Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Microsoft Dynamics tuotannolle

Virtaviivaista prosesseja, valvo kustannuksia ja nopeuta lanseeraussyklejä

Suunnittelu, tuotanto, laadun varmistus ja asiakaspalvelu – tuotannon tehtävänä on lisätä voittoa tuomalla laadukkaita tuotteita markkinoille oikeaan aikaan sekä tarjota parasta mahdollista asiakaspalvelua.

Organisaation tuotanto käsittää osastoja kuten tuotekehitys, suunnittelu, materiaalihallinto, tuotanto, tehdastoiminnot, osto, varastointi, lähettämö ja vastaanotto. Jotta yhteistyö eri osastojen välillä on mahdollista, tarvitsee tuotannon tiimi toiminnanohjausjärjestelmän, joka tarjoaa yhden tietovaraston ja alustan jaetuille prosesseille.

Kun eri osastojen käytössä on yksi yhteinen järjestelmä, on helpompi varmistaa, että tilauksissa on tarvittavat tiedot ja että ne on syötetty ajoissa ja oikein. Integroitu järjestelmä mahdollistaa myös poikkeustilanteiden mahdollisimman joustavan hoitamisen. Johtajilla eri puolilla ja tasoilla organisaatiota on pääsy samaan tietolähteeseen, joten jokainen on ajan tasalla asiakkaiden tarpeista, materiaalivirroista ja tuotannon aikatauluista.

Henkilöt

Veikko, tuotannon johtaja

Veikko, tuotannon johtaja

Tehtäväni on saattaa ihmiset yhteen, jotta voimme toteuttaa liiketoimintastrategiaamme. Varmistan, että vastuullani olevilla osastoilla on tarvitsemansa tiedot oikeaan aikaan. Tapaan joka päivä varaston, tuotannon, oston ja materiaalihallinnon esimiehiä. Tutkimme yhdessä myyntitilausraportteja ja yritämme ratkoa niissä mahdollisesti olevia huolenaiheita. Tehtäväni on ennakoida mahdollisia haasteita, kuten poikkeamat normaaleista käytännöistä tai epätavallisen suuret tilaukset, ja koordinoida ratkaisut niihin keskustelemalla, priorisoimalla ja suunnittelemalla huolellisesti. Yritän myös viettää jonkin aikaa tuotannossa ja tarkistaa tilanteet käyttöpäälliköiden ja työnjohtajien kanssa.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että ihmisillä on riittävästi tietoa työnsä hoitamiseen. Siksi arvostan yrityksemme valitsemaa Microsoft Dynamics ERP –ratkaisua. Se on hyvin samankaltainen kuin meille ennestään tutut Microsoftin ohjelmistot, joten raportin saaneet henkilöt voivat helposti porautua itseään kiinnostavaan tietoon tai ryhtyä saamansa datan perusteella välittömiin toimenpiteisiin.

Susanna, tilaustenkäsittelijä

Susanna, tilaustenkäsittelijä

Teen työpäivän aikana paljon erilaisia asioita, mutta tilausten käsittely on tärkein tehtäväni. Varmistan, että tuotannon työntekijöille jää riittävästi aikaa valmistella tilaukset lähetysvalmiiksi. Autan kiireellisten tilausten käsittelyssä ja hoidan asiat, jos tilauksissa on ongelmia.

Tämän lisäksi autan muita osastoja ostotilausten ja laskutusten kanssa. Olen jatkuvasti yhteydessä ostopäällikön kanssa. Tarkistan varastosaldotilanteen joka päivä Microsoft Dynamics –järjestelmästä, jotta näen, mitä tuotteita tarvitsee tilata lisää. Työskentelen tiiviisti myös talousosaston kanssa, jotta voimme estää automaattiset tavaratoimitukset sellaisille asiakkaille, joilla on ongelmia suoritusten kanssa.

