Benefits of Microsoft Dynamics

Enables confident decision making

Tools

Microsoft Dynamics tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Liiketoiminnan tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Sopeutuakseen näihin muutoksiin organisaatiosi tarvitsee liiketoiminnan ohjaustyökalut, jotka tarjoavat kattavan, ajantasaisen näkymän kriittiseen tietoon. Seuraavassa on esitelty muutamia tapoja, joilla Microsoft Dynamics –ratkaisut auttavat organisaatiotasi perusteltujen liiketoimintapäätösten tekemisessä.

Mahdollista työntekijöiden tehokas toiminta

  • Anna organisaatiosi jäsenille heidän työssään tarvitsemansa informaatio. Kullekin työntekijäroolille muokattu liiketoimintatieto auttaa tekemään päätöksiä nopeasti ja toimimaan tehokkaasti.

  • Lyhennä ratkaisun omaksumiseen tarvittavaa aikaa. Microsoft Dynamics –ratkaisut toimivat yhdessä tuttujen ohjelmistojen kuten Microsoft Office Wordin tai Microsoft Office Excelin kanssa ja niiden käyttökokemus on samanlainen. Työntekijäsi voivat hyödyntää ERP:n ja CRM:n käytössä jo aiemmin oppimiaan taitoja.

Muodosta käsityksesi liiketoiminnan tilasta olennaisen ja ajantasaisen tiedon pohjalta

  • Seuraa toiminnan kriittisiä mittareita. Kriittiset menestyksen mittarit (Key Performance Indicator, KPI) auttavat seuraamaan erilaisten projektien ja toimenpiteiden vaikutuksia asetettujen ylätason tavoitteiden saavuttamiseen. Mikäli mittareiden numeroarvoissa on poikkeamia, automaattiset hälytykset auttavat reagoimaan ja tekemään muutoksia nopeasti.

  • Paranna raportointia. Microsoft Dynamics –ratkaisut hyödyntävät Microsoft SQL Server –tietokantaratkaisun Business Intelligence (BI) –työkaluja. Raporttien ajaminen, tietovarastojen luominen ja tiedon hallinnointi ja hyödyntäminen on helppoa.

  • Hallinnoi arkaluontoisen tai luottamuksellisen tiedon käyttöoikeuksia. Organisaatiossasi valtuutetut esimiehet jakavat pääsyoikeuksia järjestelmissä olevaan liiketoimintatietoon. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kriittisen tiedon jakamisen vain niille, joilla tulee olla siihen oikeus.

  • Mahdollista paremmat päätökset. Kun liiketoiminnalle kriittinen tieto on koko organisaation käytettävissä, perustuvat päätökset todelliseen ja ajantasaiseen tietoon arvailun tai “mutun” sijaan.

Toimi lakien ja säädösten mukaan

Rakenna johdonmukaiset ja toimivat prosessit. Microsoft Dynamics auttaa prosessien rakentamisessa ja harmonisoinnissa. Ohjatut prosessit varmistavat sovittujen toimintamallien, lakien ja säädösten mukaan toimimisen läpi organisaation.

Varmista prosessien säännönmukaisuus. Microsoft Dynamics –ratkaisut auttavat arkaluontoisen tiedon hallinnoinnissa ja säännöstenmukaisen kommunikoinnin toteuttamisessa eri sidosryhmien kanssa.