Välkommen till Microsoft Dynamics.

Få ut mer av Microsoft Dynamics.

I affärsvärlden är förändring det enda beständiga. I takt med att dina behov utvecklas och växer så gör din Microsoft Dynamics-lösning det också.

Oavsett om du växer och behöver lägga till användare eller om du behöver tillägg i din lösning för att kunna bearbeta nya affärsproblem eller om du vill dra nytta av systemets funktioner som du redan äger men som du inte har "aktiverat än", så kan ditt företag dra nytta av en granskning av dina behov.

Din partner kan hjälpa dig att fastställa dina behov och avgöra om du tjänar på att utöka systemet eller dra nytta av nya funktioner genom att uppgradera till den aktuella versionen.

UPPGRADERA DIN LÖSNING

En av de viktigaste förmånerna med din Business Ready Enhancement Plan är att du kan dra nytta av uppgraderingar och uppdateringar för din lösning. Microsoft investerar stort i forskning och utveckling, så när du använder den senaste tillgängliga versionen i din verksamhet innebär det att ditt företag drar nytta av nya funktioner och möjligheter och hänger med i den senaste tekniken.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics NAV

 • ÖVERVÄG EN LICENSMODELLÖVERGÅNG

  Om du köpte din Microsoft Dynamics-lösning under den modulbaserade licensmodellen kan du dra nytta av en övergång till BRL (Business Ready Licensing).

  BRL innehåller många funktioner som kan hjälpa dig att bredda funktionerna i lösningen. Kontakta din partner om du vill ha hjälp med att ta reda på om en övergång till BRL kan vara något för dig.

  + Mer om licensmodellövergångar

  LICENSMODELLÖVERGÅNG

  Före juli 2006 köpte kunderna sin Microsoft Dynamics-lösning med MBL (modulbaserad licensiering). MBL värderar huvudsakligen funktioner (moduler eller komponenter). BRL värderar huvudsakligen antalet användare.

  I MBL skapar kunderna en anpassad ERP-lösning för sin verksamhet genom att köpa separat prissatta funktionskomponenter (kallas moduler i Microsoft Dynamics GP, SL och AX och komponenter i Microsoft Dynamics NAV) och användarlicenser.

  MBL erbjuds i

  • Small Business Edition, Professional Edition och Enterprise Edition för Microsoft Dynamics AX

  • Standard och Professional Edition för Microsoft Dynamics GP, SL och NAV

   • Standard Edition innehåller begränsade funktioner och är avsedd för kunder med färre avancerade verksamhetsbehov

   • lösningar med Standard Edition har vanligen en gräns på 10 användare, men funktioner och antal användare kan variera i olika regioner.

   • Professional Edition (och Enterprise Edition för Microsoft Dynamics AX) omfattar

    • mer anpassningsbara användarantal

    • prisvärda, skalbara funktioner som riktar sig till medelstora företag och företagskunder.

  Efter lanseringen av BRL i juli 2006, erbjuds MBL inte längre för nya kunder.

  När dina behov av affärsfunktioner ändras förändras även dina licensbehov. Microsoft tillåter en övergång där du kan tillgodoräkna dig din tidigare Microsoft Dynamics-investering samt en Business Ready Licensing-utgåva (BRL) som erbjuder ytterligare funktioner (Advanced Management eller Business Essentials).

  En övergång till BRL kan öka värdet genom att hjälpa dig med följande:

  • Utöka din befintliga Microsoft Dynamics-lösning. Du kan automatisera nya områden av verksamheten som hjälper dig att öka effektiviteten och främja en total kostnadssänkning. Det breda funktionsutbudet omfattar ekonomi, distribution, tillverkning, fältservice, projektredovisning, affärsinformation, samarbete och hantering av kundrelationer (CRM).

  • Öka möjligheterna i din nuvarande lösning. Detta kan betyga en utökad ekonomihantering genom förbättrad efterlevnad, förbättrade rapportfunktioner eller ökad exponering internt för nyckeldata som krävs för att driva på beslut.

  En licensövergångsmodell ger bland annat följande fördelar:

  • Kundens val. Du kan välja när och om du vill göra en övergång. Du kan välja att behålla din aktiva licensmodell och fortsätta licensiera användare och moduler i den.

  • Investeringskredit. Du kan tryggt licensiera Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics SL. Om och när en övergång behövs, får du kredit som kan utnyttjas till en ny lösning.

  Men du kanske inte vill genomföra en övergång. Om du behöver hjälp med att avgöra om BRL är rätt alternativ för dig kontaktar du din partner och ber om en granskning av din verksamhet.

Utforska Microsoft Dynamics