med Outlook

Mobile Express

Arbeta med datahantering

Arbeta med rapportering

Arbeta med arbetsflöden

Allmän administration

Administration av e-post och e-postrouter

Prestanda

Anpassning

Custom scripts may break due to cross-browser compatibility changes

Ytterligare resurser

Vilken definition av en incident används i Microsoft Dynamics?

Du kan skicka en formell supportincident till vår tekniska support om det uppstår problem, t.ex. för felmeddelanden som visas eller bristande funktioner när du använder Microsoft Dynamics CRM Online, om du misstänker att problemet orsakas av en produkt eller tjänst från Microsoft. Om du upplever flera olika problem skickar du en separat supportincident för varje problem till vår tekniska support.

Vår tekniska support ger ingen allmän hjälp och inga allmänna råd om hur du använder eller anpassar Microsoft Dynamics CRM Online. Om du vill ha allmänna anvisningar eller råd besöker du Microsoft Dynamics CRM Online Resurscenter eller Microsoft Dynamics CRM Online-forumen.

Arbeta med poster och funktioner

Jag vill visa en del av en lista med många poster (till exempel en lista med konton eller kontakter).

Varför kan jag inte redigera, skapa eller ta bort en post (till exempel ett konto, ett lead eller en kontakt)?

Finns stavningskontroll i Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur skriver jag ut adressetiketter?

Hur bifogar jag en fil i en e-postmall?

Hur ökar jag teckenstorleken i Microsoft Dynamics CRM Online?

Arbeta med Outlook

Hur installerar jag Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook?

Hur synkroniserar jag mina kontakter mellan Outlook och Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur synkroniserar jag en deluppsättning av mina kontakter med Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook eller med Microsoft Dynamics CRM Online?

Varför kan jag inte ansluta till min organisation?

Mobile Express

Kan jag komma åt Microsoft Dynamics CRM Online från min mobiltelefon?

Arbeta med datahantering

Hur importerar jag data till Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur hanterar jag dubblettdata?

Hur redigerar jag poster med Excel?

Arbeta med rapportering

Vilka alternativ finns för att skapa anpassade rapporter?

Hur skapar jag en instrumentpanel?

Kan jag lägga till en rapport i en instrumentpanel?

Arbeta med arbetsflöden

Hur automatiserar jag mina affärsprocesser?

Allmän administration

Finns det någon handbok för administratörer?

Hur lägger jag till användare i Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur styr jag åtkomsten till data?

Hur kan jag se hur mycket lagringsutrymme som används?

Hur kan lagringsutrymmet minskas?

Varför måste jag logga in i Microsoft Dynamics CRM Online igen? Kan jag ändra hur lång tid jag är inloggad?

Administration av e-post och e-postrouter

Hur installerar och konfigurerar jag Microsoft Dynamics CRM Online E-postrouter?

Hur konfigurerar jag Microsoft Dynamics CRM (lokal version) och Microsoft Dynamics CRM Online E-postrouter i olika distributionsscenarier?

Jag får felmeddelandet “Detta meddelande har inte skickats in för leverans” eller status “väntar på att skicka”.

Prestanda

Hur optimerar jag prestanda i Microsoft Dynamics CRM Online?

Finns det någon checklista med konfigureringsinställningar för att hålla Microsoft Dynamics CRM Online-organisationen optimerad?

Var hittar jag systemkraven för Microsoft Dynamics CRM Online?

Anpassning

Vilka anpassningsfunktioner är tillgängliga för Microsoft Dynamics CRM Online?

Vilka utvecklingstillägg är tillgängliga för Microsoft Dynamics CRM Online?

Custom scripts may break due to cross-browser compatibility changes

We made significant changes to the web application to support multiple browsers. All of the supported client-programming APIs will work.

However, any custom form scripts may break if they use unsupported methods.

More information: Resolve Breaking Script Issues When Upgrading to the Next Release of Microsoft Dynamics CRM

Ytterligare resurser

Vilka resurser finns det för att lära sig mer om Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur får jag hjälp med ett problem eller en fråga som rör Microsoft Dynamics CRM Online?

Hur skickar jag ett förslag för Microsoft Dynamics CRM Online?

Var hittar jag tredjepartstillägg för Microsoft Dynamics CRM Online?

Applies To:

Microsoft Dynamics CRM Online December 2012 Service Update

(For CRM Online, CRM 2013, and CRM 2015, see CRM Help & Training.)