Tee päivitys Microsoft Dynamics AX 2012:een, jotta saat enemmän hyötyä ERP-ratkaisustasi.

Ota seuraava askel kohti entistä dynaamisempaa liiketoimintaa - Microsoft Dynamics -visio organisaatioille, jotka jatkuvasti kehittyvät taloudellisten, toiminnallisten ja organisaatioon liittyvien haasteiden mukaan. Tekemällä päivityksen Microsoft Dynamics AX 2012:een organisaatiosi voi entistä sujuvammin ja nopeammin sopeutua muutoksiin, laajentaa toimintaa uusille markkinoille sekä kehittää innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Valitse kahdesta päivitystavasta omaan aikatauluusi sopiva.

Rakenna käytössä olevan ERP-ratkaisun pohjalle uusi aikataululla, joka sopii organisaatiollesi. Microsoft Dynamics AX 2012:n suunnittelussa on otettu päivitykset huomioon, ja päivittäminen on mahdollistaa vaiheittain käyttäen kahta skenaariota, joista ensimmäinen toimii toisen perustana.

Ota käyttöön uudenaikainen, standarditekniikan mukainen ERP-ympäristö.

Infrastruktuurin päivittäminen uusimman ERP-tekniikan mukaiseksi tuo liiketoiminnalle heti lisäarvoa. Lisäksi se muodostaa perustan toimintojen laajentamiselle uusien erikoisliiketoimintaprosessien tukemiseksi. Microsoft Dynamics AX 2012:n avulla voit uudistaa ja standardoida ERP-ympäristön sekä pienentää IT-käyttökustannuksia seuraavilla tavoilla:

 • Mukautusten korvaaminen vakiotoiminnoilla on nyt käytettävissä Microsoft Dynamics AX 2012:ssa.

 • Yksinkertaistettu ratkaisujen hallinta elinkaaren jokaisessa vaiheessa nopeuttaa käyttöönottoa, optimoi järjestelmien hallintaa ja helpottaa päivityksiä.

 • Keskitetyn ERP-järjestelmän ja yhdistettyjen esiintymien ansiosta globaali liiketoimintaa on keskitettyä ja perustietoja ja yhteisiä prosesseja voi hallita yritysten välillä entistä helpommin.

 • Laaja yhteensopivuus Microsoftin tarjoamien liiketoiminnan tuottavuutta lisäävien sovellusten ja IT-infrastruktuuritekniikan kanssa pienentää omistamisen kokonaiskustannuksia.

 • Yhdenmukaiset luonnolliset mallit auttavat jatkuvasti suunnittelemaan, visualisoimaan ja muuttamaan ERP-ratkaisua kasvaviin liiketoiminnan tarpeisiin.

Tuo liiketoimintaan lisäarvoa kasvattamalla ERP-jalanjälkeäsi.

Kun standardiympäristö on asennettuna, voit toteuttaa uusia toimialan tarpeiden mukaisia erikoisprosesseja. Hyödynnä kattavia, sovelluksen kaikilla osa-aluilla tehtyjä parannuksia, joiden avulla organisaatiosi saavuttaa seuraavia etuja:

 • Tuottavuus paranee, kun hyödynnetään Microsoft Dynamicsin roolien mukaan räätälöityä käyttöliittymää, johon sisältyy yli 30 roolikeskusta ja parannettu navigointi- ja esikatselutoiminto, Microsoft SharePoint -portaaleja ja -työtiloja sekä mahdollisuutta käyttää, muuttaa ja tallentaa ERP-tietoja poistumatta Microsoft Excelistä tai Microsoft Wordistä.

 • Taloushallinnon toiminnot ovat tehokkaampia rajoittamattomien taloushallinnon dimensioiden ja parannettujen työnkulkuperusteisten prosessien sekä parannetun budjetinhallinnan ja perinnän avulla.

 • Toimialan yksilöllisiä liiketoimintavaatimuksia, kuten lean-tuotantoa, vastaava tuki on nopeasti saatavilla ominaisuuksien avulla, jotka on luotu yhteen ratkaisuun valmistusta, jakelua, julkista sektoria, palveluja ja jälleenmyyntiä* varten.

