Uppgradera till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 och få ut mer av din ERP-lösning.

Ta nästa steg mot att bli en dynamisk verksamhet – Microsoft Dynamics-visionen för företag som kan utvecklas kontinuerligt för att anpassa sig till ekonomiska, driftmässiga och organisatoriska utmaningar. Genom att uppgradera till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 kan organisationen bli mer flexibel så att ni snabbt kan anpassa er till förändringar, utökningar till nya marknader samt skapa innovativa produkter och tjänster.

Genom att distribuera Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 kan ni hålla jämna steg med de senaste förändringarna av lagar och skatteregler, anpassa ERP-lösningen med viktiga faktorer som driver på verksamheten och uppnå en snabb investeringsavkastning.

Öka verksamhetens värde på två sätt.

En uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 ger verksamheten flexibilitet att anpassa sig till nya möjligheter och tillväxt.

Förbättrad produktivitet och effektivitet inom verksamheten.

Dra nytta av många nya och utökade funktioner, som godkännande av försäljnings- och inköpsdokument, funktioner för förskottsbetalning, koncernintern kostnadsfördelning, spårbarhet av lagerkostnader och mycket mer. Ge medarbetarna möjlighet att agera snabbt genom användning av sammanhangsbaserade funktioner för affärsinformation samt kraftfulla funktioner för datavisualisering. Använd Microsoft SharePoint-teknik så att medarbetare, kunder och partner kan hålla kontakt med varandra.

Använd en modern teknikplattform och arkitektur.

Plattformen och arkitekturen i Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 gör det lätt att anpassa systemet till nya affärsmodeller, utöka anslutbarheten till andra branschsystem, arbeta smidigare med annan Microsoft-teknik – t.ex. Microsoft Dynamics CRM – och sänka den totala ägandekostnaden.

En uppgradering till den senaste ERP-teknikinfrastrukturen ger dig en grund för specialiserade affärsprocesser, programvirtualisering och ökad flexibilitet inom organisationen. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 har stöd för direktåtkomst från Microsoft Dynamics RoleTailored via Internet. Det gör att fjärr- och roaminganvändare kan dra nytta av de många funktionerna och Microsoft Office-integrationen av RoleTailored-gränssnittet.

 • Dra nytta av innovationerna.

  Upptäck hur Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 kan hjälpa dig och ditt team att hantera utmaningar som företag står inför idag: användarproduktivitet, förändring, globalisering och efterlevnad.

 • Minska komplexiteten och genomför snabbare uppgraderingar.

  Dra nytta av alla förmåner som är tillgängliga via Business Ready Enhancement Plan, däribland

  • nya verktyg så att du kan övergå direkt till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 med färre störningar

  • uppgraderingsutbildning online, rollbaserad E-learning och åtkomst till kunskapsbasen, nyheter och communities via CustomerSource

  • Microsoft Dynamics Sure Step, en välbeprövad implementeringsteknik med fullständig integration av Rapid Implementation Methodology (RIM) i Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

  Du kan även ta del av utbildningen direkt från din Microsoft-partner och servicecenter för uppgraderingar som kan samarbeta med din partner för att anpassa uppgraderingarna.

 • Läs mer om verklig avkastning för kunden och verkligt affärsvärde.

  Ta reda på hur kunderna förverkligar framgångar i verksamheten efter uppgraderingsbeslutet:

 • Kontakta din partner för att komma igång.

  Din Microsoft-partner har omfattande utbildning och kan få åtkomst till de senaste uppgraderingsverktygen som hjälper dig att

  • utveckla affärsfallet så att du får stöd inom organisationen, inklusive förväntade fördelar för verksamheten, kostnader, analys av luckor och potentiella risker (inklusive risken vid en utebliven uppgradering)

  Kontakta din Microsoft-partner för att uppgradera till Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Eller kontakta ditt lokala Microsoft-kontor för mer information.

Utforska Microsoft Dynamics