Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Microsoft Dynamics IT-hallinnolle

Alenna kustannuksia, integroi järjestelmiä, laajenna työnteon mahdollisuuksia ja paranna tuloksia

IT-henkilöstö vastaa tietokoneista, verkosta ja sovelluksista, jotka ohjaavat yrityksen operatiivista toimintaa ja taloushallintoa sekä auttavat henkilöstöä kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä kautta koko organisaation. Ellei tieto kulje joustavasti yrityksen tietojärjestelmien läpi, toiminta ei ole tehokasta eikä aina edes mahdollista. IT-päälliköiden täytyy valvoa monitahoisten järjestelmiensä käytettävyyttä päivittäin ja seurata jatkuvasti myös teknologian kehittymistä, jotta he saavat tietoa mahdollisista kilpailuetua lisäävistä teknologioista.

Henkilöt

Timo, IT-päällikkö

Timo, IT-päällikkö

IT-päällikkönä minun on huolehdittava, että yrityksemme verkko ja tietokoneet ovat toimintakunnossa, ja että työntekijöillä on oikeat tiedot ja työkalut työtehtäviensä hoitamiseen. Minun tehtäväni on valita, ottaa käyttöön ja hallinnoida yrityksemme IT-investointeja niin, että ne omalta osaltaan auttavat yritystämme saavuttamaan asetetut liiketoimintavoitteet.

Työtäni hankaloittaa se, että monet osastomme käyttävät erillisiä järjestelmiä, jolloin samat tiedot ovat useammassa paikassa, eivätkä ne aina ole yhdenmukaisia. Ei riitä, että koneet ja järjestelmät ovat käyttökunnossa, vaan minun tulee myös varmistaa, että kriittinen tieto siirtyy näiden erillisjärjestelmien välillä oikein ja on oikeaan aikaan niiden henkilöiden käytettävissä, jotka sitä tarvitsevat.

Prosessit

Microsoft Dynamics ERP- ja CRM-ratkaisut tekevät IT-henkilöstön työstä helpompaa, kun järjestelmät keskustelevat keskenään, usein myös täysin automaattisesti. Microsoft Dynamics –ratkaisujen ansiosta loppukäyttäjät pääsevät käsiksi tietoon omatoimisesti, jolloin IT-ammattilaiset voivat keskittyä lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

  • Alhaisemmat kustannukset. Microsoft Dynamics –ratkaisut on rakennettu standardoidulle Microsoft-alustalle, mikä auttaa yritystäsi alentamaan kustannuksia. Käytössäsi on ehkä jo useita Microsoft Dynamics –ratkaisujen tukemia teknologioita, kuten Windows Server, Microsoft SQL Server tai Windows SharePoint Services. Tällöin et tarvitse erillisiä lisenssejä, ja säästät myös koulutuskustannuksia ja –aikaa, kun teknologia on henkilöstöllesi jo ennestään tuttu.

  • Tuttu käyttökokemus. Microsoft Dynamics –ratkaisut toimivat samalla tavoin kuin tutut Microsoft-sovellukset, esimerkiksi Microsoft Office. Roolipohjainen käyttöliittymä antaa valmiit tiedot ja näkymät eri roolien tai osastojen tarvitsemiin toimintoihin. Näiden ansiosta Microsoft Dynamics –ratkaisun oppiminen ja käyttö on helppoa, mikä puolestaan vähentää käyttäjätuen tarvetta.

  • Joustava. Microsoft Dynamics –ratkaisujen joustava standardoitu arkkitehtuuri, joka hyödyntää Microsoft .NET –komponentteja, kuten Windows Workflow Foundationia, auttaa organisaatiotasi lisäämään toiminnallisuutta ja päivittämään työnkulkuprosesseja vastaamaan muuttuvia olosuhteita nopeasti ja helposti. Näin voit varmistaa, että käyttämäsi liiketoimintaratkaisu mukautuu aina liiketoimintasi vaatimuksiin.

  • Yksinkertaisemmat loppukäyttäjäraportit. Microsoft Dynamics –ratkaisujen avulla tärkeän liiketoimintatiedon välittäminen riittävän laajasti organisaatiossasi on helpompaa, kun henkilöt itse pääsevät kiinni oikeaan tietoon silloin kun sitä tarvitsevat. Kun käytät Microsoft SharePoint –tuotteita ja –teknologiaa, tieto on käytettävissä web-selaimen kautta. Ja koska Microsoft Dynamics on rakennettu toimimaan yhdessä Microsoft Office –tuotteiden, kuten Outlook ja Excel kanssa, työntekijäsi voivat käyttää ennestään tuttuja työkaluja täydentävien analyysien tekemiseen.

  • Joustava käyttöönotto. Voit hankkia Microsoft Dynamics ERP- ja CRM-ratkaisut joko suoraan itselle tai palveluntarjoajan ”hostaamana” palveluna sen mukaan, mikä on organisaatiosi kannalta sopivin, joustavin ja kustannustehokkain vaihtoehto.