 • Entistä enemmän tietoja itse käytettävästä ad hoc -liiketoimintatietopalvelusta kaikille tärkeillä liiketoiminta-alueilla toimiville Microsoft SQL Server Analysis Services -kuutioiden (yli 10) ja SQL Server Reporting Services -palvelujen kaikkien raporttien käyttäjille.

 • Paranna toimitusketjun ohjauksen ominaisuuksia organisaatiossa konserniyritysten välisen kysynnän ja tarjonnan uusien näkymien avulla, mukaan lukien näkyvyys ketjun alkupäässä oleville yrityksille konserniyritysten väliseen suunniteltuun kysyntään ja tilausten kohdistamiseen.

*Jälleenmyynnin toiminto on suunnitelmien mukaan käytettävissä vuoden 2012 alkupuoliskon aikana. Päivämäärät ovat nykyisiin arvioihin perustuvia ennakkotietoja ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

 • Tutustu Microsoft Dynamics AX 2012:een:

 • Resurssit, jotka auttavat päivitysten tekemisessä:

  • Hyödynnä kaikki Microsoft Business Ready Enhancement Plan -ylläpito-ohjelman edut, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Uusimpien toiminnallisten ja lainsäädännöllisten päivitysten saanti.

   • Päivityskoulutus verkossa, roolipohjainen verkko-oppiminen sekä pääsy Microsoft Knowledge Base -tietokantaan, uutisiin ja yhteisöihin CustomerSourcen kautta.

   • Parannellut päivitystyökalut, jotka lyhentävät seisokkiaikaa, ja suorat päivitykset Microsoft Dynamics AX 4.0- ja Microsoft Dynamics AX 2009 -asiakkaille.

   • Microsoft Dynamics Sure Step, todistetusti laadukas käyttöönottomenetelmä.

Aloita päivitys

Microsoft Dynamics AX 2012:ta koskeva päivitysilmoitus—Business Value -käyttöoikeusmalli.

Koska päivitettäessä Microsoft Dynamics AX:n aiempi versio Microsoft Dynamics AX 2012:een tapahtuu siirtyminen käyttöoikeusmallista toiseen, Microsoft tarjoaa kaksi päivitys-/siirtovaihtoehtoa, joiden avulla voidaan hyödyntää olemassa olevan Business Ready- tai moduulipohjaisen käyttöoikeusmallin ja Microsoft Dynamics AX 2012:n Business Value -käyttöoikeusmallin edut.

 • Hyvityspohjainen tuoteversion päivitys/siirto, jossa asiakkaat saavat hyvityksen olemassa olevista käyttöoikeusinvestoinneistaan. Hyvitys vastaa sataa prosenttia asiakkaan hankkimien Microsoft Dynamics AX:n aikaisempien versioiden moduulien ja käyttäjien käyttöoikeuksien turvatusta listahinnasta.

 • Kaavapohjainen tuoteversion päivitys/siirto, jossa päivitys-/siirtokaavat määrittävät asiakkaan saamien Microsoft Dynamics AX 2012 -käyttäjien ja -palvelimien lukumäärän ja tyypin Microsoft Dynamics AX:n aikaisempien versioiden käyttäjien ja asiakkaan hankkimien toimintojen lukumäärän ja tyypin mukaan. Yksityiskohtaisen kuvauksen kaavapohjaisen tuoteversion päivityksen/siirron käyttöoikeuksien muuntotaulukosta saat ottamalla yhteyttä Microsoft Dynamics -kumppaniisi.

Nämä kaksi vaihtoehtoa ovat käytettävissä toistaiseksi Microsoft Dynamics AX 2012:n tultua yleisesti saataville. Asiakkaiden on kuitenkin täytettävä vaihtoehtojen osalta seuraavassa mainitut kriteerit.

 • Nykyisille, ennen 1.11.2011 liittyneille Microsoft Dynamics AX -asiakkaille molemmat päivitys-/siirtovaihtoehdot ovat saatavilla.

 • Uusille asiakkaille, jotka hankkivat Microsoft Dynamics AX:n 1.11.2011 jälkeen, vain hyvityspohjainen tuoteversion päivitys/siirto on saatavilla.

Tutustu Microsoft Dynamicsiin