Upgradujte na produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 a využijte ještě lépe své řešení ERP

Udělejte další krok na cestě k dynamickému podnikání – vize Microsoft Dynamics je určena společnostem schopným neustálého vývoje tváří v tvář novým ekonomickým, provozním a organizačním požadavkům. Upgrade na produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 umožní vaší organizaci pružněji reagovat na změny, expandovat na nové trhy a vyvíjet převratné produkty a služby.

Po nasazení produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 budete moci pružně reagovat na nejnovější změny na poli legislativy a daňových předpisů, vyladit své řešení ERP v souladu s klíčovými motivačními obchodními směry a dosahovat velmi rychlé návratnosti investic (ROI).

Dva způsoby posilování obchodní hodnoty

Upgrade na produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 poskytne vašemu podniku dostatečnou pružnost pro přizpůsobení novým příležitostem a růstu.

Zvýšení obchodní produktivity a efektivnosti

Získejte celou škálu nových a rozšířených funkcí, jako je schvalování nákupních a prodejních dokladů, funkce pro zálohové platby, rozklad nákladů mezi více společností, sledování nákladů na zásoby a další. Poskytněte svým pracovníkům prostředky pro rychlou reakci s využitím hloubkové kontextové obchodní analýzy a výkonných funkcí pro vizualizaci dat a propojte své zaměstnance, zákazníky a partnery technologií Microsoft SharePoint.

Nasaďte moderní technologickou platformu a architekturu

Platforma a architektura Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 usnadňují adaptaci systémů na nové obchodní modely, rozšiřují možnosti propojení s dalšími oborovými systémy, lépe spolupracují s jinými technologiemi společnosti Microsoft včetně prostředí Microsoft Dynamics CRM a snižují celkové náklady na vlastnictví.

Upgrade na nejnovější infrastrukturu technologie ERP vám poskytne základy pro podporu specializovaných obchodních procesů, využití virtualizace aplikací a zlepšení pružnosti organizace. Produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 podporuje přímý internetový přístup z prostředí Microsoft Dynamics přizpůsobeného rolím. Vzdálení uživatelé a pracovníci na cestách tak mohou využívat bohatost rozhraní založeného na rolích a jeho integraci s aplikacemi sady Microsoft Office.

 • Využijte přelomové novinky

  Zjistěte, jak může produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 vám a vašemu týmu pomoci se zvládáním náročných výzev, před nimiž dnes stojí každá firma: uživatelské produktivity, změn, globalizace a souladu s předpisy.

 • Omezení složitosti a doby potřebné pro upgrade

  Využijte naplno všechny výhody dostupné prostřednictvím vašeho plánu Business Ready Enhancement Plan včetně následujících:

  • Nové nástroje pro přímý a méně rušivý přechod na produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

  • Online školení k upgradům, elektronická výuka na bázi rolí a přístup ke znalostní bázi, novinkám a komunitám prostřednictvím služby CustomerSource.

  • Microsoft Dynamics Sure Step, vyzkoušená metodologie nasazení s plnou integrací postupů RIM (Rapid Implementation Methodology) do prostředí Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

  Také můžete využít výhody školení přímo u vašeho partnera Microsoft. Váš partner může dále ve spolupráci se středisky služeb upgradu zjednodušit proces upgradování.

 • Podívejte se, jaké návratnosti investic a obchodní hodnoty dosáhli skuteční zákazníci.

  Uvidíte, k jakým obchodním úspěchům tyto zákazníky dovedlo jejich rozhodnutí upgradovat:

  • Podívejte se, jak si Bruuns Bazaar s aktuálností udržuje i konkurenceschopnost.

  • Přečtěte si, jak v Bianco Footwear díky upgradu zefektivnili provoz.

  • Zjistěte, jak dokázali ve společnosti Jindal Drilling zlepšit rozhodovací procesy.

  • Informujte se o tom, jak u Crespel & Deiters upgradovali během pouhých tří měsíců.

 • Chcete-li začít, obraťte se na svého partnera.

  Váš partner Microsoft prošel rozsáhlým školením a má přístup k nejnovějším nástrojům pro upgrade, takže vám může pomoci v následujících oblastech:

  • Příprava obchodního případu pro zajištění podpory ve vaší organizaci včetně očekávaných obchodních výhod, nákladů, analýzy mezer a potenciálních rizik (včetně rizik při neupgradování).

  • Využijte službu Microsoft Financing, s níž bude upgrade finančně dostupnější.

  Chcete-li upgradovat na produkt Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, obraťte se na místního partnera společnosti Microsoft. Další informace vám může poskytnout také místní pobočka společnosti Microsoft

Prohlídka produktu Microsoft Dynamics