Sami, varastopäällikkö

Sami, varastopäällikkö

Huolehdin omalta osaltani yrityksen kannattavuudesta varmistamalla, että toimitukset tapahtuvat ajallaan, että ne vastaavat tilausta ja saapuvat perille ehjinä. Ajoittain ongelmana on, ettei tuotteita ole riittävästi, joten yritän varmistaa, että pystyisimme vastaamaan kysyntään mahdollisimman hyvin. Lähetysten vastaanottotoiminnot ovat myös tärkeässä roolissa työssäni. Saapuva lähetys saattaa sisältää tuotteita, joita tarvitsemme lähetettäväksi nopeasti eteenpäin asiakkaille. Vertailen, miten lähetykset voitaisiin hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti; saatamme esimerkiksi purkaa kaksi saapuvaa toimitusta ja pakata ne uudelleen yhdeksi lähetykseksi sen sijaan että toimittaisimme ne kahtena erillisenä lähetyksenä.

Työpäivän päätteeksi haluan todeta, että olemme pystyneet toimittamaan niin paljon tavaraa ja niin täsmällisesti kuin mahdollista, ja että varastossa kaikki on kunnossa seuraavaa päivää varten.

Prosessit

Microsoft Dynamics toimii yhteisenä tietolähteenä yrityksen eri prosesseille kuten suunnittelu, materiaalihallinto, vastaanotto ja lähettämö, ja auttaa näitä työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Dynamics ERP –ratkaisulla vastaat mm. seuraaviin toiminnan haasteisiin:

  • Tehokas tilausten syöttö ja toimittaminen. Jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti, tuotannon on pidettävä tiukka ote tilaustenkäsittelystä, välitettävä tilaukset nopeasti oikeisiin paikkoihin ja huolehdittava, että varastossa on riittävä määrä tuotteita tilausten hoitamiseksi. Microsoft Dynamics antaa tilaustenkäsittelijöille tarkoituksenmukaisen ja tutuntuntuisen työkalun, jonka avulla he pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti asiakaspalvelun, myynnin, oston ja varaston kanssa.

  • Integroitu kysynnän suunnittelu.Tuotannon ja jakelun kannalta kysynnän suunnittelu on ratkaiseva tekijä sille, onko tuotanto tehokasta ja hoidetaanko toimitukset kustannustehokkaasti ja oikeaan aikaan. Microsoft Dynamics auttaa tuotannon johtoa luomaan tarkkoja myyntiennusteita, jotka perustuvat aikaisempaan myyntiin ja asiakaskäyttäytymiseen. Raportit ja pääsy ajantasaisiin mittareihin auttavat saamaan läpinäkyvyyttä vallitseviin suuntauksiin. Materiaali-, tuotanto- ja logistiikkaosastot käyttävät tätä tietoa oman suunnittelunsa pohjana. Microsoft Dynamics yksinkertaistaa kysynnän suunnittelua tarjoamalla myös valmiin integraation Microsoft Office Exceliin.

  • Poikkeamien hallinta. Valmistuksen kannalta asiakastyytyväisyyttä mitataan ennen kaikkea kyvyllä valmistaa ja toimittaa asiakkaan haluamia tuotteita asiakkaan haluamana ajankohtana. Näin ollen tuotannon täytyy käsitellä tehokkaasti ennen kaikkea asiakkaiden tilaamat erikoistuotteet sekä tuotteet, jotka edellyttävät normaalista poikkeavia osia tai tuotantoprosesseja. Microsoft Dynamics tukee erityistilanteita kaikissa liiketoiminnan vaiheissa joustavien suunnittelu- ja tuotantovaihtoehtojensa avulla. Se käsittelee joustavasti myös ei-varastoitavia osia ja mahdollistaa uusien tuotteiden lisäämisen varastoon vaivattomasti. Koska Microsoft Dynamics –ratkaisuissa myynti- ja tuotantotoiminnot on integroitu taloushallintoon, on uusien tuotteiden edellyttämät taloushallinnon ohjaustiedot helppo laittaa kuntoon.