Materiell for undervisningen

Enkle midler og god forberedelse kan være det som skal til for at elevene forstår ting enklere, og dermed også yter det lille ekstra. Se våre tips.

Vær innovativ i undervisningen

Vær tidlig ute med nye verktøy og metoder  

 • Spesialpedagogikk

  Enkle verktøy for å heve nivået i spesialundervsiningen

 • Presentasjon

  Lær elevene å lage fine presentasjoner og bruke effekter som bilde og video i fremføringen

 • Kreativitet

  Engasjer elevene med kreative verktøy

 • Interaktivitet

  Engasjer elevene, og tilrettelegg for at alle følger med

 • Gruppearbeid

  Lær elevene å jobbe effektivt i grupper, også utenfor klasserommet

 • Illustrasjon

  Lær elevene å forenkle tanker gjennom illustrasjon og grafikk

Undervisningsopplegg til timen

Gi elevene optimal veiledning med disse oppleggene utviklet av andre lærere  

 • Tverrfaglig

  Gi elevene utfordrende oppgaver og prosjekter for å lære på tvers av fag

 • Språk

  Språkundervisning hvor engasjement fra elevene er i fokus

 • Norsk

  Øk språkforståelse og rettskrivning

 • Naturfag

  Bruk kreative hjelpemidler og aktiviser elevene

 • Matematikk

  Opplegg for en mer spennende og visuell matematikk-undervisning

 • Geografi

  Gjør undervisningen i naturfag mer praktisk

Jobb smartere som lærer

Med en strukturert hverdag og orden i sakene er det enklere å også gjøre undervisningen bedre  

 • Planer og maler

  Gjør undervisningen enklere å gjennomføre og følge opp med med effektive maler for fag og organisering

 • Strukturer hverdagen som lærer

  Ha struktur og oversikt i notater og innsamling av informasjon, og hold orden i elevevaluering og resultater

 • Kommunikasjon og deling

  En god dialog med både elever og foresatte er helt avgjørende for å få mest ut av skolehverdagen.