Geografi - tips til undervisningsmateriell for læreren

Kreative oppgaver kan oppmuntre elevene til mer engasjement i timen. Her får du tips til undervisningsopplegg fra andre lærere som du kan bruke i geografitimene.

Bli med på en reise til det gamle Egypt

Bli med på en spennende reise til det gamle Egypt. Ri på kameler, besøk pyramidene og Tutankhamons grav. Kanskje blir dere til og med smittet av faraoens forbannelse!

Få større kunnskap om samenes kultur ved hjelp av digitale hjelpemidler

Få større kunnskap om samene deres kultur, utbredelse og levesett før og nå. Ta i bruk og bli bedre kjent med digitale hjelpemidler.

Prosjektarbeid: En digital reise i Norge

Elevene skal jobbe prosjekt- og prosessbasert. Prosjektet skal munne ut i en reiselivsmesse som foreldrene skal besøke. Her kan elevene velge presentasjonsform. Det eneste kravet er at presentasjonen skal være utformet ved hjelp av digitale verktøy

Sammenlign Jorden og Mars

Sammenlig topografi på Jorden og Mars med "Microsoft Worldwide Telescope" (engelsk beskrivelse)

Vis klimaforskjeller i diagram

For eksempel er Fairbanks, Alaska kaldere enn Sydney, Australia gjennom nesten hele året. La elevene jobbe i par og be dem om å velge to byer som er langt fra hverandre. Finn gjerne forskjellen i prosent og presenter i diagram.