Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Microsoft Dynamics henkilöstöhallinnolle

Ihmiset taitoineen ja työpanoksineen voivat hyvinkin olla organisaatiosi tärkein pääoma. Toisaalta palkat, edut ja hallintokustannukset muodostavat suuren osan liiketoiminnan kuluista. Microsoft Dynamics AX:n henkilöstöhallinto-ominaisuuksien avulla potentiaalin hyödyntäminen ja työvoiman uskollisuuden lisääminen on helpompaa. Ohjelmisto auttaa vähentämään kuluja ja palkkojen, etujen, rekrytoinnin ja työsuoritusarviointien hallinnan monimutkaisuutta.

Työntekijöiden tukeminen

Ihmiset haluavat hallita itse henkilökohtaisia tietojaan ja urasuunnitelmiaan. Toimivalla henkilöstöhallinnon ratkaisulla työntekijöille taataan helppo pääsy yhteystietoihin, poissaoloseurantaan, työsuoritusarviointeihin, henkilökohtaisiin palkkatietoihin, etujen päivityksiin ja muihin heitä koskeviin tietoihin. Työntekijät voivat päivittää tietoja itse ja päästä siten osallistumaan asioiden hoitoon, mikä lisää tyytyväisyyttä työnantajaan. Käyttäessään perustoimintoja itsenäisesti työntekijät myös yksinkertaistavat henkilöstöhallintoa.

Hallinnon tuottavuuden parantaminen

Automatisoinnilla ja ohjelmistotyökalujen järkevällä käytöllä voidaan yksinkertaistaa hallintoa ja valvoa kustannuksia. Microsoft Dynamics AX:n henkilöstöhallinnon ominaisuudet tehostavat rekrytointia, palkkaamista ja työsuoritusten arviointia, helpottavat säännösten noudattamista ja edistävät yhdenmukaista ja tuottavaa viestintää. Tämän seurauksena organisaatiosi voi maksimoida ihmisiin, taitoihin ja henkilöstöhallintoon tekemänsä sijoituksen tuoton.

Liiketoimintaan parhaiten sopivan henkilöstön suunnittelu

Organisaatiosi päätöksentekijöiden on kyettävä arvioimaan kunkin työntekijän ja tiimin suorituskykyä ja ohjaamaan sitä liiketoiminnan tavoitteita tukevaan suuntaan. Microsoft Dynamics AX antaa mahdollisuuden työvoiman osaamisen arvioimiseen, kehitys- ja kasvumahdollisuuksien määrittämiseen sekä parhaat menestysmahdollisuudet takaavien tiimien ja liiketoimintayksiköiden kokoamiseen. Lisäksi voidaan saavuttaa henkilöstöhallintoon liittyviä tavoitteita mitattavissa olevien, konkreettisten tulosten avulla kohtuulliseen hintaan. Näin yritysjohdolla on mahdollisuus keskittyä liiketoiminnan strategiseen ohjaamiseen.

Katso myös osaamisen johtaminen täältä

Lue lisää kansainvälisiltä Microsoft Dynamics -sivuilta