Vítají vás řešení Microsoft Dynamics.

Využijte produkty Microsoft Dynamics na maximum.

Jediné, co v podnikání zůstává stále stejné, jsou neustálé změny. Vaše potřeby se vyvíjejí a rostou a vaše řešení s produkty Microsoft Dynamics by se jim mělo průběžně přizpůsobovat.

Ať se váš podnik zvětšuje a vy potřebujete přidat nové uživatele nebo je třeba rozšířit vaše dosavadní řešení tak, aby pokrývalo nové obchodní problémy, nebo chcete využít systémové funkce, které už vlastníte, ale dosud jste je neuvedli „do života“, vašemu podniku prospěje revize aktuálních potřeb.

Váš partner může pomoci s odhadem vašich potřeb a se zjišťováním, zda se vám vyplatí rozšířit systém nebo upgradovat na aktuální verzi a využít její nové funkce.

UPGRADUJTE SVÉ ŘEŠENÍ

Jednou z nejcennějších výhod programu Business Ready Enhancement Plan je možnost využít pravidelné upgrady a aktualizace vašeho řešení. Společnost Microsoft intenzivně investuje do výzkumu a vývoje, takže s nejaktuálnější dostupnou verzí produktů získává váš podnik výhody nových funkcí a možností a současně si udržuje postavení mezi technologickou špičkou.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics NAV

 • ZVAŽTE MOŽNOST PŘECHODU NA JINÝ LICENČNÍ MODEL

  Pokud jste řešení Microsoft Dynamics zakoupili v rámci modelu Module Based Licensing, může pro vás být výhodný přechod na model Business Ready Licensing (BRL).

  Model BRL nabízí celou řadu funkcí, které vám mohou pomoci s rozšířením a posílením kapacity vašeho řešení. Chcete-li pomoci se zjišťováním, zda by pro vás byl vhodný přechod na model BRL, obraťte se na místního partnera.

  + Další informace o přechodech mezi licenčními modely

  PŘECHOD MEZI LICENČNÍMI MODELY

  Do července 2006 kupovali zákazníci svá řešení Microsoft Dynamics v rámci licenčního modelu Module Based Licensing (MBL). Model MBL je zaměřen primárně na funkce (moduly a součásti). Hodnota modelu BRL je vázána primárně na počet uživatelů.

  V modelu MBL zákazníci vytvářejí přizpůsobená řešení ERP pro své podniky z funkčních komponent (v produktech Microsoft Dynamics GP, SL a AX se tyto komponenty nazývají moduly a v produktu Microsoft Dynamics NAV součásti nebo granule) a uživatelských licencí nakoupených za individuální ceny.

  Model MBL je nabízen v následujících variantách:

  • Verze Small Business Edition, Professional Edition a Enterprise Edition produktu Microsoft Dynamics AX.

  • Verze Standard a Professional Edition produktů Microsoft Dynamics GP, SL a NAV.

   • Verze Standard Edition nabízí omezené funkce a je určena uživatelům s menším počtem složitých obchodních požadavků.

   • Řešení Standard Edition jsou obvykle omezena na 10 uživatelů, v různých oblastech a částech světa se však mohou funkce a maximální počty uživatelů lišit.

   • Řešení Professional Edition (a Enterprise Edition u produktu Microsoft Dynamics AX) nabízejí:

    • větší možnosti rozšíření počtu uživatelů,

    • cenově dostupný rozšiřitelný repertoár funkcí zaměřený na střední, vyšší střední a korporátní zákaznický trh.

  Zároveň se zavedením modelu BRL v červenci 2006 byla ukončena nabídka modelu MBL pro nové zákazníky.

  Jak se mění vaše požadavky na obchodní funkce, mění se i vaše licenční potřeby. Společnost Microsoft umožňuje přechod, při němž se berou v úvahu vaše předchozí investice do produktů Microsoft Dynamics a je vám poskytnuta verze (Advanced Management nebo Business Essentials) modelu Business Ready Licensing (BRL) nabízející rozšíření vašich možností.

  Hodnota přechodu na model BRL se může projevit v následujících oblastech:

  • Rozšíření vašeho aktuálního řešení Microsoft Dynamics. Můžete automatizovat nové oblasti vašeho podnikání a napomoci tak zvýšení efektivity a celkovému snižování nákladů. Široká škála funkcí zahrnuje finance, distribuci, výrobu, servis u zákazníka, projektové účetnictví, obchodní zpravodajství a analýzu, spolupráci a správu vztahů se zákazníky.

  • Rozvoj možností vašeho současného řešení. Sem může patřit například zlepšení finančního řízení díky lepšímu souladu s předpisy, obohacení možností výkaznictví nebo posílení interního přístupu ke klíčovým datům potřebným pro podporu rozhodovacích procesů.

  K výhodám přechodu na nový licenční model patří:

  • Možnost výběru. Můžete si vybrat, zda a kdy přechod uskutečníte. Můžete se rozhodnout, že zůstanete u stávajícího licenčního modelu a budete podle něj i nadále licencovat uživatele a moduly.

  • Investiční kredit. Licence k produktům Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV či Microsoft Dynamics SL můžete pořizovat bez obav. Pokud pro ně bude později výhodnější provést přechod, obdržíte na ně kredit, který uplatníte při nákupu nového řešení.

  Ne vždy se však přechod vyplatí. Potřebujete-li pomoci s rozhodováním o tom, zda je pro vás vhodnější licenční model BRL, obraťte se na místního partnera a požádejte jej , aby s vámi provedl hodnocení obchodních možností.

Prohlídka produktu Microsoft Dynamics