Solutions for your Role

Discover breakthrough business productivity designed specifically for your people.

Tools

Microsoft Dynamics myynnin ammattilaisille

Vastaa asiakkaiden tarpeisiin, kasvata myyntiä ja rakenna vahvat asiakassuhteet

Tyytyväisten asiakkaiden säilyttäminen ja uusien asiakkuuksien hankkiminen on välttämätöntä tuottavalle liiketoiminnalle. Myyntiosasto ei pelkästään pohjusta tulevaa kasvua, vaan myös muokkaa yrityksen suuntaa ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen luomalla ja ylläpitämällä hyviä asiakassuhteita.

Myyjillä täytyy olla käytössään tarkat myyntitiedot, viimeisimmät tuote- ja palveluhinnat sekä ajantasaiset asiakastiedot. Myyntiosaston menestys perustuu suurelta osin ajan tasalla olevaan, liiketoiminnan kannalta olennaiseen tietoon, joka helpottaa myyntihenkilöstöä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin. Asiakkuudenhallinnan (CRM) ratkaisut voivat antaa myyntiosastolle strategista kilpailuetua ja tarjota keskitetysti ja helposti sellaista tietoa, jota on muuten hankala löytää tai joka on talletettuna erillisissä järjestelmissä.

Helppokäyttöiset työvälineet vapauttavat aikaa liiketoiminnan tärkeimmälle menestystekijälle – asiakkaalle.

Henkilöt

Kari, myyntijohtaja

Kari, myyntijohtaja

Keskisuuren yrityksen myyntijohtajana vastaan paitsi asiakassuhteistamme ja myyjiemme toiminnasta ja tuloksista, myös tavoitteiden asettamisesta, myyntiresursseista sekä yritysimagostamme. Luotettavan ja vakaan myyntitiimin ja lujien asiakassuhteiden rakentaminen on minulle ykkösasia.

Aikatauluni on kireä ja työpäiväni ovat usein pitkiä. Asiakkuudenhallintaratkaisumme auttaa minua selvittämään viimeisimmät myyntiluvut ja sen, kuinka hyvin myyntitiimini on onnistunut saamaan uusista liideistä myyntitilauksia. Kun kaikki tiedot ovat aina ajan tasalla, voin reagoida nopeasti erilaisiin myyntiin liittyviin kysymyksiin, määritellä hinnoittelupolitiikkaa sekä seurata yksittäisten myyjien ja myyntitiimien suorituksia. Microsoft Dynamics CRM –ratkaisun avulla tiedän aina, kuinka olemme onnistuneet.

Mikäli asiakaspalvelussa tai myynnissä nousee esiin jotain erityistä, hoidan myös asioiden priorisoinnin. Jos saan puhelun tyytymättömältä asiakkaalta, Microsoft Dynamics CRM antaa minulle kaikki tarvittavat tiedot tästä asiakkuudesta historiatietoineen, ja voin hyödyntää tätä tietoa keskustellessani asiakkaan kanssa.

Mikael, asiakkuuspäällikkö

Mikael, asiakkuuspäällikkö

Työssäni asiakasvastaavana hoidan nimettyjä asiakkuuksiani ja vastaan myös asiakaspalvelustamme. Microsoft Dynamics CRM tekee työni huomattavasti helpommaksi, sillä jos asiakkaalla on jotain kysyttävää esimerkiksi tilauksestaaan, näen sekä asiakkaan että kyseisen tilauksen tiedot yhdestä paikasta. Olen vastuussa myös yleisestä asiakastyytyväisyydestä. Kun kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta, mikään seikka ei jää huomioimatta. Näin voin tarjota asiakkaillemme sellaista palvelua kuin he haluavat.

Kun kontaktien ja aktiviteettien ylläpito ja seuranta on helppoa, minulla jää enemmän aikaa asiakaspalvelulle ja nykyisten asiakkuuksien kasvattamiselle. Minun ei tarvitse muistella, mitä olen asiakkaalle viimeksi tavatessamme sanonut, sillä kaikki löytyy asiakastiedoista.

Prosessit

Myyntihenkilöstö toimii yrityksen etulinjasssa. On tärkeää pystyä mittaamaan myyjien toimintaa ja suorituksia tarkasti ja suunnitella kuinka myyntimahdollisuudet käsitellään ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Microsoft Dynamics CRM –ratkaisun avulla voit seurata ja ohjata myyjiesi työskentelyä, analysoida kuinka nopeasti he muuntavat uudet liidit prospekteiksi ja myynniksi, sekä arvioida kuinka suoritukset ovat muuttuneet eri tarkastelujaksoina.