Tools

Miksi Microsoft Dynamics valmistavalle teollisuudelle?

Menestyminen valmistavan teollisuuden kilpailussa edellyttää oikeiden tuotteiden valmistamista oikeina määrinä, oikeaan aikaan, hyvällä laatutasolla ja hintaan, jonka asiakas on valmis maksamaan. Joustavuus vastata lakien ja säädösten vaatimuksiin ja asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin on menestyksekkään liiketoiminnan edellytys. Näihin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää kykyä tehdä nopeita päätöksiä, jotka pohjautuvat ajantasaiseen ja oikeaan tietoon.

Microsoft Dynamics ERP – ja CRM – ratkaisut toimivat samalla tavoin ja yhdessä muiden tuttujen Microsoft-ratkaisujen kanssa. Ne automatisoivat ja tehostavat taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen prosesseja.

Strukturoidun ja vapaamuotoisen työskentelyn yhdistäminen

 • Tarjoa yhdenmukainen, reaaliaikainen näkymä liiketoimintatietoon kaikille tulosyksiköille ja osastoille

 • Varmista tiedonkulku tuotekehityksen, tuotannon ja alihankkijoiden välillä

 • Optimoi prosessit minimoidaksesi varastoarvot samalla kuitenkin asiakkaiden vaatimukset täyttäen

 • Jaa järjestelmissä olevaa tietoa Internetin yli

Tehokasta projektihallintaa

 • Hyödynnä täsmällinen tieto eri projektien tilanteesta

 • Seuraa aktiviteetteja ja resursseja ylätasolta aina pienimpiin yksityiskohtiin

 • Hyödynnä olemassaolevien tai aikaisempien projektien tietoja, sisältöä ja kokemuksia

Laadukasta asiakaspalvelua

 • Yksi näkymä asiakkaaseen

 • Aikaisemmin siiloutuneen tiedon jakaminen tehokkaasti kaikille

 • Tarjoa asiakkaille mahdollisuus itsepalveluun

 • Koordinoi monikanavaista asiakasviestintää

 • Työskentele yhdessä asiakkaiden kanssa uusien tuotteiden kehittämiseksi

Asiakkaiden tarpeiden ja organisaatiosi toimituskyvyn mukaisia tarjouksia

 • Ota tarjouksissa huomioon reaaliaikainen toimituskapasiteetti

 • Optimoi asiakkaan vaatimusten ja toimituskyvyn yhdistelmä

 • Kirjaa asiakkaan toiveet täsmällisesti

Joustavaa tuotannonsuunnittelua

 • Käytä hyväksesi näkymää koko toimitusketjuun reagoidaksesi nopeasti ja oikein muutoksiin ja ongelmiin

 • Tarkastele tietoja ennestään tuttujen työkalujen kuten Microsoft Office Excelin avulla

 • Tarjoa tukea erilaisille tuotantomalleille

Lean-johtamisfilosofia

Tehokkaan valmistustoiminnan ylläpitäminen nykypäivän ympäristössä ei ole helppoa, mutta Lean-filosofian omaksuminen saattaa antaa yrityksellesi kilpailuedun. Tyypillisillä tuotantolaitoksilla on paljon alihankkijoita, paljon rajapintoja, monimutkaiset tietovirrat ja ristikkäisiä prosesseja. Kaikki tämä voi heikentää tilausten, raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden sekä tuotannon läpinäkyvyyttä. Saavuttaakseen maksimaalisen tehokkuuden valmistavan teollisuuden yrityksen tulee systemaattisesti tunnistaa ja poistaa tehottomuustekijöitä.

Lean-filosofia perustuu neliportaiseen, jatkuvan kehittämisen kehään:

 • Arvoketjun määrittäminen, jolloin tuotantoketjun jokainen vaihe syötteineen ja tuotoksineen dokumentoidaan

 • Arvoketjun analysoiminen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen

 • Tunnistettujen parannuskohteiden toteuttaminen ja jatkuva kehittäminen tehdassaleissa

 • Johto raportoi ja arvioi tulokset ja aloittaa prosessin alusta uudelleen.

Lähes 90 % suomalaisista alihankintatoimialan liiketoimintapäättäjistä käyttäisi tehokkaammilla tietojärjestelmillä säästetyn, päivittäin vapautuvan 30 minuutin työajan lisätöiden tekemiseen tai työnsä laadun parantamiseen. Tulos käy ilmi Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet –tutkimuksesta, joka toteuttiin syyskesällä 2010.
Lataa tutkimus tästä (pdf)

Prosessiteollisuus

Kappaletavarateollisuus

Lue lisää kansainvälisiltä Microsoft Dynamics -sivuilta