Tools

Pohditaanko yrityksessäsi näitä kysymyksiä?

Miten tehostaisimme kenttätyötä, saisimme työt kerralla kuntoon ja ajoissa?
 
Usein kenttätyössä on nähtävissä selkeitä tehostamismahdollisuuksia. Ajoissa ja kerralla kuntoon tehtyjen töiden määrää pystytään kumpaakin kasvattamaan merkittävästi. Tämä vaikuttaa parantavasti SLA:ssa määriteltyjen vasteaikojen saavuttamiseen, mikä parantaa kannattavuutta.

Nykyaikaisen kenttätyönohjausratkaisun avulla voidaan organisoida kenttätyöhenkilöstö tehokkaammaksi kokonaisuudeksi ja virtaviivaistaa kenttähuollon prosessia nopeammaksi ja tuottavammaksi.
   
Miten pystyisimme tekemään enemmän ja erilaisempia töitä samalla henkilöstöllä?
 
Perinteisesti tehtävätietojen sekä osaaja-, sopimus-, varaosatietojen ja huoltohistorian yhdistäminen kenttätyön ohjaukseen on ollut hidasta ja manuaalista. Tällä on suora heikentävä vaikutus kenttähenkilöstön tuottavuuteen.

Kenttätyönohjausratkaisun osaamistietokannassa on tiedot oikeasta osaajasta ja tarvittavat tiedot kenttätöistä, joka mahdollistaa lopulta erilaisempien ja useampien töiden suorittamisen samassa ajassa samalla henkilöstöllä.
   
Miten vähentäisimme asiakasreklamaatioita?
 
Huono suunnittelu sekä väärin tai väärään aikaan tehdyt työt aiheuttavat asiakasreklamaatioita. Tämä vaikuttaa heikentävästi SLA:n sovittujen palvelutasojen saavuttamiseen ja kannattavuuteen.

Hyvällä järjestelmällä sekä työnohjaus että laskutus toimivat nopeasti ja täsmällisesti. Reklamaatioiden määrä ja niihin käytetty aika sekä sanktiomaksut voivat olla merkittäviä tehostamiskohteita, joihin kenttätyönohjausratkaisua käytetään.

Tärkeintä on luonnollisesti laadukkaan asiakaspalvelun mukanaan tuoma myönteinen asiakaskohtaaminen.
   
Miten nopeuttaisimme asiakaslaskutusta?
 
Manuaaliset prosessit ja integroimattomat järjestelmät aiheuttavat virheita sekä viivettä laskutukseen. Laskuttamattomiin töihin voi olla sitoutunut merkittävästi pääomaa.

Integroidussa ratkaisussa sähköisten työtilausten oikeellisuus kasvaa, oikeat tiedot seuraavat työtä ja raportointi tapahtuu nopeasti ja mobiilisti. Laskutuksen saattaa nopeutua useilla päivillä, joka vaikuttaa suoraan yrityksen rahoitustilanteeseen.

Rahankierron nopeutumisen ohella virheettömällä prosessilla on suora yhteys yrityksen hallinnollisten resurssien ohjaamseen ja sitä kautta kustannustehokkuuteen.
   
Voisimmeko vähentää matka-aikaa karttaintegraatiolla?
 
Matka-aika on merkittävä kustannusajuri kenttätöissä. Vanhoissa järjestelmissä karttaintegraatio on usein puuttunut, mikä on vaikeuttanut huomattavasti työnsuunnittelua.

Nykyaikaisen kenttätyönohjausratkaisun karttasovellus mahdollistaa ajoreittien suunnittelun, resurssisuunnittelun ja tietojen visualisoinnin sekä hallinnan kartalla. Matkustusajassa voidaan saavuttaa muutamista minuuteista useiden kymmenien minuuttien säästöjä per työtehtävä. Tämä tuo mukanaan luonnollisesti myös polttoainesäästöjä, jotka vuositasolla ovat merkittävät ja omalta osaltaan pienentävät tuottamaamme hiilijalanjälkeä.

Pyydä lisätietoa Suur-Savon Sähkötyön Microsoft Dynamics toteutuksesta

Harry Ollikainen, myyntipäällikkö
Gsm: +358 50 386 5378
Digia Oyj, Hiomotie 19, FI-00380 Helsinki

Lähetä sähköpostia:

www.digia.fi