Uppgradera till Microsoft Dynamics AX 2012 och få ut mer av din ERP-lösning.

Ta nästa steg mot att bli en dynamisk verksamhet – Microsoft Dynamics-visionen för organisationer som kan utvecklas kontinuerligt för att anpassa sig till ekonomiska, driftmässiga och organisatoriska utmaningar. Genom att uppgradera till Microsoft Dynamics AX 2012 kan organisationen bli mer flexibel så att ni snabbt kan anpassa er till förändringar, expansion i nya marknader samt skapa innovativa produkter och tjänster.

Två metoder för uppgradering i egen takt.

Bygg vidare på värdet hos din befintliga affärssystemslösning i en takt som är rimlig för din organisation. Microsoft Dynamics AX 2012 är utformat för att enkelt kunna uppgraderas. Uppgraderingen gör du i steg med två scenarier där det första ligger till grund för det andra.

Använd en modern plattform med standardteknik för affärssystemslösningar.

En uppgradering till den senaste teknikinfrastrukturen kan öka verksamhetens värde nu och ge er en grund för en funktionsutökning till stöd för nya och specialiserade affärsprocesser. Med Microsoft Dynamics AX 2012 kan du modernisera och standardisera ERP-teknikplattformen och sänka IT-driftkostnaderna genom:

 • Ersättning av anpassningar med standardfunktioner som nu är tillgängliga i Microsoft Dynamics AX 2012.

 • Förenklad lösningshantering under samtliga faser i livscykeln som gör distributionen snabbare, optimerar systemhanteringen och underlättar uppgraderingar.

 • Centraliserat affärssystem med konsoliderade instanser som gör att du kan styra din globala verksamhet centralt och lättare hantera huvuddata och delade processer i flera företag.

 • Genomgripande samverkan med Microsofts produktivitetsprogram och IT-infrastrukturteknik för lägre total ägandekostnad.

 • Enhetliga naturliga modeller som hjälper dig att fortlöpande planera, visualisera och ändra affärssystemslösningen så att den stöder föränderliga affärsbehov.

Öka verksamhetens värde genom att utöka ERP-funktionerna.

När en standardplattform används kan du implementera nya och specialiserade processer för att uppfylla branschkraven. Dra nytta av de många olika utökningarna inom alla tillämpningar av programmet:

 • Förbättra produktiviteten med Microsoft Dynamics RoleTailored-användargränssnittet, som omfattar mer än 30 rollcenter, förbättrade navigerings- och förhandsgranskningsfunktioner, Microsoft SharePoint-portaler och -arbetsytor samt möjlighet att komma åt, ändra och spara affärssystemsdata utan att lämna Microsoft Excel eller Microsoft Word.

 • Förbättra ekonomihanteringen genom obegränsat antal ekonomiska dimensioner, arbetsflödesdrivna processer, budgetkontroll, förbättringar av betalningsindrivningen och mycket annat.

 • Stöd specifika affärskrav inom verksamheten snabbt, till exempel effektv tillverkning med specialbyggda branschanpassade funktioner för tillverkning, distribution, offentlig sektor, tjänster och återförsäljning* i en enda lösning.

 • Förbättra insikten med ad hoc-rapportering, affärsinformation till självbetjäning för alla inom nyckelaffärsområden med Microsoft SQL Server Analysis Services-kuber (mer än 10) och alla rapporter i SQL Server Reporting Services.

 • Förbättra funktionerna för leverantörskedjeplanering i organisationen genom att använda nya vyer för all koncernintern tillgång och efterfrågan, med insyn för företag i föregående led i planerad koncernintern efterfrågan och koncernintern behovsadressering.

*Återförsäljningsfunktionaliteten planeras bli tillgänglig under första halvåret 2012. Alla datum är preliminära och grundas på aktuella förväntningar och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 • Utforska Microsoft Dynamics AX 2012:

 • Använd de resurser som står till buds när du ska uppgradera:

  • Utnyttja förmånerna i din Microsoft Business Ready Enhancement Plan maximalt, till exempel följande:

   • Åtkomst till nya funktioner och juridiska uppdateringar.

   • Uppgraderingsutbildning online, rollbaserad e-learning och åtkomst till Microsoft Knowledge Base, nyheter och communities via CustomerSource.

   • Förbättrade uppgraderingsverktyg som minskar avbrottstiden och direkta uppgraderingar för kunder med Microsoft Dynamics AX 4.0 och Microsoft Dynamics AX 2009.

   • Microsoft Dynamics Sure Step, en beprövad implementeringsmetod.

Kom i gång med uppgraderingen

Meddelande avseende uppgradering av Microsoft Dynamics AX 2012 – Business Value Licensing.

Eftersom en uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012 från en tidigare version av Microsoft Dynamics AX medför en övergång från en licensieringsmodell till en annan erbjuder Microsoft två uppgraderings-/övergångsalternativ med syftet att upprätthålla en balans mellan värdet på tidigare berättiganden för Business Ready Licensing eller Module Based Licensing och berättigandena för Microsoft Dynamics AX 2012 Business Value Licensing.

 • Kreditbaserad produktversionsuppgradering/-övergång där kunderna får en kredit för den befintliga licensinvesteringen. Den här krediten motsvarar 100 procent av det säkrade listpriset för de moduler och användare som kunden har licensierat i tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX.

 • Formelbaserad produktversionsuppgradering/-övergång där en uppsättning uppgraderings-/övergångsformler definierar antalet och typen av användare och servrar som kunden får för Microsoft Dynamics AX 2012 i utbyte mot antalet och typerna av användare och funktioner som kunden hade licens för i tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX. Kontakta din Microsoft Dynamics-partner och få detaljerad information om licenskonverteringstabellen för den formelbaserade produktversionsuppgraderingen/-övergången.

De här båda alternativen kommer att bli tillgängliga tills vidare när Microsoft Dynamics AX 2012 blir allmänt tillgängligt. Kunderna måste emellertid uppfylla nedanstående krav för de olika alternativen.

 • För kunder som köper Microsoft Dynamics AX före den 1 november 2011kommer båda uppgraderings-/övergångsalternativen att vara tillgängliga.

 • För nya kunder som köper Microsoft Dynamics AX den 1 november 2011 eller senare kommer bara den kreditbaserade produktversionsuppgraderingen/-övergången att vara tillgänglig.

Utforska Microsoft Dynamics