Molnsatsning lyfter SATS

En aggressiv molnstrategi med tyngdpunkt på produkter från Microsoft ger träningskedjan SATS en bättre IT-miljö. Därmed underlättas företagets fortsatta expansion samtidigt som kunderna erbjuds en bättre service.

Träningstrenden i Sverige håller i sig med oförminskad styrka. Ett tecken på detta är att antalet deltagare i utmanande lopp slår alla rekord – nästa års upplaga av Vasaloppet blev fulltecknat bara tio minuter efter att biljetterna släpptes i mars.

Det betyder också att det finns en god marknad för landets träningskedjor. Tätplatsen i Norden innehavs av SATS som har 108 träningscenter med 275.000 medlemmar. På nordisk nivå har SATS cirka 4.500 medarbetare som arbetar hel- eller deltid.ter efter att biljetterna släpptes i mars.

Decentraliserad verksamhet
En majoritet av dessa tillbringar sina arbetsdagar ute på träningscentren vilket kräver att IT-miljön ska fungera även i en decentraliserad verksamhet. För att bättre kunna möta den utmaningen har SATS valt en molnlösning med Microsoft Office 365 och Microsoft CRM Online.

– Det handlar om alla delar i lösningen: mail, Sharepoint intranät, Lync och CRM. Alla medarbetare har snabb och smidig tillgång till mail och eftersom vi är spridda över flera orter och flera länder används Lync i stor utsträckning för den interna kommunikationen, säger Arvid Johansson, CIO på SATS.

Fokus på träningsverksamheten
Tidigare använde SATS samma produkter men lokalt och i egen drift. Den nya lösningen gör det möjligt för företaget att fokusera mer på att utveckla själva träningsverksamheten.

– Vi är en relativt liten organisation och vi har stort fokus på att driva utvecklingen framåt gentemot verksamheten. Basteknik är dyrt och vi jobbar för att tjänstefiera den bland annat genom att använda molntjänster. I och med att vi växer kan vi nu hantera det på ett mycket bättre sätt, det blir mycket lättare att öppna nya center.

Övergången till en molnbaserad IT-miljö har tagits emot väl av personalen, enligt Arvid Johansson.
– Skiftet att gå över till molnet är i sig inget som användarna egentligen ser annat än att systemen förhoppningsvis blir snabbare. På sikt innebär det att underhåll och uppgraderingar kommer att kunna ske per automatik.

Digital teknik i nya tjänster
SATS har också vävt in den digitala tekniken i sina tjänster, 2012 lanserades introduktionsprogrammet SATS YouTM som är byggt på CRM Online. Genom denna får medlemmarna ett skräddarsytt träningsprogram på åtta veckor samt tillgång till en personlig tränare för att få hjälp att komma igång och anpassa programmet. 

Träningen följs upp digitalt genom att medlemmar via webb eller mobilapp kan nå sitt träningsprogram samt titta på inspirerande videor och få tillgång till instruktioner och träningstips.
– Den personlige tränaren kan sköta hela dialogen med medlemmen via dator eller mobil och kunden har möjlighet att enkelt följa upp sin egen utveckling och sina framsteg, säger Arvid Johansson.

Utveckling med råd om kosten
Under 2013 har tjänsten utvecklats ytterligare och innehåller nu en integrerad kost- och träningsplan som även hjälper medlemmarna med tips om när, var, vad och hur mycket man ska äta. Projektledare för utvecklingen hos SATS är Maja Thermaenius.

– Det har inneburit något av en nylansering av SATS YouTM som forfarande baseras på CRM Online. Det har varit ett väldigt positivt mottagande och vi har nu en stor penetration av de digitala tjänsterna bland våra medlemmar, säger hon.

Och den digitala utvecklingen kommer att fortsätta hos SATS.
– Det är definitivt en bana som vi kommer att följa och vi ser just nu på en massa olika möjligheter. De digitala tjänsterna inspirerar våra medlemmar att träna mer och gör att det trivs ännu bättre hos oss, säger Maja Thermaenius.

Kundprofil
SATS är Nordens ledande träningsföretag med 4.500 medarbetare och en omsättning på cirka 1,6 miljarder kronor (2011). I Sverige har SATS cirka 60 träningsscenter med över 140.000 medlemmar.

Uppgift
Bygga en bättre IT-miljö, erbjuda digital träningslösningar.

Lösning
Molnlösning med Microsoft Office 365 och CRM Online.

Resultat
Snabbare system, enklare underhåll och uppdatering, möjlighet till mer fokus på kärnverksamheten, bättre service för kunderna genom nya digitala lösningar.

Produkter och tjänster
Microsoft Office 365, Microsoft CRM Online.

Kontaktperson
Arvid Johansson, CIO, SATS
Tel: 073-373 24 06, 
arvid.johansson@sats.se

This case study is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.
Customer Size: Medium Organization
Industry: Health & Personal Care
Country or Region: Sweden
Solutions:
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Office 365
Organization Profile: SATS är Nordens ledande träningsföretag med 4.500 medarbetare och en omsättning på cirka 1,6 miljarder kronor (2011). I Sverige har SATS cirka 60 träningsscenter med över 140.000 medlemmar.
Downloadable ResourcesWord Document

Microsoft Dynamics CRM Try it today