Microsoft PIL Partnere

«Microsoft PIL Partnere er Norges dyktigeste pedagoger og innovatører som jobber i foretak i tett samarbeid med Microsoft in Education Norge. Sammen jobber vi mot kompetansekravene for det 21. århundret!»

Vi vil gjøre en forskjell !

Våre samarbeidspartnere er alle ildsjeler innenfor sitt spesialområde, og vi er veldig stolte av å ha dem med på laget. Vi jobber kontinuerlig med å gjennomføre flere gode prosjekter.  

 • AdSessor

  AdSessor tilbyr opplæring i Microsoft Office og Windows. Opplæringen "skreddersys" til dine behov. I tillegg produserer AdSessor digitale magasiner for lesing på internett.

 • Snow Castle AS

  Vi utvikler spill og spillbaserte læringsapplikasjoner for et internasjonalt marked. Støttet av en økende mengde forskning er vi overbevist om at spillmekanikk og spillbaserte læringsapplikasjoner vil revolusjonere digitale læremidler i og utenfor skolen.

 • Eva Bratvold Digital Kompetanse

  Eva arbeider med digital kompetanse i utdanningssektoren, med hovedfokus på pedagogisk bruk av IKT. Målsettingen er å øke den digitale kompetansen på alle skolenivåer.

 • PedSmia

  Vi holder kurs for lærere og skoleledere om flere emner, blant annet: bruk av dataspill i skolen og spillprogrammering, «labyrintisk pedagogikk», samt tverrfaglig organisering og metode med særlig vekt på simulering og storyline.

 • EDUMAX

  EDUMAX søker å være en helhetlig rådgiver på alt fra maskinvare og enheter til IKT-strategi. Vi har kompetanse på løsningsvalg og pedagogikk. Vi har praktiske erfaringer fra både klasserom og datarom.

 • Anne Cathrine Gotaas

  Anne Cathrine underviser i matematikk, men arbeider også i Akershus Fylkeskommune med opplæring av lærere innenfor pedagogisk bruk av IKT. Et av hennes fanesaker er bruk av IKT i matematikkfaget.

 • Pedkonsult

  Pedkonsult leverer et bredt utvalg av tjenester innenfor veiledning og prosjektledelse i skole og utdanningsinstitusjoner. Ellen har 20 års erfaring fra skoleverket, og har strategisk bruk av OneNote i undervisning som et av sine spesialområder.

 • WOWfabrikken

  WOWfabrikken tilbyr pedagogisk kompetanse på spill og smart teknologi. Vi vil at læring skal skjules i en følelse av WOW! Vi tilbyr foredrag, kursing og utvikling av unike prosjekter for skole og næringsliv. Vårt mål: Gjøre elever - og lærere kompetente!