Bättre kontroll på lager och produktion

Frebaco är en kvarn med ett 50-tal engagerade medarbetare i hjärtat av den bördiga Västgötaslätten. Frebaco förädlar närområdets fina spannmål till produkter av allra högsta kvalitet med omtanke som passion och affärsidé. Verksamheten startade 1981 med mjöl och gryn till bageri- och livsmedelsindustrin och har successivt utvecklats med goda och näringsriktiga konsumentprodukter.

Det har investerats stora belopp i kvarnen som idag är en toppmodern arbetsplats med hög automatiseringsgrad, certifierad enligt såväl ISO som BRC. Täta kvalitetskontroller hela vägen från inkommande råvara till färdig produkt är en självklarhet.

Microsoft Dynamics NAV genomsyrar hela Frebacos organisation från bokföring, reskontror, order, fakturering, inköp, produktionsplanering och de har nyligen startat upp med lagerstyrning. Lagerstyrning har resulterat i att Frebaco har fått en effektiv hantering av sina utleveranser och skapat fler lediga lagerplatser på lagret. Lagerstyrningen har också minskat kostnader för spill och gett ökad kontroll över lageråtgärder. Med tillgång till korrekta lagerdata i realtid sparar lagerpersonalen tid när de letar efter artiklar eller utför fysiska inventeringar.

Produktionen är mer styrd och kontrollerad idag och det är tack vare att Frebaco införde MPS modulen i Microsoft Dynamics NAV. Frebaco använder sig idag av push-metoden vilket innebär att man tillverkar så mycket som det går utifrån råmaterial. Detta ger fördelen att kunden har stora möjligheter att få produkter på önskad leveranstid. Tidigare användes ingen metod och allt skedde manuellt, vilket innebar sämre kontroll över råmaterial. Bristen på kontroll medförde onödiga interna transporter mellan lager och produktion.

”Med Microsoft Dynamics NAV har vi fått bättre kontroll över vårt lager. Vi uppskattar även NAB:s supportavdelning som ställer upp snabbt och föredömligt för oss, säger Lars Johansson på Frebaco”.

Fakta i korthet:
Lösningen bygger på Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC.

Frebaco Kvarn AB:
Lars Johansson, Data och Ekonomi
E-postadress: lars.johansson@frebaco.se

NAB Solutions:
Dan Erngård, Dynamics NAV konsult
E-postadress: dan.erngard@nabsolutions.se

Microsoft:
Ari Liukko, Partneransvarig Microsoft Dynamics.
E-postadress: aril@microsoft.com

Länkar:
www.frebaco.se
www.nabsolutions.se
www.microsoft.se/dynamics

This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Customer Size: NA
Industry: Manufacturing & Resources
Country or Region: Sweden
Solutions:
  • Microsoft Dynamics NAV
Organization Profile: Frebaco är en kvarn med cirka 50 engagerade medarbetare i hjärtat av den bördiga Västgötaslätten. Frebaco förädlar närområdets fina spannmål till produkter av allra högsta kvalitet med omtanke som passion och affärsidé. Verksamheten startade 1981 med mjöl och gryn till bageri- och livsmedelsindustrin och har successivt utvecklats med goda och näringsriktiga konsumentprodukter.
Downloadable ResourcesWord Document

Microsoft Dynamics CRM Try it today