Solutions for your Business Needs

Help reduce costs and streamline IT management

Tools

IT-kustannusten alentaminen

Microsoft Dynamics –ratkaisut auttavat yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan IT-hallintoa

Kun tavoitteena on tehdä enemmän pienemmillä kustannuksilla, joutuvat monet IT-osastot arvioimaan mm. toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan ratkaisutarpeet uudestaan. Microsoft Dynamics –ratkaisujen avulla voit hallita ja karsia IT-kustannuksiasi mm. seuraavasti:

 • Tiedon hallinta käyttöönoton ja ensimmäisen migraation aikana, myös eri järjestelmien välillä, on helpompaa.
 • Voit hyödyntää aiempaa Microsoft-teknologiaosaamista, joka vähentää muutosvaatimuksia sekä lyhentää uuden IT-henkilöstön koulutusaikaa.
 • Yleiset IT-tehtävät yksinkertaistuvat ja virtaviivaistuvat, kun työntekijöitä voidaan ohjata omatoimisuuteen.
 • Tarvittavan tuen määrä vähenee, kun tietoja ei tarvitse syöttää useaan kertaan.
 • Tuottavuus paranee, kun voit hyödyntää yrityksesi jo olemassa olevia IT-investointeja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.
Microsoft Dynamics –liiketoimintaratkaisujen avulla IT-henkilöstön on helpompi yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa yleisiä tietohallinnon tehtäviä, helpottaa integraatiota, jotta olemassa olevia IT-investointeja voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, sekä alentaa kustannuksia. Se on mahdollista mm. seuraavilla tavoilla:
 • Microsoft Dynamics –ratkaisut hyödyntävät Microsoftin muita tuotteita, joita yritykselläsi mahdollisesti jo on käytössään, kuten Windows Server tai Microsoft SQL Server. Hyödyntämällä yritykselläsi jo olemassa olevia palvelimia ja lisenssejä voit alentaa kokonaiskustannuksia.
 • ERP-järjestelmän hyödynnettävyyttä voidaan laajentaa ohjelmoitavilla työkaluilla, jotka mahdollistavat nopean integraation ulkopuolisiin tietolähteisiin, kuten web-palveluihin ja erillisiin sovelluksiin.
 • Microsoft Dynamics –ratkaisun käyttöönotossa ja ylläpidossa tarvittavaa osaamista on yleisesti saatavana – todennäköisesti jo nyt omassa organisaatiossasi.
 • Microsoft Dynamics –ratkaisu toimii Microsoft Essential Business Server –tuotteen kanssa. Voit tarkastella, valvoa ja ohjata koko IT-infrastruktuuriasi, Microsoft Dynamics mukaanlukien, keskitetystä ohjauskonsolista.
 • Asiakaskohtaisten konfigurointien ja muutosten käsittely on helppoa, kun voit hyödyntää avointa arkkitehtuuria ja oliopohjaista kehitysympäristöä.
 • Työntekijät voivat hyödyntää monipuolista itsepalvelutoiminnallisuutta sekä helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla perinteisesti IT-henkilöstölle ohjattavien tehtävien kuten henkilökohtaisten tietojen päivittämisen ja erilaisten raportointitoimeksiantojen määrä vähenee.
 • Toiminnanohjausjärjestelmä on helposti laajennettavissa kun uusia yhtiöitä tai toimipisteitä otetaan käyttöön.