Planlegg hverdagen som lærer

Ha oversikt over alle planer i din lærerhverdag, og del disse enkelt med elever, foresatte og kollegaer.

Jobb med oppgaver og lekser hvor og når som helst

Microsoft Office Web apps er en forenklet utgave av Office, med tilgang via web, slik at du og elevene alltid har tilgang til dokumentene du jobber med. Lær mer

Planer og kalendere

Tilrettelegg med kalendere som gir elever eller foresatte den oversikten de trenger, både for å planlegge fag, dager og måneder.  

 • Ukentlige klasseplaner

  Denne malen er laget som en støtte for deg i organiseringen av undervisningen. Den hjelper deg med å organisere ukens undervisningstimer eller elevplaner.

 • Mal for timeplanlegging

  Denne malen hjelper til med undervisningsplanleggingen, inkludert bl.a. oversikt og hensikt, målsetninger, informasjon, bekreftelser, elevaktiviteter og elevveiledning og lærerveiledning.

Oversikt over elevers prestasjoner

Få en oversikt over den enkelte elev gjennom bruk av digitale karakterbøker, evalueringsskjemaer og enkle oppsett for retting av prøver og karaktersetting. Slik sikrer du  også rettferdighet for elevene.  

 • Digital karakterbok i Excel

  I denne karakterboken vil Excel beregne totalt antall poeng, prosentverdier og bokstavkarakterer pr elev. Trinnvise instruksjoner er inkludert og det er lett å ha oversikt over en eller flere klasser.

 • Digital karakterbok for læreren

  Mal laget for lærere med flere fag og én klasse. Bl.a. kan læreren skrive et ark med sammendrag av resultatene for hver elev, og deretter sende sammendraget til foreldrene til hver enkelt elev som statusrapporter.

Maler for bruk i timen

Bruk maler somkan fremme elevenes prestasjoner i skolehverdagen.  

 • Den periodiske tabellen (engelsk)

  Denne periodiske tabellen dekker alt, fra grunnleggende kjemisk informasjon og krystallstruktur til den medisinske og biologiske rollen til hvert element. Malen passer godt til kjemi-, biologi- og fysikktimer.

 • Quiz og tester

  Maler i Microsoft Word, Excel og PowerPoint - fra tester til flervalgsprøver.