Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Microsoft Dynamics markkinointiosastolle

Hallinnoi kampanjoita, rakenna uskollinen asiakaskunta ja kasvata markkinaosuutta

Markkinointiosastojen tehtävänä on kehittää ja jalkauttaa organisaation markkinointistrategia, välittää avainviestit kohdeyleisölle menestyksellisesti ja jalostaa tulevia markkinointitoimenpiteitä aiemmin saavutettujen tulosten perusteella. Hoitaessaan ja hallinnoidessan kampanjoita ja mitatessaan niiden tuloksia markkinointiosastot hyötyvät pitkälle automatisoidusta asiakkuudenhallintajärjestelmästä (CRM), joka yhdistää markkinointiosaston myynti- ja talousosastojen ja muiden organisaation osien kanssa.

Henkilöt

Julia, markkinointijohtaja

Julia, markkinointijohtaja

Myynti- ja markkinointijohtajana vastaan yrityksemme yleisestä markkinointistrategiasta. Ensisijainen tavoitteeni on kasvattaa markkinaosuuttamme suhteessa kilpailijoihin. Sen vuoksi seuraan jatkuvasti markkinointitoimenpiteidemme tehokkuutta ja pyrin kehittämään käynnissä olevia ja tulevia kampanjoita entistä vaikuttavammiksi.

Osa työstäni koostuu alaisteni kanssa pidettävistä palavereista, joissa keskustelemme markkinoinnin käytännön asioista. Teen myös tiivistä yhteistyötä muun johtoportaan kanssa kehittääksemme strategiaamme. Myynnin kehittymisen ja markkinointikampanjoiden palautteiden seurantaa on myös tehtävä jatkuvasti. Tarvitsemme riittävästi tietoa, jonka perusteella voimme ohjata toimintaamme oikeaan suuntaan. Microsoft Dynamics CRM tarjoaa kokonaiskuvan asiakkaistamme ja myynnistämme. Sen avulla voimme hioa markkinointiaktiviteettejamme ja kohdentaa ne oikein.

Prosessit

Microsoft Dynamics parantaa markkinointitoimenpiteitäsi useilla avainalueilla: se mahdollistaa markkinatutkimukset ja –analyysit sekä kampanjoiden hoidon ja niiden tehokkuuden seurannan. Microsoft Dynamics CRM vapauttaa henkilöstösi aikaa rutiinitehtävistä markkinointiketjun kaikissa vaiheissa, jotta he voivat käyttää aikaansa luovaan työhön ja asiakasryhmien ymmärtämiseen.

  • Myyntimahdollisuuksien analysointi. Microsoft Dynamics CRM välittää markkinointijohdolle tietoa, jonka avulla voidaan kohdentaa markkinointikampanjat oikein, parantaa niiden tuloksia ja sitä kautta lisätä myyntiä. Kampanjat, jotka on käynnistetty Microsoft Dynamics CRM –ratkaisussa sisältävät markkinasegmentointiprofiilit, jotka tuottavat tilastollista palautetta kampanjan onnistumisesta. Kampanjan seurantaraportti antaa tietoa kampanjaan liittyvien tehtävien etenemisestä ja loppuunsaattamisesta ja kampanja-analyysi sisältää kampanjan päivämäärät, tavoitteet, saadut asiakasvastaukset sekä kampanjan taloudelliset vaikutukset.

  • Markkinointikampanjoiden rakentaminen. Microsoft Dynamics CRM auttaa yksinkertaistamaan tehtäviä, joita monimuotoisen kampanjan luominen edellyttää. Kampanja voidaan luoda ohjatun toiminnon avulla ja kampanjan etenemisen seurannassa voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Markkinoinnin automatisoinnin toiminnot auttavat sinua toteuttamaan kaikki kampanjan vaiheet viestinnästä ja mainonnasta tapahtumiin ja niiden seurantaan helposti ja virtaviivaisesti. Laajan kontaktien hallinnan avulla voit tehdä henkilökohtaista viestintää joko suoramyynnin, asiakaspalvelun, sähköpostin, webin tai mobiililaitteiden kautta.

  • Analyysit ja raportit. Voit liittää kampanjan sisäiseen projektiin, jonka kautta näet sijoitetun pääoman tuoton reaaliaikaisesti, ja tiedot vastausprosenteista, tuotoista ja kuluista ovat käytettävissäsi koko ajan. Kampanjoiden tilaraportit näyttävät yhteenvedon kampanjasta ja sisältävät myös suunnitellut ja toteutuneet ajat sekä pääkampanjan tiedot, mikäli kampanja on osa laajempaa kokonaisuutta. Kampanjoiden vertailuraportti näyttää yrityksesi parhaiten ja heikoimmin onnistuneet kampanjat eri näkökulmista, esimerkiksi kustannustehokkuuden ja asiakaspalautteiden kannalta. Näin voit ohjata markkinointipanostukset sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty liiketoiminnalle.