Benefits of Microsoft Dynamics

Familiar to your people

Tools

Microsoft Dynamics on loppukäyttäjille tuttu

Mahdollistaa henkilöiden ja tiimien tehokkaan yhteistyön

Helpoin tapa parantaa organisaation tuottavuutta on vapauttaa henkilöstön aikaa rutiineista, uuden opettelusta ja ”puuhastelusta” tuottavan työn tekemiselle ja asiakkaille. Tarjoa työntekijöillesi työkalut, jotka toimivat samoin kuin Microsoft Office –ratkaisut, joita he jo käyttävät päivittäin.

Paranna tuottavuutta roolipohjaisten työkalujen avulla

Microsoft Dynamics –ratkaisut toimivat kuten muutkin Microsoft-työkalut, jotka ovat organisaatiosi jäsenille jo entuudestaan tuttuja. Tämä lyhentää ratkaisujen käytön oppimiseen tarvittavaa aikaa ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön. Microsoft Dynamics –ratkaisujen roolipohjaiset käyttöliittymät on rakennettu organisaatiossa eri rooleissa toimivien henkilöiden tehtäväkenttien mukaisesti, ja työntekijän on helppo edelleen muokata sitä omien mieltymystensä ja työskentelytapojensa mukaiseksi. Tämä lyhentää koulutukseen ja räätälöinteihin tarvittavaa aikaa ja nopeuttaa investoinnin takaisinmaksua.

Ohjelmisto, joka on suunniteltu kunkin työroolin vastuiden mukaisesti mahdollistaa:

 • Henkilökohtaisen tuottavuuden nostamisen

 • Paremman ymmärryksen liiketoiminnan tilasta kaikilla organisaatiotasoilla

 • Organisaation toiminnan tuloksellisuuden

Microsoft Dynamics -asiakasmallinnus. Perustuen laajaan tutkimukseen ja asiakkailta saamaamme palautteeseeen Microsoft on kehittänyt mallin roolipohjaisten ohjelmistojen kehittämiselle. Malli mahdollistaa eri rooleissa toimivien henkilöiden työnkuvan ja tehtävien dokumentoinnin ja visualisoinnin. Tämän tiedon pohjalta Microsoft rakentaa liiketoimintaratkaisujen, mukaanlukien Microsoft Dynamics –ratkaisujen käyttökokemusta yhä paremmin vastaamaan kussakin roolissa toimivien henkilöiden tarpeita.

Oheisen dokumentin kappale “People and Departments” antaa tarkemman kuvan asiakasmallinnuksestamme: Lataa white paper -dokumentti (englanninkielinen) (DOC 3.13 MB).

Microsoft Dynamics Customer Model

Microsoft Dynamics -asiakasmalli esittää organisaation työntekijät eri rooleissaan. Roolit ja henkilöhahmot perustuvat todelliseen käyttäjäinformaatioon ja Microsoftin tuotekehitys käyttää niitä yhteisenä ”kielenään” roolipohjaista käyttökokemusta edelleen kehittäessään.

Lataa tästä suurempi versio asiakasmallin roolikartasta:

Microsoft Dynamics -asiakasmalli (PDF 931 KB)
Microsoft Dynamics Customer Model: Departments and work

Osastot ja työnkulut –osio (Departments and work) Microsoft Dynamics –asiakasmallissa kuvaa yksityiskohtaisesti ylätason liiketoimintaprosesseja kullakin organisaation osastolla.

Lataa tästä suurempi versio kuvasta:

Microsoft Dynamics -asiakasmalli: Osastot ja työnkulut (PDF 1.27 MB)

Mahdollista henkilöstösi tehokas työskentely

Kun henkilöstösi omaksuu Microsoft Dynamics –työkalujen käytön helposti alusta saakka, heille jää enemmän aikaa tuottavalle työlle ja asiakkaille, ja he ovat tyytyväisempiä työhönsä. Saat hyötyä liiketoiminnallesi ja investointisi maksaa itsensä takaisin nopeasti.

Microsoft Dynamics –ratkaisujen ominaisuudet mahdollistavat tehokkaamman työnteon:

 • Tuttu, johdonmukainen käyttöliittymä joka toimii samalla tavoin ja yhdessä päivittäisten Microsoft Office –työkalujen kanssa

 • Nopea ja helppo pääsy liiketoiminnalle tärkeään tietoon työntekijän roolin mukaisesti

 • Harmonisoidut ja yksinkertaistetut prosessit ja vähemmän ”puuhastelua”

 • Työkalut yhteistyöhön läpi organisaatiorajojen

Integroidusta liiketoimintaratkaisusta hyötyä toiminnan eri osa-alueille

Integroimalla liiketoiminnan ohjaukseen käyttämänsä työkalut yhteen järjestelmään organisaatiosi saa hyötyjä kaikille toiminnan osa-alueille, esimerkiksi:

 • Yksinkertaista ja tehosta taloushallinnon tehtäviä. Hyödynnä samoja ohjelmistotaitoja kaikkeen tähän: Tilinpäätöksen tekeminen, kulujen hallinnointi, raportointi- ja analysointityökalujen käyttäminen, yhteistyö organisaation eri osien kanssa ja lakien ja säädösten noudattaminen.

 • Tee myynnistä tuloksellista. Hallinnoi tilauksia ja tuotantoa, rakenna kestäviä ja tuottavia asiakassuhteita, kommunikoi tehokkaasti asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa ja täytä tai ylitä asiakkaan odotukset jokaisessa kohtaamisessa.

 • Hyödynnä henkilöstöresurssisi. Mahdollista henkilöstöhallinto-osaston tehokas toiminta ja pidä henkilöstösi tyytyväisempänä. Anna työntekijöille mahdollisuus hallinnoida omia henkilötietojaan, yksinkertaista tai automatisoi henkilöstöhallintoon liittyviä rutiinitehtäviä ja virtaviivaista rekrytointiprosessejasi.

 • Luo ja jalkauta strategia. Yrityksen ylimmän johdon tulee tietää, mihin suuntaan laivaansa ohjaavat. Microsoft Dynamics –ratkaisut yhdessä muiden Microsoft-ohjelmistojen kanssa antavat johtajille työkalut tärkeisiin kysymyksiin vastaamiseen, ymmärryksen liiketoimintaympäristön tilasta, paremman selkänojan päätösten tekemiseen ja työkalut tehtyjen päätösten valuttamiseen organisaation jokaiselle jäsenelle.

IT-osasto liiketoiminnan menestyksen mahdollistajana

Microsoftin teknologiaympäristö antaa organisaation IT-osastolle mahdollisuuden hyödyntää samaa osaamista, samaa infrastruktuuria ja samoja järjestelmähallintatyökaluja kaikkien IT-ratkaisujen toteuttamiseen, jakeluun, valvontaan ja ylläpitoon.

Kun loppukäyttäjien koulutustarve on minimissään, IT-osaston henkilöstö voi keskittyä kriittisempiin tehtäviin. .NET Framework –ohjelmointiympäristön ja kehittäjätyökalujen avulla ratkaisujen muokkaaminen vastaamaan liiketoiminnan muuttuvia tarpeita on mahdollista myös jatkossa.