Customer Stories

See how companies worldwide use Microsoft Dynamics to innovate and improve processes

Tools

Tampereen teknillisen yliopiston oppiaineena toiminnanohjaus – opetuksen apuvälineenä Microsoft Dynamics AX

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään joka puolella, monelle opiskelijalle ERP on edelleen käytännössä vieras käsite muiden lyhenteiden joukossa. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on halunnut lisätä toiminnanohjausta koskevaa tietämystä ja parantaa valmiuksia ERP-järjestelmien käyttöön erillisten kurssien avulla. Opetusvälineenä on käytetty mm. joustavaksi ja nopeasti omaksuttavaksi koulutusjärjestelmäksi osoittautunutta Microsoft Dynamics AX -ohjelmistoa. Ei-kaupallisen toiminnan on mahdollistanut Microsoftin ja Logican halu panostaa tietoyhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeään koulutukseen.

Tietojärjestelmien käyttöä koskeva koulutus on yleensä yritysten omalla vastuulla. Tampereen teknillisessä yliopistossa todettiin kuitenkin, että olisi kaikkien osapuolten etu, jos ERP-järjestelmiä koskevia peruskursseja sisällytettäisiin myös yliopiston opinto-ohjelmaan.

- Tavoitteenamme oli, että opiskelijat oppisivat ymmärtämään entistä paremmin miten ja miksi ERP-järjestelmiä käytetään yritysten liiketoiminnassa, Sovelluslaboratorio-nimisestä ERP-kurssista vastaava assistentti Pasi Virtanen Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan laitokselta kertoo.

Moderni koulutusympäristö

Käytännönläheisen ja ajanmukaisen opetuksen toteuttaminen edellytti modernin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Vastuunkantajiksi lähtivät Microsoft ja Logica; Logican asiantuntijat toimittivat uusinta ERP-teknologiaa edustavan Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän yliopiston koulutusympäristöön.

Tietotekniikan ja tuotantotalouden välimaastoon sijoittuvan tietojohtamisen koulutusohjelman vetämät ERP-opintojaksot aloitettiin vuonna 2003. Kursseille osallistuu vuosittain noin 30 opiskelijaa. Opinnot koostuvat luennoista ja käytännöllisistä harjoitustöistä. Joustavien etäkäyttömahdollisuuksien ansiosta opiskelijat voivat tehdä harjoituksia omilla kotikoneillaan ajasta ja paikasta riippumatta. Opinto-ohjelmassa suositaan oma-aloitteista toimintaa, jossa järjestelmään voi tutustua varsinaisten harjoitusten ulkopuolellakin.

Dynamics AX:n monipuoliset komponentit ovat käytössä varsin laajasti. Toiminnanohjauksen ja liiketoiminnan eri osa-alueita - kuten taloushallinto, tuotanto ja asiakkuudenhallinta - käydään kuitenkin läpi varsin yleisellä tasolla.

- Emme kouluta järjestelmän pääkäyttäjiä, vaan haluamme antaa opiskelijoille yleisen kuvan toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä sekä liiketoimintaa koskevan tiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä. Jokainen työpari voi kokeilla ohjelmistoa riskittömästi oman yrityksensä tiedoilla, Virtanen luonnehtii.

Tavoitteet saavutettu

Kolmen vuoden aikana kertyneiden kokemusten valossa voidaan todeta, että Microsoft Dynamics AX on vastannut hyvin sille asetettuja odotuksia.- Dynamics AX soveltuu erinomaisesti opetuskäyttöön joustavuutensa, selkeytensä ja käytettävyytensä ansiosta. Kokemattomatkin käyttäjät ovat omaksuneet ohjelmiston varsin nopeasti ja harjoitustöistä on selvitty pääsääntöisesti hyvin, Virtanen toteaa.

Opiskelijat ovat olleet varsin tyytyväisiä sekä kursseihin että käytettyihin opetusvälineisiin. Vakaina pysyneet opiskelijamäärät kertovat osaltaan kurssin tarpeellisuudesta.

- Opiskelijamme ovat arvostaneet mahdollisuutta perehtyä huippuluokan ERP-järjestelmään. Paranevat valmiudet ovat myös auttaneet kursseille osallistuneita työpaikan saannissa, Virtanen tietää.

Asiat ovat sujuneet myönteisesti myös opettajan näkökulmasta. Opetuksen sisältöä kehitetään silti koko ajan eteenpäin. Yliopisto haluaa tarjota opiskelijoilleen uusinta tietoa kehittyvistä teknologioista ja toimintatavoista.

- On hienoa, että olemme voineet liittää opinto-ohjelmaamme sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeita vastaavan ainutlaatuisen opintokokonaisuuden. Olen tyytyväinen sekä teknologiaratkaisumme toimivuuteen että Logican haluun ja kykyyn kuunnella toiveitamme. Positiivisen asenteen ja yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa, Virtanen painottaa.

Uusinta Microsoft-teknologiaa

Koulutusympäristö perustuu Microsoftin uusimpiin ohjelmistoihin ja teknologioihin. Käytössä olevia ratkaisuja:
· Toiminnanohjaus: Microsoft Dynamics AX
· Palvelimet: Windows Server 2003 ja SQL Server
· Työasemat: Windows XP ja Microsoft Office 2003

Lisätietoja:
Microsoft, johtaja Juha Karppinen, juha.karppinen@microsoft.com, puhelin 09 525501
Logica, johtaja Heikki Hahl, heikki.hahl@wmdata.fi, puhelin 040 572 7988
TTY, tiedonhallinnan laitos, assistentti Pasi Virtanen, pasi.virtanen@tut.fi, puhelin 050 336 6400

Julkaistu: syyskuu 12, 2006